LV/Prabhupada 0495 - Ļaujiet Man Aizvērt Acis. Esmu Pasargāts No Briesmām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ļaujiet Man Aizvērt Acis. Esmu Pasargāts No Briesmām
- Prabhupāda 0495


Lecture on BG 2.14 -- Germany, June 21, 1974

Śrama eva hi kevalam (ŠB 1.2.8). Śrama eva hi kevalam nozīmē vienkārša strādāšana, bezjēdzīga laika šķērdēšana. Jūs nevarat apturēt dabas likumu. Pieņemsim šajā dzīvē jūs esat ļoti liels līderis, premjerministrs un visādi citādi ietekmīgs. tas ir labi, bet, saskaņā ar jūsu mentalitāti jūs radāt nākamo dzīvi. Tātad šajā dzivē jūs paliekat premjerministrs, bet nākamajā dzīvē jūs kļūstat par suni. bet kur ir ieguvums? Tādēļ šie muļķi ateisti vēlas noliegt nākamo dzīvi. Tas viņiem ir kas ļoti briesmīgs. Ja viņi pieņem nākamo dzīvi... Viņi zina, ka viņu dzīve ir ļoti grēcīga. Kādu gan dzīvi viņi iegūs pēc dabas likuma? Kad viņi par to domā, viņi dreb. "Labāk noliegt. Labāk noliegt." Kā truši. Ienaidznieks ir viņa priekšā, viņš mirs, bet viņš domā: "Es aizvēršu acis. Esmu drošībā." Tas ir ateistisks skaatījums, ka mēs mēģinām aizmirst, ka ir... Tādēļ viņi noliedz: "Dzīves nav." Kāpēc ne? Krišna saka: "Jums ir bērns ķermenis, jums ir bērna... Kur ir šis ķermenis? Jūs to atstājāt. Nu jums ir cits ķermenis. Lidzīgi mainīsies šis ķermenis. Jūs iegūsiet citu ķermeni." Un kurš saka? Krišna saka. Pati pārākā autoritāte, viņš saka. Es varu nesaprast, bet, kad Viņš saka... Tāds ir mūsu zināšanu process. Mēs pieņemam zināšanas no pilnīgas personas. es varu būt muļķis, bet zināšanas saņēmu no pilnīgas personas, tādēļ tās ir pilnīgas. Tāds ir mūsu process. Mēs nemēģinām spekulēt. Tas var vai naver būt veiksmīgs, bet, ja jūs pieņemat zināšanas no pilnīgas autoritātes, tādas zināšanas ir pilnīgas. Tāpat kā mēs spekulējam: "Kas ir mans tēvs?" Jūs varat spekulēt, kurš ir jūsu tēvs, bet šāda spekulēšana jums nepalīdzēs. Jūs nekad nesapratīsiet, kurš ir jūsu tēvs. Bet dodieties pie savas mātes, augstākās autoritātes. Viņa tūdaļ teiks: "Šis ir jūsu tēvs." Tas arī viss. Un jūs nevarat zināt tēvu nekādā citā veidā. Nav cita ceļa. tas ir praktiski. Jūs nevarat izzināt jūsu tēvu, ja jums nav autoritatīvu apgalvojumu no jūsu mātes. Līdzīgi, tas, kas ir ārpus jūsu uztveres robežām, avan mānasa-gocara, jūs nevarat iedomāties, jūs nevarat runāt. Dažreiz viņi saka: "Dievu nevar izrunāt. Dievu nevar apdomāt." Tas ir labi. Bet, ka Pats Dievs nonāk jūsu priekšā un saka "šeit Es esmu", kur tad ir grūtības? Es esmu nepilnīgs. Es nevaru zināt. Tas ir labi. Bet, ja Pats Dievs ierodas manā priekšā... (pauze)