LV/Prabhupada 0519 - Personas Krišnas Apziņā Netiecas Pēc Malduguns, Fantasmagorijas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Personas Krišnas Apziņā Netiecas Pēc Malduguns, Fantasmagorijas
- Prabhupāda 0519


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Ikviens alkst uzzināt, kas ir Dievs, kāda ir Dieva daba. Kāds saka, ka Dieva nav, kāds saka, ka Dievs ir miris. Tās visas ir šaubas. Bet šeit Krišna saka asaṁśaya. Jūs nešaubīsieties. Jūs jutīsiet, ļoti labi zināsiet, ka Dievs, Krišna ir tur. Un Viņš ir visu enerģiju avots. Viņš ir sākotnējais Kungs. To jūs apgūsiet bez nekādām šaubām. Pirmkārt, mēs neattīstāmies pārpasaulīgajās zināšanās, šaoboties, saṁśayaḥ. Šīs šaubas var tikt izkliedētas ar īsto zināšanu kultūru. Ar īstu sabiedrību, ievērojot īstas metodes, šaubas var tikt dzēstas. Tā cilvēki Krišnas apziņā netiecas pēc maldugunīm, fantasmagorijas. Nē. Viņi patiešām progresē uz konkrētu Dieva Augstāko Personību.

Kā tas teikts Brahma-samhitā: cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam (Bs. 5.29.). Ir planēta, ko sauc čientāmani-dhāma, Goloka Vrindāvana. Šajā dhāmā... Kā tas ir teikts Bhagavad-gītā, mad dhāma. Dhāma nozīmē Viņa mājoklis. Krišna saka: "Man ir noteikts mājoklis." Kā gan mēs varam to noliegt? Kāds ir šis mājoklis? Tas arī aprakstīts Bhagavad-gītā un daudzās citās Vēdu literatūrās. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Šeit, jebkurā dhāmā, ikvienā planētā, kurp dodaties... Vai nu... Ne ar satelītiem, bet dabiski piedzimstot. Ikviena planēta, kur dodaties... Tāpat kā mums ir šī planēta. Bet mums no šīs planētas jāatgriežas. Jums nebūs ļauts šeit palikt. Jūs esat amerikāņi, tas ir labi, bet cik ilgi jūs būsiet Amerikāņi? To šie cilvēki nesaprot. Jums būs jāatgriežas kādā citā planētā, kādā citā vietā. Jūs nevarat teikt: "Nē, es palikšu šeit. Man ir vīza vai manas pastāvīgā pilnsoņa tiesības." Nē. tas nav atļauts. Kādu dienu pienāks nāve: "Lūdzu, izeja." "Nē, kungs, man ir tik daidz darba." "Nē. Nost ar tavu darbu. Uz priekšu." Redzat? Bet, ja jūs dodaties uz Krišnaloku, Krišna saka: yad gatvā na nivartante; jums vairs nav jāatgriežas. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6).

Tā arī ir Krišnas dhāma, jo viss pieder Dievam, Krišnam. Neviens [cits] nav īpašnieks. Šis apgalvojums, ka "šī zeme, Amerika, pieder mums, Apvienotajām Valstīm", tas ir viltus apgalvojums. Tā jums nepieder, nevienam citam. Tāpat kā pirms pāris gadiem tā piederēja indiāņiem, Sarkanajiem indiāņiem, tā vai citādi to nu esat pārņēmuši jūs. Kurš var apgalvot, ka šeit neienāks citi un to neokupēs? Tātad tas viss ir viltus apgalvojums. Viss pieder Krišnam. Krišna saka, ka sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29): "Es esmu visu planētu augstākais īpašnieks, kontrolētājs." Tātad viss pieder Viņam. Bet Krišna saka, ka viss pieder Viņam. Tātad viss ir Viņa dhāma, vieta, mājoklis. Kāpēc mums būtu šeit kas jāmaina? Bet Viņš saka: yad gatvā na nivartante tad dhāma paramam (BG 15.6).