LV/Prabhupada 0528 - Rādharānī Ir Krišnas Prieka Spēja

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Rādharānī Ir Krišnas Prieka Spēja
- Prabhupāda 0528


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Šodien ir Šrīmatī Rādharānī parādīšanās diena, Rādhāṣṭamī. Piecpadsmit dieas pēc Krišnas dzimšanas parādījās Rādharānī. Rādhārānī ir Krišnas pieka spēja. Rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktiḥ. Kungam, Dieva Augstākajai Personībai, ir dažādas enerģijas, kā to apstiprina Vēdu literatūra. Parāsya śaktir vividhaiva śruyate (Čč Madhja 13.65. skaidrojums). Na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate. Visaugstajam Kungam nekas nav jādara personīgi. Na tasya kāryam. Viņam nav nekā darāma. Tāpat kā šajā materiālajā pasaulē ir daudzi vareni vīri, politiķi vai biznesmeņi, personīgi viņiem nav nekas jādara. Jo viņiem ir tik daudz asistentu, sekretāru, ka personīgi viņiem nav jādara nekas. Līdzīgi, Dieva Augstākajai personībai, kam piemīt sešas pilnības, kāpēc gan Viņam kaut kas būtu jādara? Nē. Viņam ir tik daudz asistentu. Sarvataḥ pāṇi-pādas tat. Bhagavad-gītā teikts: "Visur ir Viņa rokas un kājas." Krišnam, jūs redzēsiet, nekas nav darāms. Viņš vienkārši bauda kopā ar gopī un Radharānī. Viņš nenodarbojas ar dēmonu nogalināšanu. Kad Krišna nogalina dēmonus, Viņš ir Vāsudēva Krišna, Viņš nav sākotnējais Krišna. Krišna Sevi izvērš. Pirmais izvērsums ir Baladēva. No Baladēvas-Sankaršana, Pradjumna, Aniruddha, Vāsudeva. Vāsudevas izpausmē Viņš darbojas Mathurā un Dvārakā. Bet Krišna savā sākotnējā izpausmē paliek Vrindāvanā. Viens no dižākajiem daiļliteratūras rakstītājiem Bengālijā, Bankimčandra Čatterjē, pārprata Krišnu, ka Vrindāvanas Krišna, Dvārakas Krišna un Mathuras Krišna ir dažādas personas. Krišna ir tāds pats, viens, bet Viņš var izspaust Sevi miljonos un triljonos veidolu. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣam (Bs. 5.33.). Advaita. Lai gan ananta-rūpam, tomēr Viņš ir ādyaṁ purāṇa-puruṣam, advaita. Nav šādas atšķirības.

Tā šis Krišna, kad Viņš vēlas baudīt, kāda veida bauda Viņam būs? To apspriež Šrīla Džīva Gosvāmī. Krišna ir Paraṁ Brahmans. Brahmans, Paramātma, tad Paraṁ Brahmans. Absolūtā Patiesība, trīs dažādas izpausmes. Kāds apzinās Absolūto Patiesību kā bezperonisko Bramanu. Gjānī, tie, kuri mēģina saprast Absolūto Patiesību, prātā spekulējot, ar savām pašu zināšanām, viņi apzinās Absolūto Patiesību kā bezpersonisko Brahmanu. Un tie, kuri mēģina saprast Absolūto Patiesību ar meditāciju, jogi, viņi apzinās Absolūto Patiesību kā Paramātmu. Paramātma atrodas ikviena sirdī. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Šajā Paramātmas izpausmē. Aṇḍantara-sthaṁ paramānu-cayāntara-sthaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Tā Paramātmas izpausme ir viens Krišnas izvērsums. Tas teikts Bhagavad-gītā: athavā bahunaitena kiṁ jñātena tavārjuna ekāṁṣena viṣṭabhyāham. Ekāṁṣena. Kad Krišna un Ardžuna mēģināja saprast dažādās Krišnas spējas, Viņš izskaidroja Divpadsmitajā Nodaļā: "Es esmu šis. Starp viņiem Esmu šis. Starp tiem..." Tā. Un viņš secināja, ka "cik tālu Man turpināt? labāk mēģini saprast vienu daļiņu no Manis, ienākot Visumā, izpaužas visa kosmiskā izpausme." Ekāṁṣena sthito jagat (BG 10.42). Jagat. Šī materiālā pasaule eksistē kā viena Krišnas neierobežota daļiņa. Un Krišna ienāk, aṇḍāntara-sthaṁ paramānu-cayāntara-stham, Viņš ienāk šajā Visumā. Ja Viņš neieietu, Visums nespētu eksistēt. Tāpat kā garīgās dvēseles esamība ķermenī, ja tā neieiet, ķermenis nespēj eksistēt. Tiklīdz dvēsele aiziet, tūdaļ ķermenis kļūst nevērtīgs. Tomēr ķermenis var būt premjerministrs vai kas cits, tiklīdz dvēsele ir ārpus ķermeņa, tas nev ne graša vērts. Līdzīgi, tā kā Krišna ienāk Visumā, Visumam ir vērtība. Citādi tas ir vien matērijas gabals, kam nev vērtības. Ekāṁṣena sthito jagat.