LV/Prabhupada 0635 - Dvēsele ir Ikvienā Dzīvajā Būtnē, pat Skudrā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dvēsele ir Ikvienā Dzīvajā Būtnē, pat Skudrā - Prabhupāda 0635


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Bhakta: Tulkojums: "Ak, Bhāratas pēcteci, ķermeņa iemītnieks ir mūžīgs, to nevar nogalināt. Tādēļ nevajag sērot par nevienu dzīvu būtni."

Prabhupāda: Dehī nityam avadhyo 'yaṁ dehe sarvasya bhārata. Dehe, dehe nozīmē ķermenis, ķermenī. Temats sākas: dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā (BG 2.13). Deha, dehī. Dehī nozīmē ķermeņa īpašnieks. Tāpat kā guṇī. Āsthate in prata.(?) Gramatiski. Guṇa, in, deha, in, in prata.(?) Dehin śabda. Nominatīvā dehin śabda ir dehī. Dehī nityam, mūžīgs. Tik daudzos veidos Krišna ir izskaidrojis. Nityam, mūžīgs, neiznīcināms, neizkustināms. Tas nedzimst, nemirst, vienmēr tāds pats. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Šādā veidā viņš saka nityam, mūžīgs. Avadhya, neviens nevar nogalināt. Dvēsele mīt ķermenī. Bet dehe sarvasya bhārata. Tas ir ļoti svarīgi. Nav tā, ka dvēsele atrodas cilvēka ķermenī, ne citos ķermeņos. Tās ir blēņas. Sarvasya. Katrā ķermenī. Pat skudras, ziloņa, gigantiska banjankoka vai mikroba ķermenī. Sarvasya. Tur ir dvēsele. Bet daži nelieši saka, ka dzīvniekiem dvēseles nav. Tas nav pareizi. Kā gan jūs varat teikt, ka dzīvniekam nav dvēseles? Visi. Šeit ir Krišnas autoritatīvais apgalvojums: sarvasya. Citviet Krišna saka: sarva-yoniṣu kaunteya sambhavanti mūrtayaḥ yāḥ: (BG 14.4) Visos dzīvības veidos, cik vien tādu ir, 8 400 000 dažādās dzīvības formās, tāsāṁ mahad yonir brahma. Mahad yonir. Viņu ķermeņu avots ir materiālā daba. Ahaṁ bīja-pradaḥ pitā: "Es esmu sēklas devējs tēvs." Un bez tēva un mātes nav pēcnācēju, tēvs ir Krišna, māte ir materiālā daba vai garīgā daba.

Ir divas dabas. Tas izskaidrots septītajā pantā. Materiālā un garīgā daba. Pārāka vai zemāka daba. Tāpat kā mūsu ķermenī ir zemākas un augstākas daļas. Ķermenis ir tas pats. Tomēr ķermenim ir dažādas daļas. Dažas no tām uzskata par zemākām, citas - par augstākām. Pat divas rokas. Saskaņā ar Vēdu civilizāciju, labā roka ir pārāka par kreiso. Kad vēlaties kādam kaut ko dot, jums tas jādod ar labo roku. Ja dodat ar kreiso, tas ir apvainojums. Vajadzīgas divas rokas. Kāpēc šī roka ir pārāka...? Mums jāpieņem Vēdu norādījumi. Lai gan garīgā un materiālā daba ir no tā paša avota, Absolūtās Patiesības... Janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1). Viss rodas no Viņa. Tomēr ir zemāka un pārāka daba. Kāda ir atšķirība starp zemāku un augstāku? Zemākā jeb materiālā dabā, Dieva apziņas nav tikpat kā nemaz. Labestības īpašībā esošajiem ir mazliet Dieva apziņas. Kaislībā esošajiem vēl mazāk; neziņā esošajiem Dieva apziņas nav. Pilnībā. Pakāpes.