LV/Prabhupada 0445 - Pielīdzināt Nārājanu Visiem Ir Kļuvusi Par Modes Tendenci

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pielīdzināt Nārājanu Visiem Ir Kļuvusi Par Modes Tendenci
- Prabhupāda 0445


Lecture on SB 7.9.2 -- Mayapur, February 12, 1977

Pradjumna: Tulkojums - "Laimes dievietei Lakšmīdžī lūdza doties pie Kunga visi klātesošie padievi, kas aiz bailēm to nespēja darīt. Bet pat viņ nekad nebija redzējusi tik brīnišķīgu un neparastu Kunga veidolu, tādēļ viņa nespēja pie Tā vērsties."

Prabhupāda:

sākṣāt śrīḥ preṣitā devair
dṛṣṭvā taṁ mahad adbhutam
adṛṣṭāśruta-pūrvatvāt
sā nopeyāya śaṅkitā
(ŠB 7.9.2)

Tā Šrī Lakšmī vienmēr pavada Nārājana, Bhagavāns. Lakšmī-Nārājana. Kad vien ir Nārājana, ir arī Lakšmī. Aiśvaryasya samāgrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ (Višnu Purāṇa 6.5.47.). Śriyaḥ. Tā Bhagavānam, Dieva Augstākajai Personībai, piemīt sešas pilnības: aišvarja, bagātības; samāgrasja, visas bagātības... Neviens nevar sacensties ar Viņu. Šajā materiālajā pasaulē ir sacensība. Jums ir viens tūkstotis, man ir divi, kādam ir trīs tūkstoši vai trīs miljoni. Neviens nevar teikt: "Šeit ir beigas, "man ir nauda"." Nē. Tas nav iespējams. Ir jābūt sacensībai. Sama ūrdhva. Sama nozīmē "vienāds" un ūrdhva nozīmē "dižāks". Neviens nevar kļūt vienlīdzīgs ar Nārājanu, neviens nevar kļūt dižāks par Nārājanu. Mūsdienās tā ir kļuvusi par modi, ka daridra-nārāyaṇa. Nē. Daridra nevar būt Nārājana, ne arī Nārājana var būt daridram jo Nārājanu vienmēr pavada Šrī Lakšmīdžī. Kā gan Viņš var būt daridra? Tā ir sagudrota, muļķīga iztēle, aparādha.

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahmā-rudrādi-daivataiḥ
samatvena vikṣeta
sa pāṣaṇḍi bhaved dhruvam
(ČČ Madhja 18.116)

Šāstras saka: yas tu nārāyaṇaṁ devam. Nārājana, visaugstais Kungs... Brahmā-rudrādi daivataiḥ. Ko tad teikt par daridru, pat ja jūs vienādojat Nārājanu ar kādu lielu, lielu padievu, kā Brahmu vai Kungu Šivu, ja uzskatāt, ka "Nārājana ir tāds pats kā Kungs Brahma vai Kungs Šiva", samatvena vikṣeta sa pāṣaṇḍi bhaved dhruvam, viņš nekavējoties ir pāšandi. Pāšandi nozīmē pats nožēlojamākais. Tāds ir šāstru norādījums. Yas tu nārāyaṇaṁ devam brahmā-rudrādi-daivataiḥ samatvena.

Tātad tā ir kļuvusi par modi - vienādit Nārājanu ar ikvienu. Šādā veidā Indijas kultūra ir izjaukta. Nārājana nevar būt vienlīdzīgs. Nārājana personīgi saka Bhagavad-gītā: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7). Vēl viens vārds tiek izmantots: asamaurdhva. Neviens nevar būt vienlīdzīgs ar Nārājanu, Višnu-tattvu. Nē. Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ (Rig Vēda 1.22.20.). Tā ir Rig mantra. Viṣṇoḥ padaṁ paramaṁ padam. Pie Bhagavāna vēršas Ardžuna: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Paramaṁ bhavān. Tātad šī pāšandī iztēle nogalinās personas pilnveidošanos garīgajā dzīvē. Mājāvāda. Mājāvāda. Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu ir stingri aizliedzis biedroties ar Mājāvādī. Māyāvādī bhāṣya śunile haya sarva-naśa (ČČ Madhja 6.169): "Ikviens, kurš biedrojies ar Mājāvādī, pārtrauc attīstību garīgajā dzīvē." Sarva-naśa. Māyāvādī haya kṛṣṇe aparādhi. Jums ļoti rūpīgi jāuzmanās, lai izvairītos no šiem Mājāvādī neliešiem. nevar būt kas līdzīgs: "Nārājana ir kļuvis daridra." tas nav iespējams. Tā Nārājana vienmēr biedrojas ar sākšāt šrīh. Šrī, īpaši šeit, Šrī, Lakšmīdžī, tiek pieminēta, ka viņu saista pastāvīgi ar Nārājanu. Šis Šrī izvērsums ir Vaikunthalokā. Lakṣmī-sahasra śata-sambrahma sevyamānaṁ.

cintāmaṇi prakara-sadmasu kalpa vṛkṣa
lakśāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī sahasra-śata sambrahma-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.29)

Ne tikai viena Šrī, Lakšmī, bet lakṣmī-sahasra-śata. Un viņas kalpo Kungam, sambrahma sevyamānaṁ. Mēs lūdzam Lakšmīdži ar sambrahmu, "Māt, dod man mazliet naudas. Izrādi man mazliet labvēlības, es varu būt laimīgs." Mēs godinām Šrī. Tomēr, viņa nepaliek, Šrī. Vēl viens Šrī vārds ir Čančala. Čančala viņa ir materiālajā pasaulē. Šodien es varu būt miljonārs, rīt es varu būt ubags uz ielas. Jo ikviena pilnība ir atkarīga no naudas. Tā nauda, neviens nav nosvērts. Tas nav iespējams. Šī Šrī, kas ir tik svārstīga. Viņi godina Kungu ar sambrahmu, ar cieņu. Šeit mēs domājam: "Lakšmī var neaiziet." Bet šeit, Šrī domā: "Krišna var neaiziet." Tāda ir atšķirība. Šeit mēs baidāmies, ka Lakšmī var aiziet jebkurā brīdī, un viņi baidās, ka aiziet var Krišna. Tāda ir atšķirība. Tāds Krišna, tāds Nārājana, kā Viņš var būt daridra? Tā visa ir iztēle.