LV/Prabhupada 0533 - Rādharānī Ir Hari-prija, Ļoti Dārga Krišnam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Rādharānī Ir Hari-prija, Ļoti Dārga Krišnam
- Prabhupāda 0533


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Rādharānī ir hari-prija, ļoti dārga Krišnam. Ja mēs vēršamies pir Krišnas caur Rādharānī, ar Rādharānī žēlastību, tad tas kļūst ļoti viegli. Ja Rādharānī iesaka, ka "šis bhakta ir ļoti jauks", Krišna pieņem tūlīt, lai arī cik liels muļķis viņš būtu. Jo to iesaka Rādharānī, Krišna pieņem. Tādēļ Vrindāvanā jūs redzēsiet visus bhaktas, viņi skandē Rādharānī vārdu vairāk kā Krišnas. Kur vien dodaties, jūs redzēsiet bhaktas vēršoties: "Džaja, Rādhe." Tas joprojām ir Vrindāvanā. Viņi slavina Rādharānī. Viņi ir visvairāk ieinteresēti Rādharānī godināšanā. Jo, lai arī cik pagrimis es būtu, ja tā vai citādi es varu iepriecināt Rādharānī, tad man Krišnu saprast ir ļoti viegli. Citādi,

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Ja ar spekulācijām mēģināt saprast Krišnu, tad prasīs daudzas dzīves. Bet, ja pieņemat garīgo kalpošanu, vienkārši mēģiniet iepriecināt Rādharānī, un Krišnu iegūsiet ļoti viegli. Jo Rādharānī var dot Krišnu. Viņa ir tik dižena bhakta, mahā-bāgavatas emblēma. Pat Krišna nespēj saprast Rādharānī īpašības. Pat Krišna, lai gan Viņš saka: vedāhaṁ samatītāni (BG 7.26), "Es zinu visu." Tomēr Viņš nespēj saprast Rādharānī. Rādharānī ir tik varena. Viņš saka... Patiesībā Krišna zina visu. Lai saprastu Rādharānī, Krišna pieņēma Rādharānī stāvokli. Krišna vēlējās saprast Rādharānī spēju. Krišna domāja, ka "Es esmu pilnīgs. Es esmu pilnīgs visādā ziņā, bet tomēr Es vēlos saprast Rādharānī. Kāpēc?" Šī tieksme Krišnam lika pieņemt Rādharānī tieksmes, lai saprastu Pašu Krišnu. Tā, protams, ir ļoti pārpasaulīga, dižena zinātne. Tas, kurš ir attīstīts Krišnas apziņā, labi pazīst šāstras, tas var saprast. Tomēr mēs apspriežam no šāstrām. Kad Krišna vēlējās Sevi saprast, Viņš pieņēma Šrīmatī Rādharānī izpausmi. Un tas ir Čaitanja Mahāprabhu. Rādhā-bhāva-dyuti-suvalitam. Čaitanja Mahāprabhu ir Krišna, bet Viņš pieņēma Rādharānī tieksmes. Jo Rādharānī vienmēr ir atšķirtības jūtās no Krišnas, līdzīgi, Rādharānī stāvoklī Kungs juta atšķirtību no Krišnas. Tāda ir Kunga Čaitanjas mācība, atšķirtība sjūtas, ne tikšanās. Kunga Čaitanjas mācītais garīgās kalpošanas process un Viņa mācekļu pēctecība ir, kā jūst atšķirtību no Krišnas. Tāds ir Rādharānī stāvoklis, vienmēr just atšķirtību. Gosvāmī arī, kad viņi bija Vrindāvanā, viņi nekad neteica, ka "esmu redzējis Krišnu". Lai gan viņi bija paši pilnīgākie, viņi nekad neteica, ka "esmu redzējis Krišnu". Viņu lūgšanas bija šādas: he rādhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutaḥ. He rādhe, Rādhārāṇī, he rādhe vraja-devike ca... Rādharānī nepaliek viena. Viņa vienmēr ir kopā ar Savām draudzenēm. vraja-devī, Lalita vai Višākha un citas Vrindāvanas jaunavas [ir ar Viņu]. Tā Gosvāmī lūdz savā nobriedušajā stāvoklī, kad viņi dzīvoja Vrindāvanā, viņi lūdza šādi: he rādhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutaḥ. "Kur Tu esi, Rādharānī? Kur ir tavas biedres? Kur esi Ti, Nanda-suno, Nanda Mahārādža dēls, Krišna? Kur jūs visi esat?" Viņi meklēja. Viņi nekad neteica: "Esmu redzējis Krišnu dejojam ar gopī. Pagājušajā naktī es redzēju." Tas ir sahadžija. Tas nav nobriedis bhakta. To sauc... Viņus sauc par sahadžijām. Viņi visu uztver ļoti lēti - Krišnu ļoti lēti, Rādharānī ļoti lēti - it kā viņi redzētu naktī. Nē. Gosvāmī nemāca mūs tā. Viņi meklē. He rādhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutaḥ, śrī-govardhana-pādapa-tale kālindī-vanye kutaḥ: "Vai esat zem Govardhana Kalna, vai Jamunas krastos?" Kālindī-vanye kutaḥ. Ghoṣantāv iti sarvato vraja-pure khedair mahā-vihvalau. Viņu darbs ir tā raudāt: "Kur jūs esat? Kur esi Tu, Rādharānī? Kur esat jūs, Lalita, Višākha, Rādharānī pavadones? Kur esi Tu, Krišna? Vai esi netālu no Govardhana Kalna vai Jamunas krastā?" Ghoṣantāv iti sarvato vraja-pure. Viscaur visai Vrindāvanas zemei viņi raudāja un Viņus meklēja. khedair mahā-vihvalau, kā jukušie. Khedair mahā-vihvalau. Vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau.