LV/Prabhupada 0505 - Jūs Nevarat Glābt Ķermeni. Tas Nav Iespējams

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Nevarat Glābt Ķermeni. Tas Nav Iespējams
- Prabhupāda 0505


Lecture on BG 2.18 -- London, August 24, 1973

Pradjumna: "Tikai materiālais ķermenis, kas pieder neiznīcināmai, neizmērāmai un mūžīgai dzīvajai būtnei, pakļauts iznīcībai, tādēļ cīnies, ak Bhāratas pēcteci."

Prabhupāda: antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ (BG 2.18). Śarīriṇaḥ, tas ir daudzskaitlis. Śarīriṇaḥ. Tātad śarīrin vai śarīrī nozīmē šārīra jeb ķermeņa īpašnieks. šarīra nozīmē šo ķermeni, un šarīrin, to, kuram pieder ķermenis. Tātad daudzskaitlis ir śarīriṇaḥ. Dažādos veidos Krišna pārliecina Ardžunu, ka dvēsele atšķiras no šī ķermeņa. Tā šim ķermenim pienāks gals. Lai arī kā jūs mēģinātu, zinātniski pielietojot kosmētiku un ko citu, jūs glābt ķermeni nevarat. Tas nav iespējams. Antavat. Antavanta nozīmē, anta nozīmē baigas, vat - piederošs. Tātad "tev ir pienākums cīnīties, un tu sēro, ka tava vectēva vai skolotāja, vai radinieku ķermenis tiks iznīcināts un tu būsi nelaimīgs. Tas ir tā, tu būsi nelaimīgs, bet pat ja tu necīnīsies, viņu ķermenis šodien vai rīt, vai pēc pāris gadiem ies bojā. Kādēļ tev atkāpties un izvairīties pildīt savu pienākumu? Tas ir jautājums. "Ciktāl tas attiecas uz dvēseli, tava vectēva, skolotāja un citu dvēselēm, tās ir nitja, mūžīgas." Jau izskaidrots: nityasya uktāḥ.

Nu Krišna šeit saka ukta. Ukta nozīmē "ir teikts". Nevis dogmatiski es runāju, nesaceru jaunu teoriju. Nē. Tas jau ir teikts un apliecināts. Un Vēdu literatūrā autoritātes ir teikušas. Tas ir veids, kā sniegt pierādījumus. Pat Krišna, ieva Augstākā Personība nedod teorijas. Viņš teica, ka "tā ir teikts", autorizēti. Anāśino 'prameyasya. Anāśinaḥ. Nāśinaḥ nozīmē iznīcināms, anāśinaḥ -neizīcināms. Śarīriṇaḥ, dvēsele, anāśinaḥ, tā nekad netiks iznīcināta. Un aprameyasya. Aprameyasya, neizmērāma. To nevarv arī izmērīt. Vēdu literatūrā mērīšana ir aprakstīta, bet jūs to izdarīt nevarat. Viss, tik daudz kas ir aprakstīts Vēdu literatūrā. Jūs esat tik attīstīti zinātnes zināšanās, bet neviens no jums nevar teikt, ka tas nav tā. Ne arī jūs varat novērtēt. Tāpat kā Padma Purānā ir aprakstītas dažādas dzīvās būtnes: jalajā nava-lakṣāṇi. Ūdensdzīvnieki vai dzīvās būtnes ir deviņsimt tūkstoši. Jūs nevarat teikt: "Nē, nav deviņsimttūkstoši. Ir mazāk vai vairāk." Tas jums nav iespējams - redzēt ūdenī un skaitīt tā dažādo iemītnieku sugas. Jūs varētu, biologi varbūt ir eksperimentējuši, bet nav iespējams redzēt deviņsimt tūkstošus veidu. Tas nav iespējams. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati.