LV/Prabhupada 0655 - Reliģijas Mērķis ir Saprast Dievu, Mācīties Mīlēt Dievu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Reliģijas Mērķis ir Saprast Dievu, Mācīties Mīlēt Dievu
- Prabhupāda 0655


Lecture on BG 6.6-12 -- Los Angeles, February 15, 1969

Bhakta: "šī Bhagavad-gīta ir Krišnas apziņas zinātne. Neviens nevar iegūt Krišnas apziņu, iegūstot parasto izglītību."

Prabhupāda: Jā. Tāpēc vien, ka jums ir kādi tituli: Mg., Dr., utt., jūs nesapratīsiet Bhagavad-gītu, tas nav iespējams. Tā ir pārpasaulīga zinātne. Tās saprašanai vajadzīgi citādi jutekļi. Un šie jutekļi jums jārada, attīrot garīgajā kalpošanā. Citādi pat diži mācītie, doktori, nesaprot, kas ir Krišna. Viņi nespēj saprast. Tas nav iespējams. Tādēļ Krišna ierodas tāds, kāds Viņš ir. Ajo 'pi sann avyayātmā (BG 4.6). Lai gan Viņš ir nedzimis, Viņš ierodas, lai mēs uzzinātu, kas ir Dievs, vai redzat? Turpini.

Bhakta: "Ir jābūt gana veiksmīgam, lai biedrotos ar cilvēku, kam ir tīra apziņa. Cilvēks Krišnas apziņā ar Krišnas žēlastību apzinājies zināšanas.

Prabhupāda: Jā, ar Krišnas žēlastību. Ne ar akadēmisku kvalifikāciju. Jums jāiegūst Krišnas žēlastība, tad varat saprast Krišnu. Tad varam redzēt Krišnu, runāt ar Viņu, darīt visu. Viņš ir persona. Viņš ir Augstākā Persona. Tādi ir Vēdu norādījumi. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.). Viņš ir Augstākā Persona, Augstākais Mūžīgais. Mēs visi esam mūžīgi. Nu esam ieslodzīti šajā ķermenī. Mēs sastopamies ar dzimšanu un nāvi. Bet patiesībā mums nav ne dzimšanas, ne nāves. Mēs esam mūžīgas, garīgas dvēseles. Un saskaņā ar savu darbību, vēlēšanos es pārceļoju no viena ķermeņa uz nākamo, nākamo, nākamo. Tā tas notiek. Patiesībā man nav ne dzimšanas, ne nāves. Tas izskaidrots Bhagavad-gītā, Otrajā nodaļā esat lasījuši: na jāyate na mriyate vā. Dzīvā būtne nekad nedzimst un nekad nemirst. Līdzīgi arī Dievs ir mūžīgs, jūs esat mūžīgi. Kad nostiprināt savas mūžīgās attiecības ar mūžīgo, plīgo mūžību... Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Viņš ir augstākā dzīvā būtne starp dzīvajām būtnēm. Viņš ir augstākais mūžīgais starp mūžīgajiem. Ar Krišnas apziņu, attīrot jutekļus, šīs zināšanas tiks jums dotas un jūs ieraidzīsiet Dievu. Turpini.

Bhakta: Cilvēks Krišnas apziņā saņēmis apzinātas zināšanas ar Krišnas žēlastību, jo viņš ir apmierināts ar tīru garīgo kalpošanu. Ar realizētām zināšanām cilvēks sasniedz pilnību. Ar tik pilnīgām zināšanām cilvēks var palikt stabils savā pārliecībā, bet ar akadēmiskām zināšanām cilvēku var viegli maldināt šķietamās pretrunas. Tā ir apzinājusies dvēsele, kas patiešām sevi kontrolē, jo ir sevi uzticējusi Krišnam. Tā ir pārpasaulīga, jo tai nav nekāda sakara ar parasto apmācību.

