LV/Prabhupada 0541 - If Ja Mīli Mani, Mīli Manu Suni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

If Ja Mīli Mani, Mīli Manu Suni
- Prabhupāda 0541


Sri Vyasa-puja -- Hyderabad, August 19, 1976

Jūs nevarat skaidrot Dieva vārdus. Tas nav iespējams. Un dharma nozīmē dharmāṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (ŠB 6.3.19). Jūs nevarat mājās izgudrot kādu reliģisko sistēmu. Tās ir blēņas, tas ir bezjēdzīgi. Dharma nozīmē sākṣād bhagavat-praṇītam. Tāpat kā likums. Likums nozīmē to, ko devusi valdība. Mājās jūs likumu izgudrot nevarat. Pieņemsim, uz ielas, loģiski, valdības likums ir vadīt pa labi vai kreisi. Jūs nevarat teikt: "Kas gan tur slikts, ja es dodos pa labi vai kreisi (šādi)?" Nē, tā jūs nevarat. Tad jūs esat noziedznieks. Līdzīgi mūsdienās... Ne mūsdienās - no sākta gala ir tik daudz reliģisko sistēmu. Tik daudz. Bet īstā reliģiskā sistēma ir, ko saka Dievs jeb Krišna. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Tāda ir reliģija. Vienkārši. Jūs nevarat izgudrot reliģiju.

Tādēļ Šrīmad-Bhāgavatam sākums ir dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇām (ŠB 1.1.2). Tā... Kāds var apskaust, ka šai personai ir daži izsmalcināti mācekļi, kas piedāvā lūgšanas un pudžas. Nē, tāda ir sistēma. Neapskaudiet... Ācāryaṁ māṁ vijānīyān nāvamanyeta karhicit (ŠB 11.17.27). Āčārja ir Dieva pārstāvis. Yasya prasādād bhagavat-prasādo. Ja piedāvājat lūgšanas, godājat āčārju, tad Krišnu, Dieva Augstākā Personība ir iepriecināta. Lai Viņu iepriecinātu, jums jāiepriecina Viņa pārstāvis. "Ja mīli mani, mīli manu suni." Un Bhagavad-gītā ir teikts ācāryopāsanam. Ācāryopāsanam. Mums jāgodina āčārja.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathita hy arthaḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

Tāda ir Vēdu mantra. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12.).

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śabde pāre ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
(ŠB 11.3.21)

Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Tādi ir norādījumi. Guru jābūt no paramparas sistēmas. Tad viņš ir īsts. Citādi viņš ir blēdis. Jānāk no paramparas sistēmas, un, lai saprastu tad-vijñānam, pārpasaulīgo zinātni, jums jāvēršas pie guru. Jūs nevarat teikt, ka "es varu saprast mājās". Nē. Tas nav iespējams. Tāds ir visu šāstru norādījums. Tasmād guruṁ prapad... Kuram vajadzīgs guru? Guru nav modes lieta, kā turēt suni modes dēļ. Mūsdienu civilizācijā mēs līdzīgi turam guru. Nē, ne tā. Kuram vajadzīgs guru? Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (ŠB 11.3.21). Tas, kurš patiesi ir nopietni nolēmis saprast garīgās dvēseles zinātni. Tad vijñānam. Oṁ tat sat. Viņam vajadzīgs guru. Guru nav modes lieta.