LV/Prabhupada 0624 - Dievs ir Mūžīgs, Arī Mēs Esam Mūžīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dievs ir Mūžīgs, Arī Mēs Esam Mūžīgi
- Prabhupāda 0624


Lecture on BG 2.13 -- Pittsburgh, September 8, 1972

Tātad mums jāsaņem zināšanas no autoritātes. Šeit runā Krišna. Viņš ir autoritāte. Mēs pieņemam Krišnu: Dieva Augstāko Personību. Viņa zināšanas ir pilnīgas. Viņš zina pagātni, tagadni un nākotni. Tādēļ Viņš māca Ardžunu, "Mans dārgais Ardžuna, garīgā dvēsele ķermenī ir mūžīga." Tas ir fakts. Tāpat kā es varu saprast, Es biju pagātnē, esmu tagadnē, tādēļ man jābūt arī nākotnē. Ir trīs laika posmi, pagātne, tagadne un nākotne. Citviet Bhagavad-gītā mēs lasām, na jāyate na mriyate vā kadācit. Dzīvā būtne ir nedzimusi vienmēr; tā nekad nemirst. Na jāyate nozīmē, ka tā nekad nepiedzimst. Na jāyate na mriyate, tā nekad nemirst. Nityaṁ śāśvato 'yam, na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Tā ir mūžīga, eksistē vienmēr. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Iznīcinot šo ķermeni, dvēsele nemirst. Tas arī apstiprināts Upanišanās, Vēdās: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Arī Dievs ir mūžīgs, mēs arī esam mūžīgi. Mēs esan Dieva neatņemamas daļiņas. Tāpat kā zelts un zelta daļiņa, tie abi ir zelts. Lai gan esmu daļiņa, zelta jeb gara daļiņa, tomēr esmu gars. Tā mēs saņemam šo informāciju, gan Dievs, gan mēs, dzīvās būtnes, esam mūžīgas. Nityo nityānām, nitya nozīmē mūžīgs.

Tātad ir divi vārdi. Viens ir vienskaitlī, nitya, mūžīgs, otrs ir daudzskaitlī, nityānām. Mēs esam daudzskaitlī. Daudzkaitlis nozīmē mūžīgo. Mēs nezinām, kāds ir skaitliskais dzīvo būtņu spēks. Tās raksturotas kā asaṅkhya. Asaṅkhya nozīmē neskaitāms daudzums. Miljoni un triljoni. Kāda tad ir atšķirība starp šo vienu un daudzajiem? Daudzskaitlis ir atkarīgs no vienskaitļa. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Vienskaitļa mūžīgaos dod visu vajadzīgo daudzskaitlim - mums, dzīvajām būtnēm. Tas ir fakts, mēs varam saprast. No 8 400 000 dažādām dzīvības formām, mēs, civilizētie cilvēki, esam ļoti maz. Bet citu skaits ir ļoti liels. Tāpat kā ūdens. Jalajā nava-lakṣāṇi. Ir 900 000 dzīvības sugu ūdenī. Sthāvarā lakṣa-viṁśati; un 2 000 000 dažādu dzīvības formu augu valstī, kokos un augos. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati, kṛmayo rudra-saṅkhyayaḥ. Un kukaiņi ir 1 100 000 dažādās sugās. Kṛmayo rudra-saṅkhyayaḥ pakṣīṇāṁ daśa-lakṣaṇam. Putni ir 1 000 000 dzīvības formās. Zvēri, paśavas triṁśa-lakṣāṇi, 3 000 000 dažādās sugās, četrkājainie. Un catur-lakṣāṇi mānuṣaḥ, cilvēkveidīgie ir 400 000. No tiem lielākā daļa ir necivilizēti.