Prabhupāda: Jā. Par ja cilvēks ir analfabēts. Pat ja viņš nezina, kas ir ABCD, viņš var apzināties Dievu, ka pazemīgi nodarbojas ar mīlestības pilnu kalpošanu. Un cilvēks var būt ļoti mācīts, liels profesors, bet viņš nespēj apzināties Dievu, Dievs nav pakļauts nekādiem materiāliem apstākļiem. Viņš ir augstākais gars. Līdzīgi Dieva apzināšanās arī nav pakļauta nekādiem materiāliem apstākļiem. Nav tā - tādēļ, ka esat nabags, jūs nevarat apzināties Dievu. Vai tādēļ, ka esat bagātnieks, jūs apzināsieties Dievu. Nē. Tāpēc, ka neesat izglītots, jūs Dievu neapzināsieties - tā tas nav. Tāpēc, ka esat ļoti mācīts, jūs Dievu apzināsieties - nē, tā tas nav. Viņš noteikumiem nepakļaujas. Apratihatā. Sa vai puṁsāṁ paro dharmaḥ. Bhāgavatā ir teikts, ka tas ir pirmšķirīgs reliģiskais princips. Bhāgavata nesaka, ka hindu reliģija ir augstākā, ne arī krietiešu, islāma vai kāda cita reliģija ir pirmšķirīga. Mēs esam radījuši tik daudzas reliģijas. Bet Bhāgavata saka, ka reliģiskais prinsips ir pirmšķirīgs. Kurš? Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (ŠB 1.2.6). Tā reliģija, kas palīdz jums attīstīties jūsu garīgajā kalpošanā un attīsta mīlestību uz Dievu. Tas arī viss. Tāda ir pirmšķirīgas reliģijas definīcija. Mēs neanalizējam, ka šī reliģija vai tā reliģija ir pirmšķirīga. Protams, saskaņā ar, kā jaut jums teicu, trim materiālās dabas īpašībām... Saskaņā ar īpašībām tiek radītas reliģiskās pieejas. Bet reliģijas mērķis ir saprats Dievu. Un iemācīties mīlēt Dievu. Tāds ir mērķis jebkurau reliģiskajai sistēmai. Ja tā māca mīlēt Dievu, tā ir pirmšķirīga. Citādi tā ir bezjēdzīga. Jūs varat sludināt savus reliģiskos principus ļoti stingri un labi, bet jūsu mīlestība uz Dievu ir pilnīga nulle. Ja esat pieķēries matērijai, tā nav reliģija. Saskaņā ar Bhāgavatas spriedumu: sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (ŠB 1.2.6). Apratihatā. Ahaituky apratihatā. Sai reliģiskajai sistēmai nav cēloņa. Un bez ierobežojumiem. Ja varat sasniegt šādu reliģisko principu sistēmu, tad jūs būsiet pilnīgi laimīgs. Citādi iespējas nav.

Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (ŠB 1.2.6). Adhokṣaje. Vēl viens Dieva vārds ir Adhokšadža. Adhokšadža nozīmē to, kurš uzvar visus materiālos mēģinājumus redzēt Dievu. Adhokṣaja. Akṣaja nozīmē eksperimentālas zināšanas. Ar eksperimentālām zināšanām jūs Dievu nesapratīsiet, nē. Jums jāmācās citādi. Tas nozīmē ar pazemīgu klausīšanos un mīlestības pilnu kalpošanu. Tad jūs varat saprast Dievu. Jebkurš reliģiskais princips, kurš māca un jums palīdz attīstīt bezcēloņa mīlestību uz Dievu... "Es mīlu Dievu, jo Viņš man dod ļoti jaukas lietas manu jutekļu apmierināšanai." Tā nav mīlestība. Ahaituki. Bez nekāda... Dievs ir varens. Dievs ir mans tēvs. Mans pienākums ir Viņu mīlēt. Tas arī viss. Nekādas apmaiņas: "Dievs dod man dienišķo maizi, tādēļ es mīlu Dievu." Nē. Dienišķo maizi Dievs dod pat dzīvniekiem, kaķiem un suņiem. Tas ir, Dievs ir ikviena tēvs. Viņš nodrošina ēdienu visiem. Tā nav mīlestība.Mīlestība ir bez iemesla. Pat ja Dievs nedos man dienišķo maizi, es Viņu mīlēšu. Tā ir mīlestība.

Čaitanja Mahāprabhu saka tā: āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām (ČČ Antja 20.47). "Mai Tu mani sapskaj vai sabradā ar Savām lotospēdām. Vai nekad neparādies manā priekšā. Mana sirds būs salauzta, tevi nekad neredzot. Tomēr es Tevi mīlu." Tāda irtīra mīlestība uz Dievu. Kad nonākam Dieva mīlestības pakāpē, mēs būsim prieka pilni. Dievs ir svētlaimīgs, arī jūs. Tāda ir pilnība. Turpini.