LV/Prabhupada 0642 - Šī Krišnas Apziņas Prakse Pārvērš Materiālo ķermeni Garīgajā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šī Krišnas Apziņas Prakse Pārvērš Materiālo ķermeni Garīgajā - Prabhupāda 0642


Lecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

Bhakta: Prabhupāda? Jūs teicāt, ka garīgā dvēsele ir vienas desmittūkstošās daļas lielumā no mata galiņa. Vai garīgajās debesīs dvēsele ir tikpat liela?

Prabhupāda: Hm?

Bhakta: Kad garīgā dvēsele atgriežas...

Prabhupāda: Tas ir viņas sākotnējais stāvoklis. Vai nu garīgajās, vai materiālajās debesīs, viņa ir tāda pati. Bet, attīstoties materiālajā pasaulē, iegūstat materiālu ķermeni, garīgajā pasaulē jūs iegūstat garīgu ķermeni. Vai saprotat? Jūsu stāvoklis ir mazā daļiņa, bet gars var izvērsties. Materiālajā pasaulē izvēršanās notiek saskarsmē ar matēriju. Un garīgajā pasaulē - ar garu. Šeit materiālajā pasaulē esmu garīga dvēsele. Es atšķiros no šī ķermeņa, ji šis ķermenis ir matērija un es esmu dzīvā būtne. Es esmu dzīvības spēks, bet šis materiālais ķermenis tāds nav. Un garīgajā pasaulē viss ir dzīvības spēks. Inertās matērijas tur nav. Tādēļ arī ķermenis ir garīgs. Tāpat kā ūdens ar ūdeni, tas arī viss. Bet ūdenim un eļļai ir atšķirības. Līdzīgi, es esmu garīga dvēsele, teiksim, eļļa. Esmu ūdenī, ir atšķirība. Bet ja mani ieliek eļļā, viss ir kārtībā. Impersonālisti neattīsta ķermeni. Viņi vienkārši paliek kā garīga daļiņa. Tāda ir viņu ideja. Bet mēs vaišnavi vēlamies kalpot Krišnam, tādēļ mums vajag rokas, kājas, muti un mēli, visu. Mums tiek dots tāds ķermenis. Jūs iegūstat ķermeni no mātes klēpja, līdzīgi mēs iegūstam ķermeni garīgajā pasaulē. Ne no mātes klēpja, bet citādā procesā to iegūt ir iespējams.

Bhakta: To gan nevar panākt mākslīgi. Neviens to nevar kā uz burvju mājiena.

Prabhupāda: Mākslīgi?

Bhakta: Jā, neviens nevar attīstīt garīgo ķermeni pēc savām iegribām. "Ak, es attīstīšu garīgo ķermeni. Praktiski."

Prabhupāda: Šī Krišnas apziņas kustība pārvērš materiālo ķermeni garīgajā. Kā? Piemērs ir dots vairākas reizes, ka jūs ieliekat dzelzi ugunī. Jo karstāks tas kļūst, jo vairāk līdzinās ugunij. Kad dzelzs nokaitēta līdz baltkvēlei, tas nozīmē, ka dzelzs ieguvusi uguns īpašības - pieskarieties dzelzij un redzēsiet, ka tas līdzinās ugunij. Līdzīgi šis ķermenis, lai gan materiāls, - ir tik daudz piemēru. Metāls, elektrizēts, lai gan pats nav elektrība. Bet elektrizētā veidā, pieskaroties metālam, jūs sajūtas elektrošoku nekavējoties. Tāpat kā vads. Vara. Bet tiklīdz tas tiek elektrizēts, tam pieskaroties, jūs dabūsiet strāvas triecienu. Ir tik daudz piemēru. Līdzīgi, ja jūsu ķermenis ir garīgs, tad nav vairs materiālu darbību. Materiāla darbība nozīmē jutekļu apmierināšanu. Jo garīgāks kāds kļūst, jo mazāk ir materiālo vēlmju. Nekādu vairs materiālo darbību.

Kā jūs to varat? Tas pats piemērs. Jums dzelzs pastāvīgi jātur ugunī. Jums sevi pastāvīgi jātur Krišnas apziņā. Tad jūsu ķermenis, materiālais ķermenis, tiek garīgots. Ir sanskrita gramatikas likums, ko sauc majat-pratjaja. Majat nozīmē vārds, kā svarnamaja. Svarnamaja nozīmē zeltains. Var sacīt zeltains, kad kaut kas gatavots no tīra zelta. Un, ja tas gatavots no cita materiāla, bet apzeltīts, liels zelta daudzums, arī tas ir zeltains. Līdzīgi, kad šis materiālais ķermenis vaic tikai garīgas darbības, arī tas ir garīgs. Tādēļ svētas personas, protams jūsu valstī visus aprok kapos pēc nāves, bet Indijā saskaņā ar Vēdu sistēmu, netiek sadedzināti tikai ļoti cildenu personību ķermeņi. To uzskata par garīgu. Sanjāsī ķermenis netiek sadedzināts, jo to uzskata par garīgu. Kā tas kļūst par garīgu? Tas pats piemērs: Kad ķermenis vairs nedarbojas materiāli, veis tikai darbības Krišnas apziņā, tas ķermenis ir garīgs. Ja šī pasaule ir pilna ar Krišnas apziņu, neviens nedarbojas jutekļu apmierināšanai, tikai Krišnas apmierināšanai, šī pasaule tūdaļ kļūst garīga. Lai to saprastu, vajag mazliet laika. Viss, ko izmanto tikai Krišnas apmierināšanai, ir garīgs. Tāpat kā tad, ja mēs izmantojam mikrofonu, lai runātu par Krišnu, tas kļūst garīgs. Kāda gan citādi ir atšķirība starp šo prasādu un parastu ēdienu? Mēs izplatām prasādu, cilvēki teiks: "Kāpēc tā ir prasāda? Mēs ēdam to pašu augli, un jūs vienkārši to sagriežat gabalos, un tāpēc tā ir prasāda?" Viņi tā var teikt. Kā gan tā ir prasāda? Bet tā ir prasāda. Turpiniet ēst šo prasādu, un jūs kļūsiet garīgi. Patiesībā tā ir prasāda. Tāpat kā tas piemiers, ja es paņemu nokaitētu dzezli, ja saku, ka tā ir uguns, kādas var jautāt, kāpēc uguns, ja tā ir dzelzs. Es saku: "Pieksaries!" Redzat? Tie ir vienkārši piemēri, bet tā ir... Kad jūsu darbības - patiesībā augstākajā nozīmē tur nav matērijas.. Nav matērijas, un viss ir garīgs, jo Krišna ir garīgs. Krišna ir vesels gars, un matērija ir viena no Krišnas enerģijām. Tādēļ arī tā ir gars. Bet nepareizas pielietošanas dēļ, ne Krišnas dēļ, tādēļ tā ir matērija. Mūsu Krišnas apziņas kustība domāta, lai garīgotu, atjaunotu visam garīgumu. Viss sabiedrības stāvoklis, politiskais stāvoklis, viss var tikt atjaunots. Tā ir ļoti laba kustība. Cilvēkiem jāmēģina to saprast. Un, ka tā patiesībā garīgos visu pasauli - protams, tas nav iespējams, bet ideālā gadījumā. Tomēr vismaz individuāli mēģinot atjaunot garīgumu, mēģinātāja dzīve kļūst pilnīga.