LV/Prabhupada 0632 - Ja Apzinos, ka Neesmu Šis Ķermenis, es pārvaru Trīs Materiālo Dabas Īpašību Ietekmi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Apzinos, ka Neesmu Šis Ķermenis, es pārvaru Trīs Materiālo Dabas Īpašību Ietekmi - Prabhupāda 0632


Lecture on BG 2.28 -- London, August 30, 1973

Tādēļ Šankarāčārja teica: brahma satyaṁ jagan mithyā. Brahmans nozīmē, ka dvēsele ir īsta, bet ne materiālā izpausme. Materiālā izpausme, protams, ir neīsta. Mēs nesakām neīsta. Mēs sakām īslaicīga. Galvenais ir tas, ka esam mūžīgi. Mūsu ķermenis is īslaicīgs. Nu es strādāju ķermenim. Tā ir ilūzija. Ahaṁ mameti (ŠB 5.5.8). Kāda tad ir īstenība? Īstenībā es esmu garīga daļiņa, viss gars ir Krišna jeb Dievs. Tādēļ kā neatņemamai Dieva daļiņai mans pienākums ir kalpot Dievam. Tāda ir garīgā dzīve, bhakti-joga. To sauc svarūpa. Citviet Bhagavadgīta apstiprina, ka sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (BG 14.26). Kad apzināmies, ka neesmu šis ķermenis, es pārvaru trīs materiālās dabas īpašības: satva gunu, radža gunu, tama gunu. Ķermeniskās dzīves izpratnē mani ietekmē viena no materiālās dabas īpašībām, es darbojos.

Arī Bhāgavatā ir teikts: yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakaṁ manute anartham (SB 1.7.5). Tā kā esmu pieņēmis šo ķermeni, ko veido kāda no trim materiālās dabas īpašībām, identificēju sevi ar to, tādēļ esmu radījis tik daudz anarthu. Anartha nozīmē nevēlamas lietas. Tat-kṛtaṁ cābhipadyate. Kad darītas ķermeniskās attiecības, tik daudz kā nevēlama, es domāju, ka "esmu, piederu tādai un tādai tautai. Tādēļ man ir pienākums darīt šo tautas vai sabiedrības labā, ģimenes vai sevis paša labā, savai sievai, bērniem." Saskaņā ar Vēdu izpratni tā ir ilūzija. Ahaṁ mameti (ŠB 5.5.8). Janasya moho 'yam. Moha nozīmē ilūzija. Es radu apstākļus ilūzijai un kļūstu sasaistīts. Tāds ir mans stāvoklis. Mans īstais mērķis ir izkļūt no šīs ilūzijas un atgūt savu sākotnējo apziņu, Krišnas apziņu, tad es atgriezīšos. Krišnas apziņa nozīmē garīgais ķermenis. Tiklīdz es darbojos saskaņā ar savu garīgo ķermeni, to sauc par atbrīvi. Tas ir vēlami. Es dzīvoju svētlaimīgi mūžīgajā zināšanu dzīvē. Tāda ir mana problēma. Bet cilvēki tiek izglītoti ķermeniskajā dzīves izpratnē, rada problēmas. Lai atrisinātu problēmas, tie iesaistās grēcīgās darbībās. Šorīt mēs apspriedām bērna ķermeņa nogalonāšanu māter klēpī, abortu, jo mēs nezinām, ka bērna dvēsele ķermenī... To nevar nogalināt. Tas arī ir izskaidrots, ka, zinot dvēseles mūžīgumu, būtne nenogalina, ne arī dvēsele tiek nogalināta. Net mēs radām problēmu. Jo dvēsele pieņēmusi šī ķermeņa patvērumu, un tā sauktā materiālā zinātne iesaka iznīcināt ķermani, tas savukārt nozīmē tikt sasaistītam. Cilvēks, kurš iesaka... Es saprotu, ka šeit atnāk džentlmenis, viņa sieva ir ārste, sievas darbs ir konsultēt grūtnieces, ieteikt, vai bērnu nogalināt, vai ne. Tāds ir darbs.