LV/Prabhupada 0659 - Ja Jūs Vienkārši Patiesīgi un Pazemīgi Klausāties, Tad Jūs Sapratīsiet Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Jūs Vienkārši Patiesīgi un Pazemīgi Klausāties, Tad Jūs Sapratīsiet Krišnu
- Prabhupāda 0659


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Prabhupāda: Jā?

Bhakta: Prabhupāda, jūs teicāt, ka Krišnam nav ķermeņa locekļu, nav acu, nav mums aptverama veidola. Kā gan mums saptasr Krišnas veidolu, kas mums dots attēlos un murti?

Prabhupāda: Jā, to es esmu izskaidrojis. Ka jums vienkārši Viņam jākalpo, tad Viņš atklāsies. Jūs nevarat saprast Krišnu augšupejošā procesā. Jums jākalpo Krišnam, un Krišna jums atklās Sevi. Tas teikts Bhagavad-gītā, desmitajā nodaļā.

teṣām evānukampārtham
aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho
jñāna-dīpena bhāsvatā
(BG 10.11)

"Tie, kas vienmēr kalpo Man, lai izrādītu viņiem īpašu labvēlību," teṣām evānukampārtham, aham ajñāna-jaṁ tamaḥ nāśayāmi. "Es izkliedēju visa veida neziņas tumsu ar zināšanu gaismu." Krišna ir jūsos. Un, ja jūs patiesi tiecaties pēs Krišnas garīgā kalpošanā, kā tas teikts Bhagavad-gītā, jūs redzēsiet astoņpadsmitajā nodaļā, bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). "Mani var saprast ar šo garīgo kalpošanu." Bhaktyā. Un kas ir bhakti? Bhakti ir šis: śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ (ŠB 7.5.23). Vienkārši klausīties un skandēt par Višnu. Tas ir bhakti sākums.

Ja jūs vienkārši patiesīgi un pazemīgi klausāties, jūs sapratīsiet Krišnu. Krišna jums atklās Sevi. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam arcanaṁ vandanaṁ dāsyam, ir dažādi garīgie kalpošanas veidi. Vandanam, lūgšanu piedāvāšana - arī tā ir bhakti. Šravanam, klausīšanās par to. Tāpat kā mēs Bhagavad-gītā uzklausām Krišnu. Skandējam Viņa slavu, Harē Krišna. Tas ir šravanam, kīrtanam višnoh (ŠB 7.5.23) sākums. Višnu ir viss. Meditācija ir Višnu, arī bhakti. Ne bez Višnu. Un Krišna ir sākotnējā Višnu forma. Kṛṣṇas tu bhagavān svayam (ŠB 1.3.28). Dieva Augstākās Personības sākotnējais veidols. Ja mēs sekojam šim procesam, mēs bez šaubām sapratīsim.