LV/Prabhupada 0531 - Kā Saprotam No Vēdu Literatūras, Krišnam Ir Daudzas Un Dažādas Pilnības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kā Saprotam No Vēdu Literatūras, Krišnam Ir Daudzas Un Dažādas Pilnības
- Prabhupāda 0531


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Dzīvās būtnes vārds ir sarva-gaḥ. Sarva-gaḥ nozīmē "tas, kurš var doties, kur vien vēlas." Kā Nārada Muni. Nārada Muni var ceļot, kur vien vēlas, vai nu garīgajā pasaulē, vai materiālajā. Jūs arī tā varat. Tāda ir iespēja. Bija Durvāsa Muni, dižens jogs. Viena gada laikā viņš ceļoja visā Visumā un devās uz Višnuloku, tad atkal atnāca uz Višnuloku un tad atkal atgriezās. Tas ir ierakstīts vēsturē. Tādas ir dzīves pilnības. Un kā šīs pilnības var iegūt? Saprotot Krišnu. Yasmin vijñāte sarvam eva vijñātaṁ bhavanti. Upanišada saka, ja jūs vienkārši saprotat Krišnu, tad tas ir saprotams ļoti viegli. Krišnas apziņa ir tik jauka.

Tātad šodien, šajā vakarā, mēs runājam par Rādhaštamī. Mēs mēģinām saprast galveno Krišnas spēju. Rādhārānī ir Krišnas prieka spēja. Kā mēs saprotam no Vēdu literatūras, Krišnam ir dažādas spējas. Parāsya śaktir vividhaiva śruyate (Čč Madhja 13.65., skaidrojums). Tāpat kā tas pats piemērs, kā ietekmīgam vīram ir daudzi asistenti un sekretāri, tā ka viņam nekas nav jādara personīgi, vienkārši ar viņa gribu viss tiek paveikts. Līdzīgi, Dieva Augstākajai Personībai ir dažādas enerģijas, un viss tiek paveikts tik labi. Tāpat kā šī materiālā enerģija. Šī materiālā pasaule, kur mēs dzīvojam... To sauc par materiālo enerģiju. Bahir-aṅga-śakti. Sanskrita vārds ir bahir-aṅga, Krišnas ārējā enerģija. Tik labi tas tiek paveikts, viss materiālajā enerģijā. Tas arī ir izskaidrots Bhagavad-gītā: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10) - "manā pakļautībā strādā materiālā enerģija." Materiālā enerģija nav akla. Tā ir... Fonā ir Krišna. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Prakṛti nozīmē šo materiālo enerģiju. Līdzīgi... Tāda ir ārējā enerģija. Līdzīgi, ir cita enerģija, iekšējā enerģija. Ar iekšējo enerģiju tiek izpausta garīgā pasaule. Parās tasmāt tu bhavaḥ anyaḥ (BG 8.20). Cita enerģija, parā, pārāka, pārpasaulīga, garīgā pasaule. Tā kā materiālā pasaule tiek vadīta ārējās enerģijas pakļautībā, līdzīgi garīgā pasaule arī tiek vadīta ar iekšējo spēju. Šī iekšējā spēja ir Rādhārānī.

Rādhārānī..., šodien ir Rādhārānī parādīšanās diena. Tādēļ mums jāmēģina saprast Rādharānī izpausme. Rādhārānī ir prieka spēja, hlādinī-šakti. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vedānta-sūtra 1.1.12.). Vedānta-sūtrā Absolūtā Patiesība aprakstīta kā ānandamaya, vienmēr ar prieka spēju. Šī ānandamaja, prieka spēja... Tāpat kā ānanda. Kad vēlaties ānandu, prieku, jūs to nevarat vienatnē. Viens jūs nevarat baudīt. Kad jūs esat draugu lokā, ģimenes vai citu biedru lokā, jūs jūtat prieku. Tāpat kā es runāju. Runāšana ir ļoti patīkama, kad ir daudz cilvēku. Es nevaru runāt viens. Tā nav ānanda. Es varu šeit runāt naktī, nakts melnumā, bez neviena. Tā nav ānanda. Ānanda nozīmē, ka ir jābūt citiem.