LV/Prabhupada 0658 - Šrīmad-Bhāgavatam ir Pārpasaulīgs Gjāna-jogas un Bhakti-jogas apvienojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šrīmad-Bhāgavatam ir Pārpasaulīgs Gjāna-jogas un Bhakti-jogas apvienojums - Prabhupāda 0658


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Bhaktas: Visa slava Šrīlam Prabhupādam. Prabhupāda. Harē Krišna. Šānkhja-joga iraštanga joga. Sēdēšana un meditācija tiek saukta par šānkhja jogu. Un gjāna joga nozīmē filozofiskā procesā. Analītiskā procesā, kas ir un kas nav Brahmans. Neti neti. Tā ir gjāna joga. Tāpat kā Vēdānta sūtra, gjāna joga. Jūs apgūstat Vēdānta-sūtru, tā saka janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1). Viņi dod pavedienus, ka Visaugstais Brahmans, Absolūtā Patiesība ir tā, ko kā ir cēlies viss. Nu mēs mēģinām saprast, kas ir tas. Tas izskaidrots Šrīmad-Bhāgavatam. Kāda ir šīs Absolūtās Patiesības daba. Par Absolūto Patiesību, pirmajā Šrīmad-Bhāgavatam pantā teikts: janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ (ŠB 1.1.1). Nu Absolūtā Patiesība, ka viņš ir visaugstākais cēlonis visam eksistējošajam, kāqdas ir pazīmes? Bhāgavatā teikts, ka viņam jābūt zinošam. Viņš nav miris. Viņam jābūt informētam. Kāda ir šī informētība? Anvayād itarataś cārtheṣu. Tāpat kā zinu es, zināt arī jūs. Bet es sevi nepazīstu, nezinu, cik matu ir uz mana ķermeņa. Es apgalvoju, ka tā ir mana galva. Bet, ja es kādam jautāju: "Vai zini, cik matu tev ir uz galvas?" Tāda veida zināšanas nav zināšnanas. Bet Visaugstākais, Bhāgavata saka, ka Viņš zina visu tieši un netieši. Es zinu, ka ēdu, bet es nezinu, kā mana ēšana palīdz manai asinsritei, kā ēdiens pārveidojas, kā organisms strādā, kā ēdiens pārvietojas pa vēnām. Es neko nezinu. Bet Dievs ir tas, kurš zina visu - katru stūrīti no Sava radītā, kas notiek - to visu Viņam jāzina. Tādēļ Bhāgavatam izskaidro, ka Visaugstākā Patiesība, no kā viss ir cēlies, noteikti ir pārpasaulīgi zinoša. Informēta. Abhijñaḥ, abhijñaḥ nozīmē zinošs.

Jūs varat jautāt: "Tad, ja Viņš ir tik spēcīgs, gudrs un zinošs, Viņam tas būtu jāuzzina no līdzīga..." Nē. Mēs sakām, ka, ja viņš iemācās no kāda cita, viņš nav Dievs. Svarāṭ. Automātiski. Viņš ir pilnīgi neatkarīgs. Tā ir gjāna joga. Pētīšana, kāda ir daba ar... Paanalizējiet, kādai jābūt visaugstākā dabai, ja no viņa radies viss. Tas izskaidrots Šrīmad-Bhāgavatam. Tādēļ Šrīmad-Bhāgavatam ir augstākās gjāna un bhakti jogas apvienojums. Jā. Gjāna jogas process nozīmē meklēt Absolūto Patiesību vai saprast Absolūtās Patiesības dabu filozofiskā veidā. Un to saus gjāna joga. Mūsu ir bhakti joga. Bhakti joga nozīmē, process ir tas pats, mērķis ir tas pats. Viens mēģina sasniegt augstāko galamērķi filozofiskā veidā, viens mēģina vērst savu prātu uz augstāko, otrs, bhaktas, vienkārši kalpo Visaugstajam Kungam, tādēļ viņš aklājas. Viens process ir saprast augšupejošā procesā. Vēl viens - lejupejošā. Tāpat kā tumsa; ja mēģināt saprast, kas ir saule augšupejošā procesā, lidojot spēcīgā lidmašīnā vai ar satelītu palīdzību, tikai lisinoties pa debesīm, jūs redzēt nevarat. Bet lejupejošā procesā, kad uzlec saule, jūs saprotat tūdaļ. Augšupejošs process - manas pūles, ko sauc par induktīvo procesu. Tāpat kā mans tēvs saka, ka cilvēks ir mirstīgs. Es to pieņemu. Ja vēlaties pārbaudīt, vai cilvēks ir mirstīgs, jūs redzēsiet daudzus tūkstošus cilvēku, pētīsiet tos, vai viņi ir mirstīgi vai ne. Tas aizņems tik daudz laika. Bet ja saņemat zināšanas no augstākas autoritātes, ka cilvēks ir mirstīgs, šīs zināšanas ir pilnīgas.

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan
(ŠB 10.14.29)

Tādēļ tiek teikts: "Mans dārgais Kungs, cilvēks, kurš saņēmis da Un citi, kas mēģina saprast Tevi augšupejošā procesā, viņi var spekulēt miljoniem gadu, un tomēr nekad nesapratīs." Viņi nekad nesapratīs. Viņi kļūs sarūgtināti un apjukuši. "Ak, Dievs ir nekas." Tas arī viss, punkts. Ja Dievs ir nekas, kā gan no nekā var rasties tik daudz kas? Dievs nav nekas. Bhāgavata saka, Vēdānta saka janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1). Viss rodas no Visaugstākā. Nu mums jāapgūst, kā tas rodas. Tas arī ir izskaidrots - kāds ir veids, process, kā to uzzināt. Tā ir Vēdānta-sūtra. Vēdānta nozīmē augstākās zināšanas. Vēda nozīmē zināšanas, un anta nozīmē augstākās. Vēdānta nozīmē augstākās zināšanas. Augstākās zināšanas ir Visaugstais Kungs.