LV/Prabhupada 0545 - Īsta Labklājības Darbība Nozīmē Ievērot Dvēseles Intereses

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Īsta Labklājības Darbība Nozīmē Ievērot Dvēseles Intereses
- Prabhupāda 0545


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Appearance Day, Lecture -- Mayapur, February 21, 1976

Prabhupāda: kad Čaitanja Mahāprabhu vēlējās veikt kādu para-upakāru...

bhārata bhūmite manuṣya-janma haila yāra
(manuṣya) janma sārthaka kari' kara para-upakāra
(ČČ Ādi 9.41)

Šīs labklājības darbības nenozīmē labklājību šim ķermenim. Tas bija domāts dvēselei; to pašu Ardžunam vēlējās iestāstīt Krišna, ka "tu neesi šis ķermenis. Tu esi dvēsele." Antavanta ime dehaḥ nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ, na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Tātad īsta labklājības darbība nozīmē redzēt dvēseles intereses. Kādas ir dvēseles intereses? Dvēseles intereses ir, ka tā ir neatņemama Dieva, Krišnas, daļiņa. Tāpat kā maza uguns dzirkstele ir neatņemama daļiņa no lielās uguns, līdzīgi, mēs, dzīvās būtnes, esam ļoti sīkas, mazas Augstākā Brahmana, Para-Brah,ana jeb Krišnas daļiņas. Kā dzirksteles ugunī izskatās ļoti skaistas, arī uguns ir skaista, un arī dzirkstele izskatās skaista, bet, tiklīdz dzirksteles izskrīt no uguns, tās izzūd.

Mūsu stāvoklis ir, ka... Mūsu šībrīža stāvoklis ir, ka esam izkritušas no lielās uguns, Krišnas. Tas vienkāršā Bengali valodā ir izskaidrots:

kṛṣṇa bhūliyā jīva bhoga vāñchā kare
pasate māyā tāre jāpaṭiyā dhare

Maija nozīmē tumsa, neziņa. Tā šis piemērs ir ļoti jauks. Dzirksteles ugunī ļoti jauki dejo, tās arī apgaismo. Bet tiklīdz tās nokrīt uz zemes, tās kļūst par izdedžiem, melniem izdedžiem bez ugunīgām īpašībām. Līdzīgi, mēs esam domātas dejošanai, spēlēšanai, staigāšanai un dzīvošanai ar Krišnu. Tāds ir mūsu īstais stāvoklis. Tā ir Vrindāvana. Visi... Ikviens ir saistīts ar Krišnu. Ir koki, ziedi, ūdens, govis, teliņi, govju ganuzēni, vecākie gani, Nanda Mahārādžs, citas viņa vecuma personas, tad Jašodamajī, māte, gopī - šāda ir Vrindāvanas dzīve, Vrindāvanas ainava. Krišna ir līdz ar pilnīgu Vrindāvanas attēlu, un Viņš rāda Savu Vrindāvanas dzīvi, cintāmaṇi-prakara-sadmasu, tikai lai mūs pievilinātu, ka "jūs mēģināt baudīt šajā materiālajā pasaulē, bet šeit jūs nevara baudīt, jo esam mūžīgas. Jums šeit nevar būt mūžīga dzīve. Tādēļ nāciet pie Manis. Nāciet pie Manis." Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). Tāda ir Krišnas apziņas kustība. (blakus:) Lūdzu, prasi viņiem pagaidīt prasādu. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti. Tāds ir lūgums. Mām eti: "Viņš atgriežas mājās pie Dieva." Tāds ir visas Bhagavad-gītas norādījums. Un beigās Viņš teica: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Kāpēc apgrūtiniet sevi, tik daudz ko plānojat, lai pielāgotos materiālajai dzīvei? Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Tik ilgi jūs esat materiālā sabiedrībā, ka jums jāmaina ķermenis. Prakṛteḥ kriyamāṇāni... (BG 3.27). Prakṛti-stho. Kāds ir pants? Puruṣaḥ prakṛti-stho 'pi...

Hridajānanda: Bhuñjate prakṛti-jān guṇān.

Prabhupāda: Ha. Bhuñjate prakṛti-jān guṇān.