LV/Prabhupada 0479 - Kad saprotat Savu Patieso Stāvokli, Tad Jūsu Darbības Patiesībā Sākas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0478
Next Page - Video 0480 Go-next.png

Kad saprotat Savu Patieso Stāvokli, Tad Jūsu Darbības Patiesībā Sākas
- Prabhupāda 0479


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Šeit Krišna vēsta Bhagavad-gītu, mayy āsakta-manāḥ, par jogas sistēmu. Viņš jau ir pabeidzis Sestajā Nodaļā runāt par jogas sistēmu. Pirmajās sešās nodaļās ir izskaidrots, kāds ir dzīvās būtnes sākotnējais stāvoklis. Bhagavad-gītā ir astoņpadsmit nodaļas. Pirmās sešas nodaļas izskaidro tikai dzīvo būtņu sākotnējo stāvokli. Un kad tiek saprasts... Tāpat kā tad, kad jūs saprotat savu sākotnējo stāvokli, tad jūsu darbības patiesi sākas. Ja jūs nezināt, kāds ir jūsu īstais stāvoklis... Pieņemsim, birojā, ja jūsu amats nav noteikts, kādsus pienākumus jums jāizpilda, tad jūs neko nevarat pabeikt labi. Ir mašīnrakstītājs, kantora darbinieks, ziņnesis, tas un šis. Viņi savu darbu veic ļoti labi. Tādēļ ir jāsaprot, kāds ir dzīvās būtnes sākotnējais stāvoklis. Tas ir izskaidrots pirmajās sešās nodaļās. Adyena śastena upāsakasya jīvasya svarūpa-prāpti-sādhanaṁ ca pradhānaṁ niṁ proktam. Baladēva Vidjābhūšana, ļoti labs, autoritatīvs Bhagavad-gītas komentētājs, saka, ka pirmajās sešās nodaļās dzīvās būtnes sākotnējais stāvoklis ir izskaidrots ļoti labi. Un tas, kā saprast savu sākotnējo stāvokli, arī ir izskaidrots. Tātad jogas sistēma nozīmē saprast savu sākotējo stāvokli. Yoga indriya-saṁyamaḥ. Mēs esam aizņemti ar jutekļu darbībām. Materiālā dzīve nozīmē jutekļu darbības. Visas pasaules darbības, kad dodaties uz ielām, jūs redzēsiet, ka visi ir ļoti aizņemti. Veikala īpašnieks ir aizņemts, motociklists ir aizņemts. Visi ir ļoti aizņemti - tik aizņemti, ka darbā ir tik daudz negadījumu. Kādēļ viņi ir aizņemti? Ja jūs sīki izpētītu viņu biznesu, viņu bizness ir jutekļu apmierināšana. Tas arī viss. Visi ir aizņemti jutekļu apmierināšanā. Tas ir materiāli. Un joga nozīmē kontrolēt jutekļus, saprast savu garīgo stāvokli, sākotnējo stāvokli. Tāpat kā zēns, kurš pieradis vien spēlēties, nespēj koncentrēties uz savām mācībām, savas nākotnes dzīves sapratē vai sevi attīstot augstākā stāvoklī. Līdzīgi, ja mēs kā bērni nodarbojamies, nezinot dzīves nākotni, vienkārši spēlējoties ar jutekļiem, to sauc par materiālo dzīvi. Atšķirība starp materiālo dzīvi un garīgo dzīvi ir, ka, ja kāds vienkārši iesaistās jutekļu apmierināšanā, tad to sauc par materiālu dzīvi. Ja no daudziem tūkstošiem šādu materiālistisku personu kāds mēģina saprast, kas viņš ir un kādēļ ir šeit nokļuvis, kādēļ nonācis tik nožēlojamos dzīves apstākļos, vai ir kādas zāles... šie jautājumi, kad tie rodas, norāda uz viņa garīgās dzīves sākumu. Un cilvēka dzīve tam ir domāta.