LV/Prabhupada 0578 - Vienkārši Sakiet to, ko Saka Krišna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vienkārši Sakiet to, ko Saka Krišna
- Prabhupāda 0578


Lecture on BG 2.19 -- London, August 25, 1973

Tātad, ja vēlaties pārtraukt šo dzimšanu un nāvi, neiesaistieties jutekļu apmierināšanā. Tad atkal atsvabināsieties.

nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma
yad indriya-prītaya āpṛṇoti
na sādhu manye yata ātmano 'yam
asann api kleśada āsa dehaḥ
(ŠB 5.5.4)

"Labi, šis ķermenis ir pāris gadi, tas beigsies." Un tas ir labi. Tas beigsies, bet jums būs jāpieņem cits ķermenis. Ķermenis, pieņemt ķermeni, jums būs, kamēr vien jums ir vēlme pēc jutekļu apmierināšanas. Tātad jutekļu apmierināšanai jums vajag materiālus jutekļus. Krišna nav iepriecināts, bet ir žēlsirdīgs, "Labi, šis nelietis vēlas šādi. Dod man šo iespēju. Labi. Šis nelietis vēlas ēst mēslus. Lai viņam ir cūkas ķermenis." Tas notiek, dabas likums.

Tātad šīs ir zināšanas, Bhagavad-gītas zināšanas ir tik pilnīgais cilvēku sabiedrībai. Un Krišna vēlas, lai šīs zināšanas tiktu izplatītas, jo visi, sarva-yoniṣu kaunteya sambhavanti mūrtayaḥ... (BG 14.4). Viņš ir sēklas devējs tēvs. Tāvs dabiski ir labvēlis: "Šie nelieši cieš, prakriti-sthāni. Manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati (BG 15.7). Vienkārši notiek prāta spekulācijas, manah, ko pavada jutekļi, viņi ļoti nopūlas. Un, ka viņi pie Manis atgriežas, viņi var dzīvot tik pabi, kā Mans draugs, mīlētājs, tēvs, māte Vrindāvanā. Tādēļ atkal viņus sauc." Ka... Tādēļ ierodas Krišna. Yadā yadā hi dharmasya (BG 4.7). Tā kā visā pasaulē ir aplams iespaids par jutekļu apmierināšanu, Viņš ierodas un dod padomu, sarva-dharmān parityajya: (BG 18.66) "Tu, nelieti, atsakies no visām šīm darbībām. Nelepojies, ka esi zinātniski attīstīts. Jūs visi esat nelieši. Atsakieties no šīm blēņām. Nāciet pie manis. Es jūs aizsargāšu." Tas ir Krišna, cik gan žēlsirdīgs Viņš ir. Un tas pats jādara būtu Krišnas kalpam. Nevis jākļūst par diženu jogu, mistiķi. Nē, tas nav vajadzīgs. Vienkārši sakiet to, ko runā Krišna. Tad jūs kļūsoet par garīgo skolotāju. Nerunājiet blēņas. Arī Čaitanja Mahāprabhu teica: yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (ČČ Madhja 7.128). Vienkārši sludiniet Krišnas norādījumus ikvienam, ko satieciet. Tad jūs kļūsiet par garīgo skolotāju. Ļoti vienkārši.

Liels jums paldies.