LV/Prabhupada 0608 - Garīgā kalpošana Mums Jāveic Ar Pacietību, Entuziasmu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Garīgā kalpošana Mums Jāveic Ar Pacietību, Entuziasmu
- Prabhupāda 0608


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, October 20, 1972

Narotama dāsa Thākurs, tik augsta līmeņa āčārja, mūs māca: "Nemēģiniet saprast yugala-pīriti, mīlestību starp Rādhu un Krišnu, ar savu prātu." Nē. Jums vispirms jākalpo sešiem gosvāmī, rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti, kā viņi vada. Tāpat kā šī Bhakti-rasāmrita-sindhu. Šrīla Rūpa Gosvāmī sākumā nemāca Rādhas un Krišnas mīlestības rotaļas. Nē, viņš vispirms apmāca lasītāju, bhaktu, kā kļūt par pirmklasīgu, tīru bhaktu.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Vispirms viņš mēģina nogādāt bhaktu pamata garīgajā kalpošanā. Vidhi-mārga. Tad pakāpeniski, kad viņš pierod, tiek atklāta rāga-marga. Rāga-marga nav mākslīga. Tā kļūst svayam eva sphuraty adhaḥ. Sevonmukhe hi jihvādau... (Brs. 1.2.234.). Viss, garīgā kalpošana ar Krišnu, nevar tikt ieviesta mākslīgi. Visiem ir noteiktas attiecības ar Krišnu savā sākotnējā stāvoklī. Tas pakāpeniski tiks atklāts, mums attīstoties garīgajā kalpošanā, sekojot noteikumiem, kā tie doti šāstrās, un pēc garīgā skolotāja noteikumiem. Kad esat atbilstoši apmācīts, jūs nonākat uz rāga-marga līmeņa, tad jūsu attiecības... To sauc svarūpa sidhi. Svarūpa-sidhi. Tātad svarūpa-sidhi iegūst noteiktā pakāpē. Tāpat kā svarūpa-sidhi... Vēlme pēc dzimumdzīves ir ikvienā cilvēciskā būtnē, bet, kad zēns un meitene nobriest, tā izpaužas. To neiemācās mākslīgi. Līdzīgi izpaužas rāga-mārga, svarūpa-sidhi. Śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya. Udaya. Ikkatrs vārds, udaja tiek lietots. Tāpat kā saule. Saule dabiski kļūst redzama, kad tā uzaust. Jūs nevarat piespiest sauli uzaust naktī. Tas nav iespējams. Saule ausīs. Tikai gaidiet. Pareizajā laikā no rīta sešos jūs redzēsiet sauli. Līdzīgi garīgā kalpošana jāizpilda pacietīgi un ar entuziasmu. Utsāhāt dhairyāt niścayāt tat-tat-karma-pravartanāt. Mums jābūt entuziastiskiem... "es iesaistīšos Krišnas apziņas kustībā kārtīgi." Tā ir pirmā kvalifikācija, entuziasms. Trulums jums nepalīdzēs. Jums jābūt entuziastiskam. Mans Guru Maharādžs mēdza teikt: prāṇa ache yara sei hetu pracāra. Cilvēks var kļūt par sludinātāju, ja viņam ir dzīve. Mirušais nevar kļūt par sludinātāju. Jums jābūt ļoti entuziastiskiem, ka "es sludināšnu Kunga slavu pēc savām labākajām spējām." Nav tā, ka jākļūst par mācītu cilvēku, lai būtu sludinātājs. Vienkārši vajadzīgs entuziasms: "Mans Kungs ir tik lielisks, laipns, skaists, brīnišķīgs. Tātad man jāsaka kaut kas par manu Kungu." Tāda ir kvalifikācija, entuziasms. Jūs Krišnu varat nepazīt ļoti labi. Nav iespējams pazīt Krišnu pilnīgi. Krišna ir neierobežots. Jūs simtprocentīgi nevarat pazīt Krišnu. Tas nav iespējams. Bet Krišna atklāj Sevi, cik vien jūs spējat saprast. Ja esam patiesīgi Krišnas kalpi, ja kalpojam pacietīgi, tad Krišna Sevi atklāj. Piemērs dots šajā saistībā. Tāpat kā precēta meitene lielākoties vēlas bērnu. Bet, ja viņa vēlas bērnu nekavējoties tūdaļ pēc laulības, tas nav iespējams. Viņai jāpagaida. Viņali labi jākalpo vīram. Utsāhān dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt. Tāpat kā uzticīga sieva. Pienāks laiks, kad viņa paliks stāvoklī un iegūs bērnu. Tātad niščajāt nozīmē... Tāpat kā meitenri jāzina, jo viņa ir precēta, jo viņai ir vīrs, ka jābūt bērnam. Tas ir fakts. Tas var notikt mazliet vēlāk. Līdzīgi, kad esat uzsākuši garīgo kalpošanu, bhakti-jogu, bhakti-mārgu, jums veiksme ir garantēta. ja vien esat entuziastiski un pacietīgi. Nevis "es vēlos bērnu nekavējoties!" "Nekavējoties es kļūšu pilnīgs un būšu Krišnas apziņā." Nē. Var būt kādas nepilnības. Jo esam nepilnīgā atmosfērā. Bet pacietīgi pildot savus pienākumus garīgajā kalpošanā, kā norādīts šāstrās un kā apstiprinājis garīgais skolotājs, esiet droši, ka veiksme jums ir garantēta. Tāds ir veids. Utsāhān dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt. Jums jāizpilda pienākumi. Tāpat kā es prasīju mūsu mācekļiem pabeigt minimums sešpadsmit apļu skandēšanu. Se;spadsmit apļi nav nekas. Vrindāvanā viņi skandē 120 apļus. Tā lūk. Tātad sešpadsmit apļi ir minimums. Jo es zinu Rietumu valstīs ir grūti pabeigt sepšpadsmit apļus vai 120 apļus. Sešpadsmit apļi ir minimums. Tie jāpabeidz. Tat-tat-karma-pravartanāt. Tāds ir norādījums. Ievērot regulējošos principus. Šādi mums jāievēro garīgā skolotāja un šāstru norādījumi. Tad esiet droši. Veiksme ir garantēta.