LV/Prabhupada 0539 - Mēģiniet Saprast Šo Krišnas Apziņas Kustību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēģiniet Saprast Šo Krišnas Apziņas Kustību
- Prabhupāda 0539


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

Tātad patiesībā, ja mēs ilgojamies pēc miera sabiedrībā, tad mums ļoti nopietni jāsaprot Krišna. Tāds ir mūsu lūgums. Neizturieties noraidošu pret Krišnas apziņas kustību. Kustība var atrisināt visas dzīves problēmas, visas pasaules problēmas. Sociālās, politiskās, filozofiskās, reliģiskās, ekonomiskās - visu var atrisināt Krišnas apziņa. Tādēļ mēs lūdzam vadītājus, šeit klātesošos, kā Jūsu Ekselenci, jums jāsaprot šī Krišnas apziņas kustība. Tā ir ļoti zinātniska, autoritatīva. Tā nav prāta izgudrojums vai sentimentāla kustība. Tā ir pati zinātniskākā kustība. Tādēļ mēs ielūdzam visu valstu līderus mēģināt saprast. Ja esat saprātīgi, patiesi spriestspējīgi, jūs sapratīsiet, ka šī Krišnas apziņas kustība ir cēla kustība visas cilvēku sabiedrības labklājībai. Tas ir fakts. Visi var nākt. Mēs esam gatavi apsprieest tematu. Kṛṣṇa bhūliyā jīva bhoga vāñchā kare. Mums nevajag...

Mūsu cilvēk adzīve, augstākais cilvēka dzīves mērķis ir sasniegt nemirstību. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9), tas ir mūsu... Mēs to esam aizmirsuši. Mēs vienkārši dzīvojam kaķu un suņu dzīvi. Nezinām, ka mēs varam sasniegt šādu dzīves pilnību. Tad nebūs vairs dzimšanas, ne arī nāves. Mēs nesaprotam, ka ir amritatvam iespēja, bet viss ir iespējams. Amritatvam. Neviens nevēlas mirt. Tas ir fakts. Neviens nevēlas novecot vai saslimt. Tāda ir dabiskā tieksme. Kāpēc? Jo sākotnēji mūsu garīgajā veidolā nav dzimšanas, nāves, vecuma, slimību. Pēc evolūcijas procesa, sākot no ūdensdzīvniekiem, putniem, zvēriem, augiem, kokiem, kad nonākat līdz cilvēka veidolam pēc... Aśītiṁ caturaś caiva lakṣāṁs tād jīva-jātiṣu. Tāds ir evolūcijas process. Mēs nonākam līdz cilvēka veidolam. Tad mums jāzina, kāds ir dzīves mērķis. Mērķis ir amritatvam, kļūt menirstīgam. Tas... Jūs varat kļūt nemirstīgs, vienkārši iegūstot Krišnas apziņu. Krišna saka, ka tas ir fakts. Mums vienkārši jāsaprot. Janma karma me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ. Ja mēģināt saprast Krišnu patiesi, tattvatah, tad, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9), pēc ķermeņa atmešanas jums nevajadzēs pieņemt vairs materiālu ķermeni. Tiklīdz jūs nepieņemat materiālu ķermeni, jūs esat kļuvis nemirstīgs. Jo pēc dabas esam nemirstīgi.

Tā Krišna parādās, Krišna atnāk, lai mums mācītu šo mācībstundu, ka "jūs esat nemirstīgi pēc dabas. Kā garīga dvēsele jūs esat neatņemama daļiņa no Manis. Es esmu nemirstīgs, tādēļ jūs esat nemirstīgi. Lieki jūs mēģināt iegūt laimi šajā materiālajā pasaulē."

mamaivāṁso jīva bhūto
jīva-loke sanātanaḥ
manaḥ saṣṭanindriyāni
prakṛti-sthāni karṣati
(BG 15.7)

Vienkārši pūles par..., lieki. Labākais ir, ka esat izbaudījuši jutekļu dzīvi tik daudzos dzīvības veidolos, kā kaķi, suņi, padievi, koki, augi, kukaiņi. Nu cilvēka dzīvē nepieķerieties jutekļiem. Vienkārši mēģiniet saprast Krišnu. Tāds ir šastru spriedums. Nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛloke kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye (ŠB 5.5.1). Lai smagi strādātu kā kaķi un suņi jutekļu baudām, tā nav cilvēka dzīves ambīcija. Cilvēka dzīve domāta nelielai askēzei. Tapo divyaṁ putrakā yena śuddhyet sattvam. Mums jāattīra sava eksistence. Tāda ir cilvēka dzīves misija. Kāpēc man jāattīra sava satviskā eksistence? Brahma-saukhyam tv anantam. Tad jūs iegūstat bezgalīgu prieku, neierobežotu laimi. Tāds ir īstens prieks. Ramante yogino 'nante satyānanda-cid-ātmani iti rāma-padenāsau paraṁ brahmābhidhīyate (ČČ Madhja 9.29).