LV/Prabhupada 0641 - A Bhaktas Nepieprasa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

A Bhaktas Nepieprasa - Prabhupāda 0641


Lecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

Bhakta: Sestā nodaļa. Šānkja Joga. Pirmais pants. "Visaugstais Kungs teica: "Tas, kurš nav pieķēries sava darba augļiem un dara noteikto pienākumu, ir atsacīšanās dzīves kārtā un īstens mistiķis. Ne tas, kurš neiededz uguni un nestrādā." (BG 6.1) Skaidrojums: Šajā nodaļā Kungs izskaidro, ka astoņpakāpju jogas sistēma ir līdzeklis prāta un jutekļu savaldīšanai. Topēr parasti to cilvēkiem ir ļoti grūti izpildīt, it īpaši šajā Kali laikmetā. Kaut arī šajā nodaļā ir ieteikta astoņpakāpju joga, Kungs uzsver, ka karma joga jeb darība Krišnas apziņā ir labāka. Visi šajā pasaulē darbojas, lai uzturētu ģimeni un īpašumu, bet visi darbojas, domājot par pašlabumu, sevis apmierināšanu - tiešu vai paplašinātu. Pilnības kritērijs ir darbošanās Krišnas apziņā bez domas par darbības augļu baudīšanu. Darboties Krišnas apziņā ir ikvienas dzīvās būtnes pienākums, jo visas būtnes veidotas kā Visaugstākā neatņemamas daļiņas. Ķermeņa daļas darbojas visa ķermeņa apmierināšanai. Locekļi darbojas nevis lai apmierinātu sevi, bet lai apmierinātu veselumu. Gluži tāpat dzīvā būtne, kas darbojas, lai apmierinātu augstāko veselumu, nevis sevi, ir pilnīgs sanjāsī, pilnīgs jogs. Sanjāsī dažkārt iedomājas, ka viņi ir atbrīvojušies no visiem materiālajiem pienākumiem, un tādēļ viņi pārtrauc pildīt agnihotra jagjas, uguns ziedošanas.'

Prabhupāda: Ir dažas jagjas, kas jāveic ikvienam attīrīšanās nolūkos. Sanjāsī nevajag veikt jagjas. Pārtraucot jagju veikšanu, viņi dažkārt domā, ka ir atbrīvoti. Bet patiesībā, ja viņi nav Krišnas apziņas līmenī, nevar būt runas par atbrīvi. Turpini.

Bhakta: "Bet patiesībā viņi meklē pašlabumu, jo vēlas saplūst ar bezpersonisko Brahmanu."

Prabhupāda: Jā. Ir pieprasījums. Impersonālistiem ir prasība, viņi vēlas saplūst ar bezpersonisko augstāko būtni. Bet bhaktam prasību nav. Viņš vienkārši kalpo Krišnas apmierinājumam. Viņi pretī nevēlas neko. Tā ir tīra garīgā kalpošana. Tāpat kā saka Kungs Čaitanja, na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ kavitāṁ vā jagadīśa kāmaye: (ČČ Antja 20.29., Šikšāštaka 4) "Es nevēlos nekādu bagātību, daudz sekotāju, labu sievu. Vienkārši iesaisti mani kalpošanā Tev." Tas arī viss. Tāda ir bhakti-jogas sistēma. Kad Prahlādam Mahārādžam Kungs Nrisimhadēva jautāja: "Manu dārgo zēn, tu esi tik daudz cietis, prasi, ko vien vēlies." Viņš atteicās, "Mans dārgais kungs, es ar Tevi netirgošos, es nevēlos tikt atalgots par kalpošanu." Tā ir tīra bhakti. Jogi vai gjānī pieprasa, lai saplūstu ar Augstāko. Kāpēc vsaplūst ar Dievu? Jo viņiem ir rūgta pieredze, atdaloties no materiālajiem pārdzīvojumiem. Bet bhaktam kā tāda nav. Bhakta paliek, lai gan atšķirīgs no Kunga, viņš pilnībā bauda Kunga kalpošanā. Turpini.

Bhakta: "Šī vēlme ir augstāka par jebkuru materiālo vēlmi, bet arī tā nav nesavtīga. Arī jogs mistiķis, kas, praktizējot jogu, sēž ar pusaizvērtām acīm, pārtrauc visas materiālās darbības, vēlas apmierināt sevi. Bet cilvēks, kas darbojas..."

Prabhupāda: Patiesībā jogs vēlas kādu materiālu spēku. Tā ir jogas pilnība. Ne pilnība, tas ir viens no procesiem. Tāpat kā tad, ja jūs patiesībā piekopjat jogas regulējošos principus, tad varat iegūt astoņas dažādas pilnības. Jūs varat kļūt vieglāks par kokvilnas puteklīti. Jūs varat kļūt smagāks par akmeni. Jūs varat dabūt visu, ko vien vēlaties, nekavējoties. Dažreiz jūs pat varat radīt planētu. Ir tik vareni jogi. Višvāmitra jogs to patiesībā paveica. Viņš vēlējās radīt cilvēku no palmas. "Kāpēc cilvēkam jādzimst pēc deviņiem mēnešiem no mātes klēpja? Radīsim tos kā augļus." Viņš to darīja. Dažkārt jogi ir tik spēcīgi, ka viņi to var. Tās ir materiālās spējas. Tādi jogi nu ir izzuduši. Cik ilgi jūs varat iztikt ar šo materiālo spēku? Bhakti jogi neko tādu nevēlas. Turpini. Jā.

Bhakta: "Bet cilvēks, kas darbojas Krišnas apziņā, veseluma labad strādā nesavtīgi. Krišnas apziņas cilvēks nevēlas apmierināt sevi. Viņa panākumu kritērijs ir Krišnas apmierināšana. Tāpēc viņš ir pilnīgs sanjāsī un pilnīgs jogs. Kungs Čaitanja, atsacīšanās pilnības iemiesojums, lūdza: "Ak, Visvarenais Kungs, es negribu krāt bagātības un baudīt skaistas sievietes. Es negribu arī daudz sekotāju. Es vēlos tikai Tavu žēlastību, lai varētu Tev garīgi kalpot dzīvi pēc dzīves."

Prabhupāsa: Bhakta nevēlas pat atbrīvi. Kāpēc Kungs Čaitanja saka "dzīvi pēc dzīves"? Atbrīves meklētāji vēlas pārtraukt, tukšuma filozofijas piekritēji vēlas pārtraukt šo materiālo dzīvesveidu. Bet Čaitanja Mahāprabhu saka: "dzīvi pēc dzīves." Tas nozīmē, ka viņš gatavs izturēt jebkādus materiālos pārbaudījumus dzīvi pēc dzīves. Bet ko viņš vēlas? Viņš vienkārši vēlas nodarboties ar garīgo kalpošanu Kungam. Tas ir pilnīgi. Domāju, vari pārtraukt. Apstājies šeit.