LV/Prabhupada 0446 - Nemēģiniet Atdalīt Lakš'mī No Nārājana

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nemēģiniet Atdalīt Lakš'mī No Nārājana
- Prabhupāda 0446


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Tātad sakṣat śrī. Viņa vienmēr ir saistīta. Ja kāds mēģina atdalīt Šrī no Nārājana, tad viņš tiks padzīts. Piemērs ir Rāvana. Rāvana vēlējās atdalīt Lakšmī no Rāmas. Šis mēģinājums ir tik bīstams, ka Rāvana, tā vietā, lai būty laimīgs... Viņš, tā teikt, bija laimīgs, materiāli laimīgs. Bet tiklīdz viņš atdalīja Lakšmī no Nārājana, viņu padzina līdz ar visiem viņa draugiem. Tādēļ nemēģiniet tā darīt, atdalīt Lakšmī no Nārājana. Viņu nevar atdalīt. Bet, ja kāds ko tādu mēģina, viņš tiks pazudināts. Viņš tiks pazudināts. Piemērs ir Rāvana. Tātad šobrīd cilvēki ir tik ļoti pieķērušies Šrī, naudai. Śrī-aiśvaryā. Śrī-aiśvaryā. Śrī-aiśvaryā prajepsavaḥ. Galvenokārt viņi vēlas Šrī, naudu, skaistumu, skaistas sievietes. Śrī-aiśvaryā: Naudu, bagātības. Śrī aiśvaryā prajepsavaḥ. Pradžā. Pradžā nozīmē ģimeni, sabiedrību, naudu. Viņi vēlas. Tādēļ vienmēr Šrī ir pieprasīta. Bet nemēģiniet savtīgi paturēt Šrī sev. Tad jūs tiksiet iznīcināti. Tāds ir norādījums. Nemēģiniet paturēt Šrī tikai sav vien. Vienmēr paturiet to kopā ar Nārājanu. Tad jūs būsiet laimīgi. Paturiet Nārājanu. Tiem, kuriem ir bagātības, arī ar naudu jāgodina Nārājana. Tērējiet naudu. Nauda domāta, lai kalpotu Nārājanam. Tātad, ja jums ir nauda, neizšķērdējiet to kā Rāvana. Iesaistiet to kalpošanā Krišnam. Ja jums ir nauda, tērējiet to bagātīgam templim, lai uzstādītu Lakšmī-Nārājanu, Rādhu-Krišnu, Šītu-Rāmu, tā. Netērējiet savu naudu citādi. Tad jūs vienmēr būsiet bagāti. Jūs nekad nekļūsiet nabadzīgi. Bet tiklīdz jūs mēģināt apkrāpt Nārājanu, ka "esmu atņēmis Tavu Lakšmī", jūs mirsiet badā. Tāda politika ir ļoti slikta. Lai nu kā, kur vien ir Šrī, ir arī Nārājana, kur vien ir Nārājana, ir Šrī. Tādēļ Nārājana un Šrī. Nrisimha-dēva ir Nārājana, un Lakšmī, Viņi pastāvīgi... Tādēļ dēvas, padievi, kad viņi redzēja, ka "Narājana, Nrisimha-dēva, bija ļoti, ļoti dusmīgs. Naviens nevar Viņu nomierināt," viņi domāja, ka "Lakšmīdži ir Viņa dzīvesbiedre, pastāvīgi kopā ar Nārājanu, lai viņa iet un nomierina." Tā teikts šeit. Sākṣāt śrīḥ preṣitā devair. Dēvas, Kungs Brahma, Kungs Šiva un citi lūdza: "Māt, mēģini nomierināt savu vīru. Mēs to nespējam." Bet arī viņa baidījās. Arī viņai kļuva bail. Sākṣāt śrīḥ preṣita devair dṛṣṭvā taṁ mahad adbhutam. Viņa zina, ka "Mans vīrs ir parādījies kā Nrisimha-dēva," Bet, tā kā tas Kunga brīnišķīgais veidols ir tik baismīgs, viņa neuzdrošinājās viņam tuvoties. Kāpēc? Nu, adṛṣṭaśruta-pūrvatvāt: tā kā arī viņa nekad nezināja, ka viņas vīrs var pieņemt Nrisimha-dēvas veidolu. Šis Nrisimhadēvas veidols ir īpaši pielāgots Hiranjakašipu. Tas ir visvarens. Hiranjakašipu saņēma svētību no Kunga Brahmas, ka neviens dievs, padievs, nevar viņu nogalināt; neviens cilvēks nevar viņu nogalināt, un tā tālāk. Netieši viņš izplānoja, kā neviens viņu nespēs nogalināt. Un tā kā viņš pirmām kārtām vēlējās kļūt nemirstīgs, tā Kungs Brahma teica, ka "es neesmu nemirstīgs. Kā gan es varu dot tev svētību kļūt...? Tas nav iespējams." Tā šie rākšasi, dēmoni, ir ļoti saprātīgi, duškritinas, saprātīgi - bet grēcīgām darbībām. Tāds ir rākšasa veidols. Tā viņš ko izplānoja, ka "netieši es saņemšu svētību no Kunga Brahmas, tādā veidā, ka kļūšu nemirstīgs." Lai turētu Brahmas solījumu, Nārājana parādījās kā Nrisimha-dēva: pa pusei lauva, pa pusei cilvēks. Tādēļ adṛṣṭāśruta-pūrva. Pat Lakšmī neredzēja tādu Kunga veidolu, pa pusei cilvēks, pa pusei lauva. Tāds ir Nārājana jeb Krišna, visvarens. Viņš var pieņemt jebkādu veidolu. Tas ir... Adṛṣṭā aśruta-purva. nekad neredzēja. Lai gan viņu saista ar Nārājanu, bet viņa nekad neredzēja tik brīnišķīgu Nārājanas izpausmi. Tādēļ ir teikts: adṛṣṭā aśruta-pūrvatvāt sā na upeyāya śaṅkitā. Lakšmīdžī ir tikumīga. Šankitā: viņa baidījās; ""Varbūt Viņš ir cita persona." Un viņa ir tikumīga, pati tikumīgākā. Kā gan viņa var biedroties at svešinieku? Tādēļ šankitā. Izmantots vārds šankitā. Lai gan viņai būtu jāzina viss, tomēr viņa domāja, ka varbūt Viņš nav tās vīrs." Tāds in nevainojams tikumīgums, ka pat Lakšmīdžī, šouboties par Višnu, nerunāja, nevērsās. Šankitā. Tā ir vēl viena Lakšmīdžī īpašība. Viņa baidījās: "Viņš var nebūt Nārājana." Tā kā viņa nekad nebija pieredzējusi tik brīnišķīgu sava vīra izpausmi, pa pusei cilvēku, pa pusei lauvu. Tātad adṛṣṭāśruta-pūrvatvāt sa nopeyāya śaṅkitā.