LV/Prabhupada 0518 - Četras Saistītās Dzīves Funkcijas Nozīmē Dzimšanu, Nāvi, Vecumu Un Slimības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Četras Saistītās Dzīves Funkcijas Nozīmē Dzimšanu, Nāvi, Vecumu Un Slimības
- Prabhupāda 0518


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Ja vēlaties rast risinājumu materiālajai eksistencei materiālā veidā, tas nav iespējams. Tas arī ir skaidri apgalvots. Bhagavad-gītā jūs atradīsiet: daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Šī materiālā daba, ko Krišna dēvē par "Mana enerģija", mama māyā... Tā arī ir vēl viena Krišnas enerģija. Viss tiks izskaidrots Septītajā Nodaļā. Kāpēc ir tik grūti izkļūt no šīs enerģijas? Mēs praktiski redzam - kas mēs esam? Mūsu pūles ir ļoti sīciņas, lai pakļautu materiālās dabas likumus. Tā vienkārši ir laika tērēšana. Jūs nekļūsiet laimīgi, iekarojot materiālo dabu. Nu zinātne ir atklājusi tik daudz ko. Tāpat kā lidmašīna Indijā. Kopā, lai sasniegtu jūsu valsti, tas aizņemtu mēnešus, bet ar lidmašīnu mēs ierodamies vienas nakts laikā. Šādas priekšrocības ir pieejamas. Bet līdz ar šīm priekšrocibām ir tik daudz trūkumu. Kad esat lidmašīnā debesīs, zināt, ka esat tuksneša vidū..., no briesmām. Ikkatrā brīdī var būt sadursme. Jūs varat iekrist jūrā, kaut kur nokrist. Tādēļ tas nav ļoti droši. Līdzīgi, ikviena mūsu izveidotā metode, ko atklāja, lai iekarotu materiālās dabas likumus, to atspēko kāds cits bīstamību komplekts. Tāds ir dabas likums. Tas nav veids, kā izkļūt no dzīves materiālajiem dzelkšņiem. Īstais ceļs ir apturēt šīs četras saistītās dzīves funkcijas. Šīs saistītās dzīves funkcijas nozīmē dzimšanu, nāvi, vecumu un slimības. Patiesībā es esmu garīga dvēsele. Tas ir izskaidrots Bhagavad-gītas sākumā: ka garīgā dvēsele nekad nedzimst un nemirst. Tā turpina savu dzīvi pat pēc šī konkrētā ķermeņa nāves. Ķermenis ir tikai miesa uz pāris gadiem. Tad tas beigs pastāvēt. Tas sabrūk pa posmiem. Tāpat kā es esmu vecs, septiņdesmit trīs gadus vecs vīrs. Pieņemsim, ja es dzīvoju astoņdesmit vai simts gadus, šos septiņdesmit trīs gadus jau es esmu miris. Tas laiks ir pagājis. Nu vēl es būšu pāris gadus. Mēs mirstam jau no mūsu piedzimšanas brīža. Tas ir fakts. Tā Bhagavad-gīta dod jums risinājumu šīm četrām problēmām. Un Krišna šeit iesaka: mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ. Ja pieņemat Krišnas patvērumu un ja vienmēr domājat par Krišnu, jūsu apziņa vienmēr tiek pārņemta ar domām par Krišnu, tad Krišna saka, ka rezultāts būs asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1). "Tad jūs Mani sapratīsiet nevainojami, bez šaubām."