LV/Prabhupada 0504 - Mums Jāapgūst Šrīmad-Bhāgavatam No Visiem Skatu Punktiem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mums Jāapgūst Šrīmad-Bhāgavatam No Visiem Skatu Punktiem
- Prabhupāda 0504


Lecture on SB 1.10.2 -- Mayapura, June 17, 1973

Pasauli radījis Krišna, un Viņš vēlas, lai tā būtu atbilstoši uzturēta. Un kurš uzturēs? Viņa paša parstāvji, ne jau dēmoni. Tādēļ valdnieks jāuzskata pat Krišnas pārstāvi. Viņš uzturēs šo pasauli pareizi. Vaišnavs zina, kā visu izmantot Krišnam. Šī visa radītā mērķis ir dod saistītajām dvēselēm atbrīves iespēju. Tāds ir iemesls. Kad visa pasaule tiek iznīcināta, tad visas dzīvās būtnes atkal ienāk Mahā-Višnu ķermenī. Tad, kad atsākas radīšana, tad visas dzīvās būtnes atkal izpaužas saskaņā ar pagātnes stāvokļiem. Mēs nepieņemam muļķa Darvina teoriju, ka no zemākajām sugām tās... Var būt tāda paaugstināšana, bet radīšanā viss jau ir. Visas 8 400 000 sugas jau ir. Lai gan pakāpes arī ir. Saskaņā ar pagātnes karmu, karmaṇā daiva-netreṇa (ŠB 3.31.1) ikviens atkal izpaužas, iegūst dažādus ķermeņus un sāk darboties. Atkal vēl viena iespēja. "Jā. Jūs nonākat līdz cilvēka sapratnei. Meģiniet saprast savas attiecības ar Krišnu un atbrīvojiet sevi. Dosieties mājās atpakaļ pie..." Ja zaudējat šo iespēju - šī radīšana ir šim mēŗkim - tad jūs atkal paliekat. Atkal, kad viss iznīcināts, jūs paliekat snaudošā stāvoklī miljoniem gadu. Atkal jūs rada. Tā ir varena zinātne. Ikvienam jāmēģina saprast, kāda ir cilvēka dzīves atbildība. Un jāmāca šī atbildība uzturēt cilvēku sabiedrību, viņu atbildībā, labs valdnieks ir vajadzīgs, kā Mahārādžs Judištirs. Tādēļ valdniekam ir jābūt kā Dieva pārstāvim. Pēc dēmonu nogalināšanas, Kuru, kuror vaṁśa-davāgni-nirhṛtaṁ saṁrohayitvā bhava-bhāvano hariḥ niveśayitvā nija-rājya īśvaro yudhiṣṭhiram... Kad Viņš redzēja: "Nu Mahārādžs Judištirs atrodas tronī un valda pār pasauli," Viņš..., prīta-manā babhūva ha, Viņš bija apmierināts: "Šeit ir Mans īstenais pārstāvis, viņš strādās labi." Šīs divas darbības notiek. Tie, kuri meģina sagrābt valdības varu savtīgu iemeslu dēļ, tiks nogalināti. Tā vai citādi viņi tiks nogalināti. Un personas, kas uzņemas atbildību uzturēt valdību kā Krišnas pārstāvji, iegūs Krišnas sbētību, un Krišna būs apmierināts. Šobrīd tā sauktā demokrātija... Neviens nav Krišnas pārstāvis. Visi ir dēmoni. Visi ir dēmoni. Kā gan jūs varat gaidīt mieru un labklājību zem šādas valdības? Tas nav iesējams. Ja vēlaties... Mums arī jādomā politiski, jo galu galā visas dzīvās būtnes ir Dieva neatņemamas daļiņas, un Krišna vēlas viņu labklājību, lai tās atgriestos mājās pie Viņa. Tātad tas ir Vaišnava pienākums - uzraudzīt, lai cilvāki pakāpeniski tiek izglītoti Krišnas apziņā. Iespējams, būtu labāk, ja varam, iegūt arī politisko varu. Tā kā ir daudzas partijas, komunistu partija, kongresa partija, tāda un šāda partija, ir jābūt arī Krišnas partijai. Kāpēc ne? Tad cilvēki būs laimīgi, ja Krišnas partija iegūst valdības amatus. Tūdaļ būs miers. Indijā ir tik daudz lopkautuvju. Tur ir... Ir taikts, ka katru dienu nogalinātas tiek sedmit tūkstoši govju, zemā, kur, kad mēģināja nogalināt vienu govi, tūdaļ Mahārādžs Parīkšīts pacēla savu zobenu: "Kas tu esi?" Tajā zemē nu nogalina desmit tūkstošus govju katru dienu. Tā jūs gaidāt mieru? Labklājību? Tas nav iespējams. Tādēļ, ja kādu dienu Krišnas pārstāvis ieņems valdības varu, tad viņš tūdaļ apturēs lopkautuvju darbību, visus šos bodreļus, alkohola veikalus. Tad būs miers un labklājība. Bhūta-bhāvana, Krišna būs priecīgs: "Šeit ir Mans pārstāvis."

Tātad ir tik daudz kas, ko saprast no Šrīmad Bhāgavatam. Pilnīgas zināšanas, visas zināšanas, kā nepieciešams cilvēku sabiedrībai. Tādēļ mums jāapgūst visi šie skatījumi, ne tikai ar sentimentu. Tā ir Šrīmad Bhāgavatam.

Liels jums paldies.