LV/Prabhupada 0559 - Viņi Muļķīgi Domā – „Es Valdu Pār Visu, ko Redzu”

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Viņi Muļķīgi Domā – „Es Valdu Pār Visu, ko Redzu”
- Prabhupāda 0559


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Tā ir maijas pievilcība. Viņam būs jākrīt. Ir pants -

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ
(ŠB 10.2.32)

Tā ir Prahlāda Maharādža lūgšana. Viņš saka: "Mans dārgais Kungs, lotosacainais, Aravindākša." ye anye. "Trešās klases vīri ir ļoti lepni šīs materiālās dzīves beigās, šī nirvāna jeb šie impersonālisti." Vimukta-māninaḥ. Vimukta-māninaḥ - viņi kļūdaini domā, ka ir atbrīvojušies no maijas ķetnām. Maldīgi. Vimukta-māninaḥ. Tāpat kā jūs kļūdaini uzskatāt: "Esmu šīs Losandželosas pilsētas īpašnieks." Vai tā nav maldīga domāšana? Līdzīgi, ja kāds domā, ka "nu esmu sasniedzis nirvānu vai savienojies ar Augstāko." Jūs varat tā domāt. Maija ir ļoti spēcīga. Jūs varat būt uzpūtīgs šīs viltus ietekmes dēļ. Vimukta-māninaḥ. Bhagavata saka: tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ (ŠB 10.2.32). "Bet tā kā viņi nemeklē Tavas lotospēdas, viņu apziņa ir netīra, viņi uzskata, ka "esmu kaut kas"." Aviśuddha-buddhayaḥ. "Viņu saprāts, apziņa nav tīra." Tādēļ āruhya kṛcchreṇa. "Viņi piekopj skarbas prakses." Tāpat kā budistiem ir ļoti... Tie, kuri nepraktizē, ir jau cita lieta. Bet likumu un noteikumus parādīja pats Kungs Buda. Viņš visu pameta un nodarbojās vienīgi ar meditāciju. Kurš to dara? Neviens to nedara. Šankarācārjas pirmais noteikums ir "vispirms pieņemiet sanjāsu, tad runājat par to, ka kļūsiet Nārājana." Kurš pieņem sanjāsu? Tādēļ viņi domā maldīgi. Patiesībā viņu saprāts ir piesārņots, apziņa ir netīra. Tādēļ par spīti viņu pūlēm rezultāts ir āruhya kṛcchreṇa param, lai gan viņi paceļas ļoti augstu, pieņemsim 25 000 jūdzes vai miljoniem jūdžu augstumā, viņi neatrod tur nekādu patvērumu; kur ir mēness planēta, kur ir (neskaidri). Viņi atkal nolaižas Maskavā, tas arī viss. Vai Ņujorkā, tas ir viss. Tādi ir piemēri. Kad viņi ir ļoti augstu, ak, viņi nofotografē ainavu. "Ak, šī planēta ir tik, šī Zeme ir tik zaļa vai tik maza. Es to apriņķoju dienu un nakti un redzu vienu stundu trīsreiz diennaktī." Labi, ļoti labi. Lūdzu, nāc nu atkal lejā. Tas arī viss. Maija ir tik spēcīha; viņa teiks: "Jā, ļoti labi. Tu esi ļoti attīstīts savās zinatniskajās mācībās, bet, lūdzu, nāc vien lejā. Nāc šeit. Citādi tu tiksi iemests Atlantijas Okeānā." Tas arī viss. Un viņi joprojām būs izpūtīgi. "Ak, mēs progresējam. Nākamajos desmit gados jūs varēsiet iegādāties biļeti uz Mēnesi vai nopirkt tur zemi." Zināt, Krievijā pārdod zemi un reklamē, ka "tur ir Maskavas jūra. Mēs esam uzstādījuši savu karogu jūrā..." Tāda ir propaganda. Viņi nevar pat nonākt tuvākajā planētā, ko tad teikt par garīgajām debesīm. Ja esat patiesi nopietni nolēmuši doties uz garīgajām debesīm un Vaikunthaloku, tad pieņemiet šo vienkāršo metodi, Harē Krišna. Tas arī viss.

Viesis: Interesējos par ateismu.

Prabhupāda: (nedzirdot un nepamanot jautātāju) Tā ir Kunga Čaitanjas dāvana. Namo mahā-vadānyāya. Tādēļ Rūpa Gosvāmī saka: "Tu esi dižākais no labdariem, jo piedāvā vislielāko ziedojumu." Kṛṣṇa-prema-pradāya te (ČČ Madhja 19.53). "Tu piedāvā mīlestību uz Krišnu, kas mani nogādās Krišnas valstībā." Tā ir dižākā dāvana cilvēcei. Bet muļķi to nesaprot. Ko gan es varu darīt? Daivī hy eṣā guṇamayī (BG 7.14). Maija ir ļoti spēcīga. Ja sakām, ka "šeit ir mazs buklets, Viegls Ceļojums uz Citām Planētām, viņi to neņems. Viņi plānos, kā doties uz citām planētām ar raķetēm, satelītiem, bet tas ir neiespējami. Viņi nevar doties visur. Tāda ir jūsu saistītā dzīve. Būt saistītam nozīmē, ka jums jāpaliek šeit. Jums jāpaliek šeit. Kurš jums ļauj doties uz citu planētu? Lai šeit uzturētos, man jādabū pastāvīga jūsu valsts vīza, man tik daudz jācīnās, un jūs domājat doties uz Mēness planētu? Tur nav vīzas? Vai viņi jums ļaus pat ienākt? Vai tas ir tik viegli? Bet viņi muļķībā domā, ka vienkārši "esmu monarhs tam visam, ko redzu". Tas arī viss. Šī planēta ir monarhs, visas citas planētas ir tai pakļautas. Tās apmierinās mūsu jutekļus. Tā ir muļķība. Labi. Skandējiet Harē Krišna.