LV/Prabhupada 0564 - Es saku: „Lūdzu, klausiet Dievu. Mēģiniet mīlēt Dievu.” Tāda ir Mana Misija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Es saku: „Lūdzu, klausiet Dievu. Mēģiniet mīlēt Dievu.” Tāda ir Mana Misija - Prabhupāda 0564


Press Interview -- December 30, 1968, Los Angeles

Žurnālists: Es jums neuzdodu nevienu no šiem jautājumiem zobgalīgi. Lūdzu, saprotiet. Kāds ir jūsu skaidrojums, kā tas atšķiras savā būtībā no ebreju-kristiešu ētikas un Desmit Baušļu pamatmācībām? Kā tas atšķiras?

Prabhupāda: Atšķirības nav.

Žurnālists: Labi. Ja tā, tad ko jūs varat piedāvāt... Kad es saku "jūs", es domāju (neskaidri).

Prabhupāda: Jā, jā.

Žurnālists: Ko jūs varat piedāvāt tādu, kas atšķiras no kristiešu vai ebreju etosa?

Prabhupāda: Kā jau jus teicu, neviens no viņiem stingri neseko Dieva baušļiem. Es vienkārši ierados, lai jūs sekotu Dieva baušļiem. Tāds ir mans vēstījums.

Žurnālists: Citiem vārdiem, lai ievērojam principus.

Prabhupāda: Jā. Es nesaku, ka "Jūs, kristieši, kļūstiet par himdu vai nāciet pie manis." Es vienkārši saku "ievērojiet šos baušļus". Tāda ir mana pavēle. Es jūs padarīšu par labākiem kristiešiem. Tāda ir mana misija. Es nesaku, ka "Dieva nav šeit, Dievs ir šeit", bet es vienkārši saku - "klausiet Dievu". Tāda ir mana misija. Es nesaku, lai nonākat šajā līmenī un pieņemiet Krišnu kā vienīgo Dievu. Nē. Es nesaku ko tādu. Es lūdzu jūs klausīt Dievu. Lūdzu, mēģiniet mīlēt Dievu. Tāda ir mana misija.

Žurnālists: Bet tad...

Prabhupāda: Un es rādu iespēju, kā mīlēt Dievu. Ļoti viegli, kā mīlēt, ja vien jūs piekrītat.

Žurnālists: Nu, redzat, mēs atkal atgriežamies pie...

Prabhupāda: Tātad jūs praktiski sakāt, ka man nav atšķirību.

Žurnālists: Jā, es saprotu. Es to novērtēju.

Prabhupāda: Jā. Jūs ticat Dievam, es ticu Dievam. Es vienkārši saku: "Mēģiniet mīlēt Dievu."

Žurnālists: Nu, es juprojām esmu apjucis. Es saprotu, ko jūs sakāt...

Prabhupāda: Jūs joprojām esat apjucis?

Žurnālists: Nē, nē. Es saprotu, ko sakāt. Tas, kas manī rada apjukumu vai padara... Kad es saku "mani" un tik daudzus no mūsu lasītājiem... kāpēc ir...? Ļaujiet man uzdot jautājumu vēlreiz. Ļaujiet man to uzdot, un tas man palīdzēs saprast. Es nevēlos ielikt vārdus jūsu mutē, bet ļaujiet man to teikt šādi. Vai sakāt, ka, ja jūsu misija un ebreiju, kristiešu, rietumu ētika ir viens un tas pats, ļaujiet man atkārtoti jautāt, kāpēc jaunieši kopumā nav ieinteresēti un mēģina pievērsties austrumu reliģijām, ja jau reiz to mērķis vai mācības ir tādas pašas kā rietumos. Kāpēc viņi pievēršas austrumiem, ja mācības ir tādas pašas?

Prabhupāda: Jo šie kristieši nemāca viņiem praktiski. Es viņiem mācu praktiski.

Žurnālists: Citiem vārdiem, jūs mācāt, ko uzskatāt par praktisku, katru dienu, ikdienas metodi, lai sasniegtu šo cilvēka gara piepildījumu.

Prabhupāda: Jā. Kā... Dieva mīlestību māca Bībele, Vecais Testaments un Gīta, tas ir ļoti labi. Bet jūs nemācāt viņiem, kā mīlēt Dievu. Es viņiem mācu, kā mīlēt Dievu. Tāda ir atšķirība. Tādēļ jaunieši tam pievērsās.

Žurnālists: Labi. Tātad beigas ir vienādas. Tā pati metode, kā tur nokļūt.

Prabhupāda: Ne metode. Jūs nebūt nesekojat, ir arī metode. Tāpat kā teicu, ir metode "nenogalini", bet jūs nogalināt.

Žurnālists: Es saprottu, bet.. Beigas ir tādas pašas. Jūsu beigas..

Prabhupāda: Beigas ir tās pašas.

Žurnālists: Tas pats, bet tas ir veids...

Prabhupāda: Metode arī ir tā pati, bet viņi nemāca cilvēkus sekot šai metodei. Es viņiem mācu prkatiski, kā sekot un kā to darīt.