LV/Prabhupada 0673 - A Zvirbuliene Mēģina Izsusināt Okeānu. To Sauc par Noteiktību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

A Zvirbuliene Mēģina Izsusināt Okeānu. To Sauc par Noteiktību - Prabhupāda 0673


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Bhakta: "Kas attiecas uz noteiktību, ir jāseko zvirbulienes piemēram. Tā pazaudēja savas olas okeāna viļņos. Zvirbuliene izdēja olas okeāna krastā, bet lielais okeāns tās aiznesa savos viļņos. Zvirbuliene ļoti sadrūma un prasīja okeānam atdot tās olas. Okeāns pat nepavēra tās lūgumu, un viņa izlēma nosusināt okeānu. Viņa sāka..."

Prabhupāda: Tikai paskat, kā zvirbuliene mēģina izsmelt okeānu. To sauc par noteiktību. Tāpat kā mūsu Gandhi. Viņš paziņoja par karu pret britiem. Karš ir nevardarbīgs, tā nav sadarbība. Vai redzat? Bet bija noteiktība. Ka "mums jāpadzen briti". Un viņš to izdarīja. Kāds ir viņa ierocis? Nevardarbība. "Labi, cīnies, nogalini mani, es tev neuzbrukšu." Vai redzat? Viņš kļuva nosvērts. Cilvēki spējās. "Gandhi izziņo karu pret britiem, tik vareno Britu Impēriju." Un patiesībā pēc tam, kad briti zaudēja Indiju, viņi zaudēja visu Impēriju. Jo tā bija Britu Impērijas dārgakmens. Viņi zaudēja visus Tālos Austrumus, Ēģipti, Suecas Kanālu, visu. Noteiktība ir kas tik jauks. Turpini.

Bhakta: "Viņa sāka smelt ūden savā mazajā knābīti, visi par to spējās - par viņas bezjēdzīgo noteiktību. Ziņas par zvirbulienes darbību sasniedza Garudu, gigantiski putnu, Kunga Višnu nesēju. Viņš kļuva līdzjūtīgs pret šo mazo māsu, ieradās pie mazā putna un apsolīja palīdzēt. Tā Garuda uzreiz prasīja atdot zvirbulienes olas, vai arī viņš pats uzņemsies zvirbulienes darbu. Okeāns pārbijās un atdeva las. Tā zvirbuliene ar Garudas žēlastību kļuva laimīga.

Prabhupāda: Jā. Garuda ieradās viņu glābt. Turpini.

Bhakta: Līdzīgi jogas prakse, īpaši bhakti-joga Krišnas apziņā, var šķist ļoti grūts darbs, bet ja kaut viens seko principiem ar lielu noteiktību, Kungs noteikti palīdzēs, jo Dievs palīdz tiem, kas palīdz sev.

Prabhupāda: Tas arī viss. Vai ir kādi jautājumi?

Bhakta: Prabhupāda, kad jūs teicāt, ka noteiktība ir svarīgs faktors veiksmes sasniegšanai... Kā iespējams saglabāt entuziasmu vienm;er, kā vienmēr būt entuziastiskam un noteiktam? Kad sastopamies ar tik daudz ko...

Prabhupāda: Noteiktīna nozīmē arī entuziasmu. Tas ir viena no noteiktības daļām. Utsāhād dhairyāt, tat-tat-karma (Norādījumu Nektārs 3.). Utsāhā, entuziasms ir sākums noteiktībai. Ja neesat entuziastisks, kā gan var turpināties jūsu noteiktība? Tātad noteiktība, entuziasms, pacietība, darbība, ievērojot regulējošos principus, tie visi ir dažādas noteiktības funkcijas. Noteiktība ir viens vārds, kas apzīmē visu šo: entuziasmu, pacietību, pārliecības pilnu darbību. Tās visas ir dažādas noteiktības pazīmes.