LV/Prabhupada 0677 - Gosvāmī nav Mantojams Tituls. Tā ir Kvalifikācija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Gosvāmī nav Mantojams Tituls. Tā ir Kvalifikācija - Prabhupāda 0677


Lecture on BG 6.25-29 -- Los Angeles, February 18, 1969

Prabhupāda: Tas, kurš atrodas jutekļi varā, ir go-dāsa. Go nozīmē jutekļi, un dāsa nozīmē kalps. Tas, kurš ir jutekļu saimnieks, ir gosvāmī. Svāmī nozīmē saimnieks, un go nozīmē jutekļi. Jūs esat redzējuši gosvāmī vārdu. Gosvāmī vārds nozīmē tas, kurš ir jutekļi saimnieks, tas, kurš nav jutekļi kalps. Kamēr cilvēks ir jutekļi kalps, viņu nevar saukt par gosvāmī vai svāmī. Svāmī vai gosvāmī ir viens un tas pats jeb jutekļi saimnieks. Kamēr cilvēks nav jutekļu saimnieks, viņa pieņemtais gosvāmī vai svāmī tituls ir krāpšana. Ir jābūt jutekļi saimniekam. To teicis Rūpa Gosvāmī. Viņi bija ministri, ne gosvāmī. Bet kad Sanātana un Rūpa Gosvāmī kļuva par Kunga Čaitanjas, mācekļiem, Kad viņi tika apmācīti, viņi kļuva par gosvāmī. Gosvāmī nav mantots tituls. Tā ir kvalifikācija. Garīgā skolotāja vadībā. Tas kurš sasniedz pilnību, kontrolējot jutekļus, tiek saukts par svāmī jeb gosvāmī. Ir jākļūst par svāmī, gosvāmī. Tad viņš var kļūt par garīgo skolotāju. Ja neesam svāmī jeb jutekļus saimnieki, kļūt par garīgo skolotāju ir krāpšana. To arī definējis Rūpa Gosvāmī. Viņš saka:

vāco vegaṁ, krodha-vegaṁ, manasaḥ-vegaṁ,
jihvā-vegam udaro-vegaṁ, upastha-vegam
etān vegān viṣaheta dhīraḥ
pṛthivīṁ sa śiṣyāt
(Norādījumu Nektārs 1)

Viņš saka, ka ir sešas tieksmes, vegam. Tieksmes. Vegam, jūs varat saprast, tāpat kā jums jāseko dabas saucienam, jums jāiet uz tualeti. Jūs nevarat atturēties. Jums jāatbild. To sauc par vegam, tieksmi. Ir sešas teiksmes, vegam. Kādas? Vāčo vegam, runāšanas tieksme. Lieka runāšana. To sauc par runāšanas tieksmi. Krodha-vegam. Dažreiz ir tieksme dusmoties. Ja esmu ļoti dusmīgs, es nevaru sevi apturēt. Es izdaru kaut ko, ko man nevajadzēja. Dažkārt dusmās tiek nogalināti paša ļaudis. To sauc par vegam, tieksmi. Runas, dusmu tieksme un... Līdzīgi prāta tieksmes. Prāts nosaka: "Tev tūdaļ jādodas turp." Nekavējoties. Runas, prāta, dusmu tieksme. Tad džihvā-vegam, mēle. Es vēlos ēst tik daudz ko garšīgu. Saldās bumbas vai ko citu, kas man ļoti garšo. Tas ir jākontrolē. Cilvēkam nav jārunā lieki. Ir kākontrolē prāts, prāta teiktais. Jogas prakse tikai prātam. Bet mūsu Krišnas apziņa... Bez prāta ir tik daudz kas. Kā dusmas, mēle. Tad džihvā vegam. Tad udara-vegam. No mēles nonākam pie vēdera. Vēders jau ir pilns, tomēr es vēlos to piepildīt vairāk. To sauc par vegam, vēdera tieksmi. Tad ir tik liels spiediens uz mēli un vēderu, tad zemāk ģenitāliju tieksmes. Man vajadzīgas dzimumattiecības. Ja es ēdu vairāk, lieki izmantoju mēli, ja es atļauju prātam darīt visu, es nevaru savaldīt arī savas ģenitālijas. Būs dzimumtieksme, kuru es nevarēšu savaldīt. Tādā veidā ir daudzas tieksmes. Rūpa Gosvāmī saka, ka jāsavalda visas šīs tieksmes, tad var kļūt par garīgo skolotāju. Garīgais skolotājs netiek izgudrots. Tas ir jāiemācās. Kā savaldīt šīs tieksmes. Etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ (Norādījumu Nektārs 1). Tas, kurš spēj savaldīt šīs tieksmes un paliek dhīra, noturīgs, pṛthivīṁ sa śiṣyāt, viņš var pieņemt mācekļus visā pasaulē. Atver. Jā. Viss atkarīgs no apmācības. Tāda ir jogas sistēma. Visa jogas sistēma nozīmē apmācību. Mūsu kutekļi, prāts, tas un šis. Tad esam pievērsušies sev. Vai domājat, ka apzināsimies piecpadsmit minūšu ilgā meditācijā? Un muļķoties visu dienu? Nē. Tam vajadzīgs treniņš. Vai atrisināsiet visas dzīves problēmas lētā veidā? Nē, tad jūs apkrāps. Jums par to jāmaksā. Ja vēlaties ko labu, jums par to jāmaksā. Ar Kunga Čaitanjas žēlastību maksa ir ļoti viegla. Skandēt Harē Krišna. Viss kļūst ļoti viegli. Visa šī kontroles sistēma, jogas sistēmas pilnība, kļūst ļoti viegla. Tāda ir Kunga Čaitanjas žēlastība. Ihā haite sarva-siddhi haibe tomāra (Čaitanja-bhāgavata Madhja 23.78.). Kungs Čaitanja ir svētījis, ka, ja jūs skandējat, tad jūs spēsiet sevi apzināties pilnīgi. Tas ir fakts. Šim laikmetam, kad cilvēki ir tik ļoti pagrimuši, neviens cits process nelīdzēs. Šis process ir vienīgais. Tas ir ļoti viegli un cēli, efektīvi un praktiski, cilvēks var sevi apzināties. Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam (BG 9.2). Bhagavad-gītā teikts, ka varat praktiski pieredzēt. Citā sistēmā jūs praktiski pieredzēt nevarat, ciktāl attīstāties. Bet šajā sistēmā, ja sekojat pāris dienas, tad apzināties, ka progresējat. Tāpat kā ēdot jūs saprotat, kad jūsu izsalkums ir apmierināts. Līdzīgi, ja jūs sekojat šim Krišnas apziņas principam, jūs paši redzēsiet, ka attīstāties pašrealizācijas ziņā. Turpini.

Višnudžana: "Tas, kurš kontrolē prātu, un tādējādi arī jutekļus, tiek saukts par gosvāmī jeb svāmī. Un tas, kuru kontrolē prāts, tiek saukts go-dāsa jeb jutekļu kalps. Gosvāmī zina jutekļu laimes standartu. Pārpasaulīgā ziņā jutekļu laime ir tad, kad tos izmanto kalpošanā Hrišīkēšam jeb pārpasaulīgajam jutekļu saimniekam - Krišnam. Kalpošanu Krišnam ar attīrītiem jutekļiem sauc par Krišnas apziņu. Tas ir veids, kā pilnībā savaldīt jutekļus. Vēl vairāk, tā ir augstākā jogas prakses pilnība."