LV/Prabhupada 0591 - Mans Darbs ir Izkļūt no šīm Materiālajām Važām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mans Darbs ir Izkļūt no šīm Materiālajām Važām - Prabhupāda 0591


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Indietis:.. Oṁkāra-svarūpa. Bet es vēlos zināt, kas ir Kungs Šiva, Višnu un Brahma? Vai visi trīs ir dievi?

Prabhupāda: Jā. Viņi ir Dieva izvērsumi. Tāpat kā zeme. Tad no zemes radās koki, koksne. Ar koksni var iedegt uguni. Tā pārvēršas par dūmiem. Tie rodas no uguns. Kad ir uguns, jūs ar tās palīdzību varat darīt darbu. Viss ir vienots, bet... Tāpat kā tajā pašā piemērā: no zemes koks, no koka dūmi, ar dūmiem uguns. Bet ja jums jādara darbs, tad nepieciešama uguns, lai gan tie visi ir vienoti. Līdzīgi ir padievi Brahma, Višnu, Mahēšvara. Ja jums jādara darbs, vērsieties pie uguns, Višnu, sattama, satva gunas. Tāds ir process. Lai gan tie ir vienoti, bet jūsu darbs pabeidzams ar Višnu, ne citiem. Kāds ir mans darbs? Mans darbs ir izkļūt no šīm materiālajām važām. Ja kāds vēlas atbrīvoties no šīm materiālajām važām, viņam jāpieņem Višnu, ne citu patvērums.

Indietis: Lūdzu pastāstiet, kas ir vēlme! Kamēr vien ir vēlme, mēs nevaram apzināties Dievu. Dieva apzināšanās arī ir vēlme.

Prabhupāda: Vēlme nozīmē materiālas alkas. Ja domājat, ka esat indietis, un jūsu vēlme ir panākt, lai valsts attīstās... Vai tik daudzas vēlmes. Vai, ja esat ģimenes cilvēks. Tās visas ir materiālas vēlmes. Kamēr vien esat savu materiālo vēlmju sasaistīts, jūs esat materiālās dabas ietekmē. Tiklīdz jūs domājat, ka neesat indietis vai amerikānis, neesat brāhmans vai vaišnavs, kšatrijs, domājat, ka esat Krišnas kalps, to sauc par attīrītu vēlmi. Vēlme pastāv, bet jums tā ir jāattūra. To es tikko esmu paskaidrojis. Sarvopādhi-vinirmuktam (ČČ Madhja 19.170). Tādas ir upādhi. Pieņemsim esat tērpies melnā mētelī. Vai tas nozīmē, ka esat melns mētelis? Ja sakāt... Ja es jautāju: "Kas jūs esat?" Ja sakāt, ka "esmu melns mētelis", vai tā ir pareiza atbilde? Nē. Līdzīgi, mēs esam tērpušies amerikāņu vai indiešu tērpā. Ja kāds jums jautā "kas jūs esat?" "Esmu indietis" Tā ir nepareiza sevis iepazīstināšana. Ja sakāt "Ahaṁ brahmāsmi", tā ir jūsu īstā identitāte. Tāda realizācija ir nepieciešama.

Indietis: Kā es varu iegūt?

Prabhupāda: Tam vajadzīgs, jums jādodas... Tapasā brahmacaryeṇa (ŠB 6.1.13). Jums jāievēro princips. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā (ČČ Madhja 23.14-15). Jums jāpieņem process. Tad jūs apzināsieties.

Indietis: Bet vakar bija (neskaidri), ka viens bhakta atsacījās no visas pasaules, devās uz mežu, viņš skandēja Kunga Krišnas vārdu, to un šo. Bet viņš bija kaut kāds jogs. Kā tas, kurš iemīlēja briedi. Tā nāves stundā viņš atcerējās briedi, un nākamajā dzimšanā kļuva par briedi. Sākotnēji nebija tādas vēlmes, bet tomēr viņš kļuva tāds...

Prabhupāda: Nē, bija vēlme. Viņš domāja par briedi. Vēlme bija.

Indietis: Mēs domājam par tik daudz ko...