LV/Prabhupada 0506 - Jūsu Acīm Jābūt Šāstrām. Nevis Šīm Trulajām Acīm

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūsu Acīm Jābūt Šāstrām. Nevis Šīm Trulajām Acīm
- Prabhupāda 0506


Lecture on BG 2.18 -- London, August 24, 1973

Tā koki un augi ir divu moljonu dažādībā. Sthāvarā lakṣa-viṁśati kṛmayo rudra-saṅkhyayaḥ. Un kukaiņi ir 110 000. Tas ir mīklaini, kā Vēdu literatūra visu tik pareizi sakārto. 900 000, 110 000, divi miljoni, kā tie ir. To sauc par realizāciju. mēs to uztveram kā pašsaprotamu. Mūsu iespējas ir, jo mēs pieņemam Vēdas kā autoritāti, tādēļ zināšanas jau tur ir. Ja kāds man vai jums jautā: "Vai varat nosaukt, cik dažādu dzīvo būtņu ir ūdenī?" Tas ir ļoti grūti. Pat biologi to nevar. Lai gan viņi ir lietpratīgi. Es nevaru. Bet mūsu iespējas ir, ka varam pateikt tūlīt - 900 000. Lai gan es neesmu nekad eksperimentējis, ne arī redzējis pats, bet tā kā tas teikts Vēdu literatūrā, es varu pateikt pareizi. Tādēļ Vēdānta-sūtrā ir teikts, ka jūs vēlaties redzēt vai uzztvert kaut ko tieši... Tāpat kā daudzi nelieši nāk un izaicina, "Vai varat man parādīt Dievu?" Tā... Jā. Mēs varam parādīt Dievu, ja jums ir īstās acis. Dievu var redzēt ar citāda veida acīm. Ne šīm acīm. Tas teikts šāstrās. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (ČČ Madhja 17.136). Indrija nozīmē šos materiālos jutekļus. Ar šiem materiālajiem jutekļiem jūs nevarat pieredzēt tieši, kāda ir Kunga forma, īpašības, ko Viņš dara. Tik daudz ko mēs vēlamies zināt par Augstāko. Bet šāstras apraksta Kunga īpašības, veidolu, darbības. Jūs varat iemācīties. Śāstra-yonitvāt. Joni nozīmē avots. Śāstra-yonitvāt. Śāstra-cakṣus. Jūsu acīm jābūt šāstrām. Ne šīm trulajām acīm. Visu mēs arī pieredzam ar šāstru, grāmatas palīdzību. Tā mums jāredz caur autoritatīvām grāmatām, apraksts, ko mēs paši nespējam uztvert. Acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṁs tarkeṇa yojayet. Tarkeṇa, ar argumentu, kas ir ārpus mūsu jutekļu uztveres. Tik daudz kas. Pat ik dienas mēs redzam tik daudzas planētas, zvaigznes debesīs, bet mums nav informācijas. Viņi tieši grasās redzēt Mēnesi, bet bezcerīgi atgriežas. Ir šaubīgi to teikt. Un viņiem ir dogmatisks iespaids: "Izņemot šo planētu, citās dzīvības nav." Tā nav pilnīga sapratne. No šāstra-joni, ja vēlaties redzēt caur šāstrām... Tāpat kā Mēness. Mums no Šrīmd Bhāgavatam ir informācija, ka cilvēki tur dzīvo 10 000 gadu. Un kāds ir gada ilgums? Mūsu seši mēneši ir vienādi ar vienu viņu dienu. Nu šādi desmit gadi, tikai iedomājieties. To sauc daiva-varṣa. Daiva-varṣa nozīmē gadu pēc padievu mērvienībām. Tāpat kā Brahmas diena, tā ir padievu skaitļošanas sistēma. Sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ (BG 8.17). Mums no Bhagavad-gītas ir informacija, Krišna saka, ka viņi aprēķina padievu gadus. Ikkatra gads ir izskaitļots. To sauc... To pieņem mūsdienu zinātne - absolūtā patiesība vai relativitātes likums. Maza skudra arī var būt 100 gadus veca, bet skudras simts gadi un mūsu simts gadi atšķiras. To sauc par relatīvu. Saskaņā ar mūsu ķermeņa izmēru viss ir attiecīgi. Mūsu simts gadi un Brahmas simts gadi atšķiras. Tādēļ Krišna teica skaitļot tā: sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ (BG 8.17).