LV/Prabhupada 0634 - Krišnu Nekad Neietekmē Iluzorā Enerģija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0633
Next Page - Video 0635 Go-next.png

Krišnu Nekad Neietekmē Iluzorā Enerģija
- Prabhupāda 0634


Lecture on BG 2.28 -- London, August 30, 1973

Tādēļ, Vjāsadēva redzēja, apaśyat puruṣaṁ pūrṇam (SB 1.7.4). Viņš redzēja... Tāpat kā lidmašīnā jūs lidojat virs mākoņiem. Sauli mākonis itin nemaz neietekmē. Lai gan zem lidmašīnas jūs redzēsiel daudz mākoņu. Līdzīgi maija nespēj ietekmēt Krišnu. Tādēļ Bhagavad-gīta saka: daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā. Mama māyā (BG 7.14), Krišna saka: "Mana iluzorā enerģija." Krišnu nekad neietekmē iluzorā enerģija. Tāpat kā mākonis. Met mājāvadī filozofi saka, ka tad, kad parādās impersonālā Absolūtā Patiesība, tā arī pieņem inkarnāciju, bet viņu filozofija ir, ka visaugstākajā izpausmē Absolūtā Patiesība ir bezpersoniska. Kad Viņš parādās kā persona, Viņš pieņem maijas ķermeni. Tā ir mājāvāda. Krišnu var pieņemt kā Visaugsto Dievu, bet Viņš ir pieņēmis materiālo ķermeni. Tas nozīmē, ka viņi vēlas salīdzināt Krišnu ar parastu dzīvo būtni, un tas nosodīts Bhagavad-gītā. Ir teikts, ka avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11). Jo Krišna ierodas Savā sākotnējā veidolā... Sākotnējais veidols ir ar divām rokām. Tas arī pieņemts Bībelē: "Cilvēks veidots pēc Dieva ģīmja un līdzības." Dievam ir divas rokas. Pat četrrokainā Višnu forma nav sākotnējais veidols. Višnu forma ir Sankaršanas otrreizējā izpausme. Krišnu maija nekad neietekmē. Tas ir tas, kas jāsaprot.