LV/Prabhupada 0434 - Neklausieties Krāpniekus Un Nemēģiniet Apkrāpt Citus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Neklausieties Krāpniekus Un Nemēģiniet Apkrāpt Citus
- Prabhupāda 0434


Morning Walk -- May 10, 1975, Perth

Prabhupāda: Mūsdienu laikmetā visi ir muļķi un nelieši. Mums pat jāseko muļķiem un neliešiem. Jums jāseko pašam pilnīgākajam, Krišnam.

Paramhamsa: Problēma ir, ka visi krāpjas. Visi dod kādas zināšanas par šo un to...

Prabhupāda: Tādēļ mums jāpieņem Krišna, kurš nekrāpsies. Jūs esat krāpnieki, tādēļ ticat krāpniekiem. Mēs nekrāpjamiem, mēs pieņemam personu, kura nekrāpjas. Tāda ir atšķirība starp jums un mani.

Ganēša: Bet mēs visi bijām krāpnieki pirms ieradāmies pie jums, Šrīla Prabhupāda. Mēs visi esam krāpnieki; kā tas nākas, ka mēs nepieņemam krāpniekus? Kā tas nākas, ka mēs, krāpnieki, esam no jums saņēmuši kādas zināšanas? Prabhupāda: Jā, jo mēs sakām to, ko teica Krišna. Viņš nav krāpnieks. Viņš ir Dievs. Es runāju ar jums ne ar savām paša zināšanām. Es pasniedzu jums to, ko teica Krišna. Tas arī viss. Tādēļ es nekrāpjos. Es varbūtt esmu bijis krāpnieks, bet kopš es runāju tikai Krišnas vārdus, es vairs neesmu krāpnieks. (ilga pauze) Krišna saka: vedaham samatitani (BG 7.26); " Es zinu pagātni, tagadni un nākotni." Tādēļ Viņš nav krāpnieks. Bet ciktāl tas attiecas uz mums, mēs nezinām, kāda bija pagātne un kāda ir nākotne. Un mēs pilnībā nezinām arī tagadni. Un, ja mēs kaut ko sakām, tad tā ir krāpšana. Tā ir krāpšana. (ilga pauze) Mūsu Krišnas apziņas kustība ir tā, ka mēs neklausām krāpniekus un nemēģinām apkrāpt citus. Esiet godīgi un klausieties autoritāti. Tas ir Krišna. (ilga pauze)

Amogha: Šrīla Prabhupāda? Kā tas nākas, ka daži cilvēki, kad viņi dzird par Krišnas apziņu, daži to pieņem un daži ne. Tomēr pēc tam daži no tiem, kas to pieņem, viņi paliek, daži, kas to pieņem, paliek kādu laiku un tad viņiem tas neizdodas?

Prabhupāda: tas ir veiksmīgi un neveiksmīgi. Tāpat kā persona manto tēva īpašumu. Daudzus miljonus dolāru, un viņš ir kļuvis nabaags ar nepareizu naudas pielietošanu. Tā lūk. Viņš ir nelaimīgs. Viņš ieguva naudu, bet viņš to nespēja pielietot.

Džajadharma: Vai laime nozīmē, ka tā ir Krišnas žēlastība?

Prabhupāda: Krišnas žēlatsība vienmēr ir tur. Tā ir jūsu brīvās gribas nepareiza pielietošana. Jūs ne... Jums ir dota iespēja - tā ir veiksme. Jūs nepieņemat laimi. Tā ir jūsu neveiksme. Tas teikts Čaitanja-čaritāmritā. Kungs Čaitanja teica: ei rupe brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva (ČČ Madhja 19.151). Kono - kāds laimīgais var to pieņemt. Jo lielākoties viņi i nelaimīgi. Tikai paskat, visā Eiropā un Amerikā mēs propogandējam. Cik daudz mācekļu ir atnākuši? Ļoti neliels skaits, lai gan ir atnākuši. Viņi ir laimīgi.