LV/Prabhupada 0478 - Jūsu Sirdī Ir Televīzijas Ekrāns

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0477
Next Page - Video 0479 Go-next.png

Jūsu Sirdī Ir Televīzijas Ekrāns
- Prabhupāda 0478


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Bhaktas: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Tātad mēs godinām Govindam, Dieva Augstāko Personību, sākotnējo personību. Šī skaņa, govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi, Viņu sasniedz. Viņš dzzird. Jūs nevarat teikt, ka Viņš nedzird. Vai varat tā teikt? Nē. Īpaši šajā zinātniskajā laikmetā, kad televīzija un radio ziņas tiek pārraidītas tūkstošiem jūdžu attālumā, un jūs varat dzirdēt, kāpēc jūs varat...? Kāpēc Krišna dzird jūsu lūgšanas, patiesīgās lūgšanas? Kā jūs tās izsakāt? Neviens to nenoliedz. Tātad premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti (Bs. 5.38.). Tāpat kā tūkstošies jūdžu tālumā jūs varat pārraidīt televīzijas attēlu, radio skaņu, līdzīgi, ja varat sevi sagatavot, tad jums vienmēr jāredz Govinda. Tas nav grūti. Tas teikts Brahma-samhitā: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena. Jums vienlkārši jāsagatavo acis, jūsu prāts tādā veidā. Jūsu sirdī ir televizors. Tāds ir jogas pilnība. Nav tā, ka jums jāiegādājas iekārta vai tv komplekts. Tas jau ir, un arī Dievs ir. Jūs varat redzēt, dzirdēt, runāt, ja jums ir iekārta. Jūs to salabojat, tas arī viss. Salabošanas process ir Krišnas apziņa. Citādi viss ir nodrošināts, pilnīgs. Pilnīgs iekārtas klāsts jūsos jau ir. Un tāpat kā labojot vajadzīgs lietpratīgs mehāniķis, līdzīgi, jums arī vajadzīga palīdzība no kāda lietpratēja. Tad jūs varat redzēt, ka jūsu iekārta darbojas. To nav grūti saprast. Neviens nevar teikt, ka tas nav iespējams. Arī šāstrās mēs dzirdam. Sādhu śāstra, guru vākya, tinete kariya aikya. Garīgā apzināšanās var tikt pilnīgota ar trim paralēliem procesiem. Sādhu nozīmē svētas personas, kas ir apzinājušās dvēseles, sādhu. Un šāstra. Šāstra nozīmē Svētie Raksti, autoritatīvi raksti, Vēdu raksti, šāstras. Sādhu, šāstras un guru, garīgais skolotājs. Trīs paralēlas līnijas. Un, ja novietojat jūsu auto vai transportlīdzekli uz šīm trim paralēlajām līnijām, jūsu auto taisnā gaitā dosies tieši pie Krišnas. Tinete kariyā aikya. Tāpat kā dzelzceļa līnijā jūs redzat divas paralēlas līnijas. Ja ar tām viss ir kārtībā, dzelzceļa kravas tiek nogādātas galapunktā bez aizķeršanās. Arī šeit ir trīs paralēlas līnijas - sādhu, šāstra, guru: svēta persona, saistīšanās ar svētām personām, garīgā skolotāja pieņemšana, un ticība svētajiem rakstiem. Tas arī viss. Tad jūsu krava tiks pārvietota labi un bez aizķeršanās. Sādhu śāstra guru vākya, tinete kariya aikya.

Šait Bhagavad-gītā Dieva Augstākā Personība Krišna sevi izskaidro. Tātad, ja jūs sakāt: "Kā gan esvaru ticēt tam, ko saka Krišna? Kāds ir uzrakstījis Krišnas vārdā, ka 'Krišna teica', 'Dievs teica'. Nē. To sauc par mācekļu pēctecību. Jūs redzēsiet šajā grāmatā Bhagavad-gīta, Krišna, to, ko Krišna teica, Ardžuna saprata. Tas tur ir aprakstīts. Un sādhu, svēta personība, sākot no Vjāsadēvas, Nāradas, lejup līdz pat āčārjām, Rāmānudžāčārjam, Madhvāčārjam, Višnu Svāmī, un pēdējam - Kungam Čaitanjam -, šādā veidā viņi ir pieņēmuši. "Jā, to ir teicis Krišna." Tāds ir pierādījums. Ja svētas personības ir pieņēmušas... Viņas nav noliegušas. Autoritātes ir pieņēmušas, "jā". Tos sauc par sādhu. Un tā kā sādhu, svētas personas, ir pieņēmušas, tādēļ tie ir Svētie Raksti. Tāds ir pārbaudījums. Tāpat kā... Tā ir loģiska darbība. Ja advokāti pieņem kādu grāmatu, tad jāsaprot, ka tā ir likuma grāmata. Jūs nevarat teikt, ka "kā lai es pieņemu šo likumu?" Pierādījumi ir, ka to pieņem advokāti. Mediķi... Ja pieņem medicīnas praktizētāji, tad tas autoritatīvi ir medicīnai piederošs. Līdzīgi, ja svētas personas pieņem Bhagavad-gītu kā Svēto Rakstu, jūs to noliegt nevarat. Sādhu śāstra: svētas personas un Svētie Rakti, šie divi, līdz ar garīgo skolotāju, trīs, trīs paralēlas līnijas, kas pieņem sādhu un Svētos Rakstus. Sādhu apstiprina Svētos Rakstus, un garīgais skolotājs pieņem svētos rakstus. Vienkāršs process. Tātad starp viņiem nav domstarpību. To, kas teikts Svētajos rakstos, pieņem svētas personas, un to, kas teikts Svētajos Rakstos, garīgais skolotājs izskaidro tikai to. Tas arī viss. Tātad starp vidutājiem ir Svētie Raksti. Tāpat kā advokāts un prāvnieki - vidutājis ir likumu grāmata. īdzīgi, garīgais skolotājs, Svētie Raksti... Svētas personas nozīmē tie, kuri apstirpina Vēdu norādījumus, kuri pieņem. Un Svētie Raksti nozīmē to, ko pieņēmušas svētas personas. Un garīgais skolotājs ir tas, kurš ievēro Svēto rakstu norādījumus. Tātad tas ir vienāds ar to pašu un citu. Tā ir aksiomātiskā patiesība. Ja jums ir simts dolāri un citam ir simts dolāri, ja man ir simts dolāri, tad mēs esam visi vienlīdzīgi. Līdzīgi, sādhu śāstra guru vākya, kad šīs paralēlās līnijas ir vienlīdzīgas, tad dzīve ir izdevusies.