LV/Prabhupada 0598 - Mēs Smagi Strādājam, lai Iegūtu Kādu Dzīves Prieku

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Smagi Strādājam, lai Iegūtu Kādu Dzīves Prieku - Prabhupāda 0598


Lecture on BG 2.23 -- Hyderabad, November 27, 1972

Patiesībā Absolūtās Patiesības augstākā izpausme ir persona. Bet diemžēl mūdhas jeb mazāk saprātīgie, avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11), "Ak, Krišna? Viņš var būt Dievs, bet Viņš ir kļuvis persona ar maijas palīdzību." Tāda ir mājāvadas filozofija. Viņi apgūst maiju, Dievu ievieto maijā. Tāda ir mājāvadas filozofija. Bet Dievs nav maija. Dievu maija nekad nepārklāj. Krišna saka, ka mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: (BG 7.14) "Visi, kuri Man sevi uztic, atbrīvojas no maijas nagiem." Kā gan Krišna var būt maijā? Tā nav laba filozofija. Vienkārši uzticot sevi Krišnam, jūs atbrīvojaties no maijas. Kā Augstākā Persona, Krišna, var būt maijas ietekmē? Tādēļ Krišna teica: avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam, paraṁ bhāvam ajānantaḥ (BG 9.11). Viņi nezina, cik varens ir Kungs. Viņi salīdzina Augstākā Kunga varu ar savu pašu varu. Vardes filozofija. Dr.Varde domā: "Atlantojas okeāns varētu būt mazliet lielāks kā mana aka." Ju tur viņš vienmēr dzīvojis. Kūpa-maṇḍūka-nyāya, sanskritā to sauc kūpa-maṇḍūka-nyāya. Kūpa nozīmē aka un maṇḍūka nozīmē varde. Varde vienmēr dzīvo akā; ja kāds viņam pavēsta, ka citviet ir vēl vairāk ūdens, Atlantijas Okeānā, viņš vienkārši rēķina, ka "tur varētu būt mazliet vairāk, kā šajā akā." Bet viņš nespēj saprast, cik Dievs ir varens. Dievs ir varens. Mēs nespējam saprast, cik varens Viņš ir! Tā ir mūsu muļķība. Mēs vienkārši rēķinām: "Viņš varētu būt vienu centimetru dižāks par mani. Vai vienu metru dižāks par mani." Tās ir prāta spekulācijas. Tādēļ Krišna saka: manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye: (BG 7.3) "No daudziem miljoniem cilvēku viens mēģina padarīt savu dzīvi veiksmīgu, saprotot Absolūto Patiesību." Un yatatām api siddhānāṁ kaścin māṁ vetti tattvataḥ (BG 7.3).

Mēs nevaram saprast Dievu, prātā spekulējot. Mēs nevaram izmērīt dvēseli. Tas nav iespējams. Tādēļ mums jāpieņem informācija no augstākās autoritātes, Krišnas, kāda ir Dieva daba. Kāda ir Absolūtās patiesības un dvēseles daba. Mums jādzird. Mums jādzird. Tādēļ Vēdu literatūra ir saukta par šruti. Mēs nevaram eksperimentēt. Tas nav iespējams. Bet diemžēl ir cilvēki, kuri domā, ka var eksperimentēt, izzināt Absolūtu, prātā spekulējot. Brahma-samhita saka:

panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo
vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām
so 'py asti yat prapada-sīmny avicintya-tattve
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.34)

Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyaḥ. Daudzus miljonus gadu laika attīstoties, lai atrastu Dievu, kur ir Dievs... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi. Ne ar parastu lidmešīnu, bet gaisa lidmašīnā, gaismas vai prāta ātrumā. Prāta ātrums ir ļoti liels. Nekavējoties, kamēr jūs sēžat šeit, prāts var pārvietoties daudzas jūdzes prom ar domas palīdzību vien. Vai nu prāta lidmašīnā vai gaisa lidmašīnā, ceļojot daudzus miljonus gadu, jūs nevarat to noskaidrot. Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi manaso muni-puṅga... (Bs. 5.34). Muni-puṅgavānām. Nevar ne tikai parasti cilvēki, bet arī diženi svētie, viedie.