LV/Prabhupada 0529 - Mīlošās Rādhas Un Krišnas Rotaļas Nav Parastas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mīlošās Rādhas Un Krišnas Rotaļas Nav Parastas
- Prabhupāda 0529


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Tādēļ mēģiniet saprast Krišnu. Un, kad vēlas baudīt, kāda veida bauda tā ir? Mēģiniet to saprast. Krišna ir tik varens. Dievs ir varens, visi to zina. Kad varenie vēlas baudīt, kādas kvalitātes baudījums tas būs? Tas jāsaprot. Rādha-Krišna... Tādēļ Svarūpa Dāmodara Gosvāmī ir sarakstījis pantu: rādhā-Krišna-praṇaya-vikṛtiḥ. Mīlošās Rādhas un Krišnas rotaļas nav parastas kā šīs materiālās mīlestības spēles, lai gan tā izskatās. Bet neviens nevar saprast Krišnu, avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Mūdhas, blēži, muļķi, viņi saprot Krišnu kā parastu cilvēku. Tiklīdz mēs pieņemam Krišnu kā vienu no mums... Mānuṣīṁ tanum āśritāṁ, paraṁ bhāvam ajānantaḥ. Šie nelieši nezina paraṁ bhavam. Viņi mēģina atdarināt Krišna's līlu, rāsa-līlu. Ir daudzi nelieši. Tas notiek. Nav sapratnes par Krišnu. Saprast Krišnu ir ļoti grūti.

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

No miljoniem personu viens var mēģināt pilnīgot savu dzīvi. Visi strādā kā dzīvnieki. Nav runas par dzīves pilnību. Dzīvnieciskās tieksmes: ēšana, gulēšana, kopošanās un aizsargāšanās... Tā ikviens darbojas kā dzīvnieks. Viņiem nav cita darba, tikai kā dzīvnieki, cūkas, suņi, strādā augu dienu un nakti: "Kur ir mēsli?" Un tiklīdz dabū kādus mēslus, apveļas, "Kur sekss?" Nekādas apsvēršanas māte vai māsa. Tāda ir cūkas dzīve.

Tā cilvēka dzīve nav domāta cūku civilizācijai. Mūsdienu civilizācija ir cūku civilizācija, lai gan tā uzspodrināta ar krekliem un mēteļiem. Mums jāmēģina saprast. Šī Krišnas apziņas kustība ir Krišnas saprašanai. Lai saprastu Krišnu, vajadzīgs mazliet darba, askēzes, grēku izpirkšanas. Tapasya brahmacāryeṇa śamena damena ca. Tapasja. Ir jāizcieš tapasja. Brahmačārja, celibāts. Tapasja. Brahmačārja nozīmē pārtraukt dzimumdzīvi vai to kontrolēt. Brahmačārja. Tādēļ Vēdu civilizācija jau no paša sākuma ir, lai apmācītu zēnus kļūt par brahmačārī, celibātu. Nevis kā mūsdienās, skolās zēni un meitenes, desmit gadus, divpadsmit gadus bauda. Smadzenes ir izšķērdētas. Viņi nespēj saprast ko augstāku. Smadzeņu audi ir zaudēti. Nekļūstot brahmačārī, neviens nevar saprast garīgo dzīvi. Tapasya brahmacāryeṇa śamena damena ca. Śama nozīmē jutekļu, prāta kontroli; damena, jutekļu kontrolēšana; tyāgena; śaucena, tīrība; tyāga, tyāga nozīmē labdarība. Tāds ir sevis izpratnes, pašrealizācijas process. Bet šajā laikmetā ir ļoti grūti izturēt visus šos procesus. Praktiski tas ir neiespējami. Tādēļ Kungs Čaitanja, Pats Krišna, ir Sevi padarījis viegli pieejamu ar vienu procesu:

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(Čč Ādi 17.21)

Šajā laikmetā, Kali-jugā... Kali-jugu uzskata par pašu pagrimušāko laikmetu. Mēs domājam, ka ļoti attīstāmies, bet tas ir pašu kritušāko laikmets. Jo cilvēki kļūst kā dzīvnieki. Kā dzīvniekiem tiem nav citu interešu kā četri ķermenisko vajadzību principi – ēšana, gulēšana, sekss un aizsardzība – tādēļ šajā laikmetā cilvēki ir ieinteresētu četru ķermenisko vajadzību principos. Viņiem nav informācijas par dvēseli, ne arī viņi gatavi apzināties, kas ir dvēsele. Tāds ir šī laikmeta trūkums. Bet cilvēka dzīvesveids ir īpaši domāts sevis apzināšanās procesam. „kas es esmu?” Tāda ir cilvēka dzīves misija.