LV/Prabhupada 0593 - Tiklīdz Jūs nonākat Krišnas apziņā, Jūs kļūstat Priecīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tiklīdz Jūs nonākat Krišnas apziņā, Jūs kļūstat Priecīgi - Prabhupāda 0593


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Tātad mēs visi esam neatņemamas Krišnas daļiņas, mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Mūsu attiecības ir mūžīgas. Nu mēs esam aizmirsuši. Mēs domājam, ka "es neesmu Krišnas, esmu Amerikas, esmu Indijas". Tā ir mūsu ilūzija. Tā ar atbilstošu metodi... Metode ir klausīšanās. Un skandēšana ausī: "Tu neesi amerikānis. Tu esi Krišnas. Tu neesi amerikānis." "Tu neesi indietis. Tu esi krišnas." Šādā veidā klausoties, viņš var: "Ak, jā, esmu Krišnas." Tāds ir veids. Mums pastāvīgi jāsludina: "Tu neesi amerikānis. Tu neesi indietis. Tu neesi krievs. Tu esi Krišnas. Tu esi Krišnas." Tad katrai mantrai ir vērtība, tad viņš saprot: "Ak, jā, esmu Krišnas." Brahma-bhūtaḥ prasa... "Kāpēc es domāju, ka esmu krievs, amerikānis, tas un šis?" Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). Tiklīdz viņš nonāk šādā stāvoklī, viņš vairs nesēro. Šeit kā amerikānim, indietim vai krievam mums ir divas lietas: sērošana un ilgošanās. Visi alkst pēc tā, kas viņiem nepieder: "Man jābūt šim." Tas, kas viņam pieder, ja tas ir zudis, viņš sēro: "Ak, esmu pazaudējis." Kas tāds notiek. Kamēr vien neesat Krišnas apziņā, šīs divas lietas turpināsies - sērošana un alkas. Tiklīdz nonākat Krišnas apziņā, jūs kļūstat priecīgs. Nav iemesla sērām. Nav iemelsa alkām. Viss ir pilnīgs. Krišna ir pilnīgs. Tā viņš atbrīvojas. Tāds ir brahma-bhūtaḥ stāvoklis. To var atmodināt klausoties. Tādēļ šī Vēdu mantra tiek saukta par šruti. Ir jāatmostas ar ausīm. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ (ŠB 7.5.23). Visiem jāklausās un jāskandē par Višnu. Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna Harē Harē/ Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē. Tad ceto-darpaṇa-mārjanam (ČČ Antja 20.12), viss tiks attīrīts, viņš sāks saprast, ka "esmu mūžīgs Krišnas kalps".

Kad kļūstat par vaišnavu, brahmanisms jau ir iekļauts. Galvenokārt, ja vien nenonākam satva gunas līmenī, nevaram saprast, kas ir Krišnas apziņa. Tāds ir galvenais noteikums. Bet šis Krišna, garīgā kalpošana, Krišnas apziņas kustība ir tik jauka, ka, vienkārši klausoties par Krišnu, jūs nekavējoties nonākat brāhmana līmenī. Naṣṭa-prāyeṣu abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (ŠB 1.2.18). Abhadra. Abhadra nozīmē šīs trīs materiālās dabas īpašības. Pat brahmaniskās īpašības. Šūdras, vaišjas, kšatrija vai pat brāhmana īpašības. Tās visas ir abhadras. Jo brāhmana īpašībā ir tā pati iezīme: "Ak, es esmu brāhmans. Neviens nevar kļūt par brāhmanu, tāds nepiedzimstot. Esmu brāhmans." Tād rodas viltus lepnums. Tā viņš kļūst sasaistīts. Pat brāhmaniskās īpašības. Kad viņš nonāk garīgā līmenī, ka teica Čaitanja Mahāprabhu, "es neesmu brāhmans, sanjāsī, grihastha, brahmačārī," Ne, ne, ne... Šie astoņi principi, varnāšrama, Viņš noliedz. Kas tad tu esi? Gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ (ČČ Madhja 13.80). "Es esmu Krišnas kalpa kalpa kalps." Tā ir pašapzināšanās.