LV/Prabhupada 0496 - Šruti Nozīmē, Mēs Klausāmies Augstāko Autoritāti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šruti Nozīmē, Mēs Klausāmies Augstāko Autoritāti
- Prabhupāda 0496


Lecture on BG 2.14 -- Germany, June 21, 1974

Tā šī Krišnas apziņas kustība nozīmē zināt visu pilnīgi, no augstākās autoritātes, Krišnas. Tāds ir process. Tad vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12.). Lai saprastu tematu, kas ir ārpus mūsu uztveres, jums jāvēršas pie tādas autoritātes, kas var jūs informēt. Tieši tāpat: saprast, kas ir mans tēvs ir ārpus manas uztveres un spriešanas spējām, bet, ja es pieņemu savas mātes autoritatīvo apgalvojumu, tās ir pilnīgas zināšanas. Tātad ir triju veidu izpratnes procesi jeb iespējas pilnveidoties zināšanās. Viena ir tiešā uztvere, pratjakša. Otra ir autoritāte, un tad ir šruti. Šruti nozīmē klausīties no Augstākā. Tātad mūsu process ir šruti. Šruti nozīmē klausīties no augstākās autoritātes. Tāds ir mūsu process, un tas nav ļoti viegls. Augstākā autoritāte, ja Viņš nav pieejams... Parastas personas saistības neizpilda. Tām ir nepilnības. Pirmā nepilnība ir: parasts cilvēks pieļauj kļūdas Ikviens pasaules diženais cilvēks, ko esat redzējuši, pieļauj kļūdas. Un viņi ir ilūzijā. Viņi par patiesu pieņem aplamo. Tāpat kā viņi par īstenību pieņem šo ķermeni. To sauc par ilūziju. Bet tā nav patiesība. "Es esmu dvēsele." Tā ir realitāte. Tātad tas nozīmē būt ilūzijā. Un tad ar šīm iluzorajām zināšanām, nepilnīgajām zināšanām mēs kļūstam par skolotājiem. Tā ir vēl viena krāpšana. Viņi saka, visi šie zinātnieki un filozofi, "iespējams", "var būt". Kur ir jūsu zināšanas? "Tas var būt" un "iespējams". Kāpēc pieņemat skolotāja amatu? "Nākotnē mēs sapratīsim." Un kāda ir šī nākotne? Vai pieņemsiet ar iepriekšēju datumu norādītu čeku? "Nākotnē es atklāšu, tādēļ esmu zinātnieks." kas tas par zinātnieku? Un turklāt mūsu jutekļu nepilnības. Tāpat kā mēs redzam viens otru, jo ir gaišs. Ja nav gaismas, kāds gan ir manas redzes spēks? Bet šie nelieši nesaprot, ka ir vienmēr nepilnīgi, tomēr raksta zināšanu grāmatas. Kādas ir jūsu zināšanas? Mums jāpieņem zināšanas no pilnīgas personas. Tādēļ mēs pieņemam zināšanas no Krišnas, Augstākās, pilnīgās Personas. Un Viņš iesaka, ka, ja vēlamies, apturēt savas sāpes un priekus, tad ir jāiekārto viss tā, lai netiktu pieņemts materiāls ķermenis. To iesaka Krišna - kā izveirīties no šī materiālā ķermeņa. Tas ir izskaidrots Otrajā Nodaļā. Ceturtajā Nodaļā Krišna teicis, ka: janma karma me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti (BG 4.9). Vienkārši mēģiniet saprast Krišnas darbības. Šīs Krišnas darbības ir vēsturē, Mahābhāratā. Mahābhārata nozīmē dižāka Indija jeb dižāka Bhārata. Mahābhārata, vēsture. Šī Bhagavad-gīta arī ir šajā vēsturē. Viņš runā par Sevi. Mēģiniet saprast Krišnu. Tāda ir mūsu Krišnas apziņas kustība. Vienkārši mēģiniet saprast Krišnu, Viņa darbības. Viņš nav bezpersonisks. Janma karma me divyam. Karma nozīmē darbības. Viņam ir darbības. Kāpēc viņš piedalās šīs pasaules darbībās? Kāpēc viņš ierodas?

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
(BG 4.7)

Viņam ir kāds iemesls. Ir kāda misija. Tādēļ mēģiniet saprast Krišnu, Viņa misiju un Viņa darbības. Tas aprakstīts vēsturiskā formā. Kur ir grūtības? Mēs lasām tik daudz ko, kāda līdera, politiķa vēsturi vai darbības. Tas pats, tā pati enerģija, ko pielietojat, lai saprastu Krišnu. Kur ir grūtības? Tādēļ Krišna Pats Sevi izpauž ar tik daudzām darbībām.