LV/Prabhupada 0590 - Attīrīšanās nozīmē, ka Zinām, „Es neesmu Šis Materiālais ķermenis, bet gan Garīgā Dvēsele”

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Attīrīšanās nozīmē, ka Zinām, „Es neesmu Šis Materiālais ķermenis, bet gan Garīgā Dvēsele” - Prabhupāda 0590


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Tātad āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ patanty adhaḥ (ŠB 10.2.32). Tikai šīs baudas dēļ mēs tik daudz plānojam. Ar mūsu niecīgajām smadzenēm mēs plānojam. Tāpat kā valsts plāno. Personīgi, individuāli, komerciāli plāno visi. Plānošana nozīmē sasaistību. Un būtnei atkal jāpiedzimst, līdz tā piepilda plānu. Vāsana. To sauc Vāsana. Mums jāattīra vāsana, vēlme. Tas ir nepieciešams. Ja mēs neattīrām, mums jāpiedzimst un jāmirst atkārtoti. Šī vēlme, kā to attīrīt? Šo vēlmi ar attīrīt. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (ČČ Madhja 19.170). Mums jāatmet apzīmējumi "Esmu brāhmans", "esmu šūdra", "esmu kšatrijs", "esmu amerikānis", "esmu indietis", "esmu šis un..." Tik daudz apzīmējumu. Tā kā esmu garīga dvēsele, bet šie apzīmējumi mani pārklāj. Tātad, ja es sevi saistu ar šo apzīmējumu, man jāpiedzimst un jāmirst atkārtoti. Šāda atmešana var attīrīt. Kā vēlmi var attīrīt? To var paveikt garīgajā kalpošanā. Kad saprotat, ka esat neatņemama Krišnas daļiņa, kad saprotat, ka "esmu mūžīgi saistīts ar Krišnu, Viņš ir Augstākais, es esmu kalps", kad iesaistāties kalpošanā Viņam, tā ir vēlmju attīrīšana. Bez Krišnas apziņas visi darbojas citādā materiālā apziņā. "Esmu amerikānis. Tādēļ man šādi jāstrādā. Man jākaro ar krieviem." Krievi domā, ka "esmu krievs. Man jākaro ar amerikāņiem". Vai Ķīna... Tik daudz apzīmējumu. To sauc par maiju, ilūziju.

Tādēļ mums jāattīra. Šī attīrīšana nozīmē, ka apzināmies: es neesmu šis materiālais ķermenis. Esmu garīga dvēsele. Ko es daru kā garīga dvēsele? Lai arī ko es darītu, šobrīd šajā ķermeniskajā dzīves izpratnē... Bet ko es daru kā garīga dvēsele? Šādas zināšanas ir nepieciešamas. Šīs zināšanas tiek dotas, kad esam attīrīti.

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām
(BG 18.54)

Mad-bhaktiṁ labhate parām. Kad? Kad esam brīvi no materiālajiem apzīmējumiem, brahma-bhūtaḥ. Bēc atbrīves, ne pirms. Tātad bhakti nav sentiments. Bhakti... Cilvēki saka: "Mācītie nespēj labi apgūt Vēdu literatūru, tādēļ pievēršas bhakti." Nē. īsta bhakti sākas, kad kļūstam pilnīgi brahma-bhūtaḥ.

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām
(BG 18.54)

Tā ir tīra, pārpasaulīga pakāpe garīgās kalpošanas veikšanā. Kad esam brīvi no materiālajiem apzīmējumiem. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (ČČ Madhja 19.170). To sauc "nirmala". Tā ir mukti. Tā kā garīga dvēsele ir mūžīga. Tā jāattīra no materiālā piesārņojuma. Kad tā ir tīra, tad hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (ČČ Madhja 19.170). Kad mūsu jutekļi ir attīrīti... Ne šī roka ir amerikāņa vai indieša. "Tā ir Krišnas roka. Šo roku jānodarbina kalpošanā Krišnam, tempļa slaucīšanā." Ja būtne tā domā, viņa ir daudz dižāka par jebkuru vēdāntistu. Ja tā vienkārši domā, "Šī roka pieder Krišnam", viņš ir daudz dižāks par jebkuru vēdāntistu. Šie vēdāntisti... Protams visi bhaktas ir vēdāntisti. Bet kāds domā ka ir monopolizējis vēdāntu. Vēda nozīmē zināšanas. Anta nozīmē augstākās. Tātad vēdānta ir augstākās zināšanas. Augstākās zināšanas tātad ir Krišna. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Ja tā sauktais vēdāntists nesaprot, kas ir Krišna, kāda ir šāda vēdāntista jēga? Tam nav nozīmes. Ideāls vēdāntists ir tas, kurš zina, ka "Krišna ir Augstākais. Viņš ir mans Kungs. Esmu Viņa mūžīgais kalps." Tādas ir vēdāntas zināšanas.

Liels jums paldies. Harē Krišna.