LV/Prabhupada 0563 - Dodiet Sunim Sliktu Vārdu un Pakariet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dodiet Sunim Sliktu Vārdu un Pakariet - Prabhupāda 0563


Press Interview -- December 30, 1968, Los Angeles

Žurnālists: Ļaujiet man jums jautāt.. Man ir savs viedoklis, bet vēlos jautāt jums. Kāpēc jūs uzskatāt, ja jaunieši mūsdienās arvien vairāk vēršas pret austrumu reliģijām?

Prabhupāda: Jo jums nav izdevies viņus apmierināt.

Žurnālists: Ko?

Prabhupāda: Jums nav izdevies viņus apmierināt. Jūsu materiālistiskais dzīvesveids viņus vairs neapmierinās. Sākumā ir posms, kad cilvēks ir nabags, viņš var domāt, ka nauda, labs dzīvoklis, labs auto viņu apmierinās. Viņi pēc tā tiecas. Bet pēc baudas viņi redz, ka apmierinājuma nav. Jo matērija nevar jūs apmierināt. Jūsu posms, īpaši Amerikā, ir pēc iespējas lielāka baudīšana. Jums ir gana daudz ēdiena, sieviešu, vīna, mājas - visa pietiekami. Tas parāda, ka materiālā attīstība nedod apmierinājumu. Apjukums un neapmierinātība jūsu valstī ir vairāk nekā Indijā, ko uzskata par nabadzīgu. Redzat? Bet jūs redzēsiet, ka, lai gan Indija ir nabadzīga, tā kā valsts piekopj seno kultūru, tā nav nemierīga. Jā. Viņi izmirst pa mazam vien, bet tomēr nav neapmierināti. "Labi." Redzat? Kāpēc? Jo viņiem ir neliela sapratne par garīgo līmeni. Tādēļ ir vajadzīgs, lai cilvēki pievērstos garīgajai dzīvei. Tas viņus padarīs laimīgus. Citādi nav cerības. Visi šie cilvēki ir tumsā. Viņi nezina, kurp dodas. Viņiem nav mērķa. Bet, kad esat garīgi nostabilizējies, jūs zināt, ko darāt, kurp dodaties, kāda ir jūsu nākotne. Viss ir skaidrs. Redzat?

Žurnālists: Tātad es vienkārši īsi apkopošu. Citiem vārdiem, jūs zuskatāt, ka rietumu baznīca, vai tā būtu sinagoga, vai baznīca, nav spējusi pasniegt... Vai jūs uzskatāt, ka tās vēstījums nav atbilstošs vai arī ka viņi nav spējīgi pasniegt vēstījumu atbilstoši?

Prabhupāda: Nē. Rietumu baznīcas, tāpat kā kristietība, tur sprediķoja jau kopš seniem laikiem pie primitīvajiem cilvēkiem, redzat? Jeruzalemē. Šie cilvēki dzīvoja tuksnesī, viņi nebija attīstīti. Tolaik... Protams, Bībelē un Vecajā Testamentā Dieva ideja atspoguļota ļoti labi. Bet viņi... Tāpat kā apgalvojums "Dievs radīja šo pasauli". Tas ir fakts. Šie cilvēki tolaik nebija attīstīti... Šobrīd cilvēki ir attīstīti zinātniski. Viņi vēlas zināt, kā notika radīšana. Redzat? Skaidrojuma tur nav, ne arī baznīca to var sniegt. redzar. Tādēļ viņi nav apmierināti. Vienkārši oficiāla baznīcas apmeklēšana un lūgšanās viņus nevilina. Turklāt viņi neseko reliģiskajiem principiem. Tāpat kā Vecajā testamentā ir Desmit baušļi un viens no baušļiem vēsta "Tev nebūs nokaut". Bet nokaušana kristiešu pasaulē ir ļoti aktuāla. Viņi pastāvīgi uztur lopkautuves un ir izgudrojuši teoriju, ka dzīvniekiem nav dvēseles, ka tie nejūt - jo viņiem jānogalina. "Nosauc suni sliktā vārdā un pakar." Kāpēc lai dzīvnieki nejustu? Kāpēc jūs darāt tādus grēkus? Arī priesteru kārta neko neteiks, neapspriedīs. Visi klusē. Tas nozīmē tīši pārkāpt baušļus. Kur gan ir reliģiskie principi? Ja neievērojat jūsu Svēto Rakstu baušļus, vai tas nozīmē, ka labi sekojat reliģijas principiem? Kā gan jūs drīkstat nogalināt, je nespēja radīt? Un tas tieši ir teikts šeit "Tev nebūs nokaut". Kāda ir atbilde? Kādēļ viņi nogalina? Kāda ir atbilde? Kā jūs uz to atbildēsiet?

Žurnālists: Vai jūs prasāt man?

Prabhupāda: Jā.

Žurnālists: Nu, jā, acīmredzami "Tev nebūs nokaut" ir etnisks, pārlaicīgs un derīgs, bet cilvēks nav ieinteresēts...

Prabhupāda: Viņi neinteresējas par reliģiju. Tas vienkārši ir šovs, izrāde. Kā gan viņi var būt laimīgi? Ja neievērojat regulējošos principus, kur gan ir jūsu reliģija?

Žurnālists: Es ar jums nestrīdos. Es pilnībā jums piekrītu. Es pilnībā piekrītu. Tam nav nekādas loģikas. "Tev nebūs nokaut." "Tev nebūs citus dievus godāt, kā tikai Mani," "Tev nebūs piesavināties cita īpašumu", "Tev būs savu māti un tēvu godāt". Tie visi ir skaisti ētikas punkti, bet tiem neviens neklausa.

Prabhupāda: "Tev nebūs nolaupīt sava tuvākā sievu."

Žurnālists: Sieva, iekārot.

Prabhupāda: Kurš gan to ievēro?

Žurnālists: Neviens. Tikai daži.

Prabhupāda: Redzat? Kā gan varat gaidīt, ka viņi ir reliģiozi? Un bez reliģijas cilvēku sabiedrība ir dzīvnieku sabiedrība.

Žurnālists: Labi, bet ļaujiet man jums jautāt> Līdz ar šo... Nu es neprasu jums...

Prabhupāda: Ņemiet, ņemiet.

Žurnālists: Paldies.