LV/Prabhupada 0679 - Kaut Kas Paveikts Krišnas Apziņā, Apzināti vai ne, Bet Dos Rezultātu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kaut Kas Paveikts Krišnas Apziņā, Apzināti vai ne, Bet Dos Rezultātu - Prabhupāda 0679


Lecture on BG 6.25-29 -- Los Angeles, February 18, 1969

Višnudžana: Divdesmit devītais pants: "Patiess jogs redz Mani visās dzīvajās būtnēs un katru dzīvo būtni redz Manī. Patiesi, sevi apzinājiec cilvēks redz Mani visur (BG 6.29)"

Prabhupāda: Jā. "Patiess jogs redz Mani visās būtnēs." Kā viņš var redzēt? Viņi skaidro, ka visas dzīvās būtnes ir Krišna. Tādēļ nav jēgas godināt Krišnu atsevišķi. Viņi tādēļ darbojas humānistiski. Viņi saka, ka tā ir labāk. Kāpēc jāgodina Krišna. Krišna saka, ka ikvienā dzīvajā būtnē jāredz Krišna. Bet viņi nezina, kā. Tam vajadzīga apmācība kvalificēta garīgā skolotāja vadībā. Patiess jogs redz Mani visās būtnēs." Īstens jogs, bhakta. Tāpat kā šie bhaktas sludina Krišnas apziņu. Kāpēc? Viņi Krišnu redz visos. Kā? Jo viņi redz, ka visas dzīvās būtnes ir neatņemamas Krišnas daļiņas. Viņi ir aizmirsuši Krišnu. Tādēļ viņi jāatmodina Krišnas apziņai. Bhakta redz citus, kas nav Krišnas apziņā. Tāpat kā reizēm šeit notiek kādas misionāra darbības, lai izglītotu neizglītoto kopienu. Kāpēc? Jo viņi redz, ka tie ir cilvēki. Tas jāmāca. Viņiem jāzina dzīves vērtība. Tāda ir viņu līdzjūtība. Šeit arī ir tas pats. Ka visiem jāzina, kā viņi ir neatņemamas Krišnas daļiņas. Aizmirstot šo apziņu, būtne cieš. Redzēt Krišnu katrā būtnē. Katra būtne nav Krišna. Neskatieties tā, tad jūs kļūdīsieties. Katra būtne ir... Tāpat kā ja es kādu redzu, šis zēns ir kāda džentlmeņa dēls. Tas nozīmē, ka es šajā džentlmenī saskatu tādu un tādu džentlmeni. Vai tas ir skaidrs? Ja es katru dzīvo būtni redzu kā Dieva jeb Krišnas dēlu, tad tas nozīmē, ka es Dievu redzu katrā dzīvajā būtnē. Vai to ir grūti saprast?

Višnudžana: Vai tā ir sabiedrība vai vīzija?

Prabhupāda: Nē, tas ir fakts. Tā nav sabiedrība vai vīzija. Tas ir fakts. Kad redzat kaķi, suni, jūs tajos redzat Krišnu. Kāpēc? Jūs zināt, ka šeit ir kaķis, dzīvā būtne. Ar saviem darbiem pagātnē viņš nu ir ieguvis šo kaķa ķermeni, aizmirstību. Ļaujiet man palīdzēt šim kaķim, dot tam kādu Krišnas prasādu, lai kādu sienu viņš nonāktu Krišnas apziņā. Tas ir, redzēt viņā Krišnu. Nevis: "Ak, šeit ir Krišna, es apskaušu šo kaķi." Tās ir blēņas. Šeit ir tīģeris, "ak, sēit ir Krišna, uz priekšu, ēd mani." Tā ir muļķība. Jums jājūt līdzi katrai dzīvajai būtnei, ka viņš ir Krišnas neatņemama daļiņa. Vāñchā-kalpatarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca. Mums nav tas jāapskauj, "uz priekšu, Krišna." "Patiess jogs redz Mani visās būtnēs." Tā ir viņa redze. Kāpēc mēs sagaidām šos bērnus? Jo viņi ir neatņemamas Krišnas daļiņas. Jūs dodas iespēju, cik vien tas iespējams, piedalītie kīrtanā, ēst prasādu. Tas bērns, kurš ierodas, atdarina tā, ak, es nedomāju, ka tas notiek veltīgi. Kaut kas paveikts Krišnas apziņā, zināt vai nezināt, tam būs iedarbība. Šie bērni, kuri noliecas, vai mēģina skandēt "Krišna", vai aplaudē, tas viss tiek uzkrāts Krišnas apziņas kontā. Tāpat kā tad, ja bērns pieskaras ugunij, tā iedarbosies. Tā neignorēs bērnu, sak, šeit ir bērns, kurš nezina. Uguns iedarbosies Līdzīgi Krišna ir pārpasaulīgs gars, ja bērns piedalās, Krišna darbosies. Viņš var zināt, var nezināt. Tam nav nozīmes. Ko tur ir Krišna. Tas ir tik jauki. Tādēļ katrai dzīvajai būtnei jādod iespēja. Šie zēni ielūdz cilvēkus, "nāciet" uz šo mīlestības pilno mielastu. Kāda ir ideja? Ideja ir ļaut nākt, pieņemt mazliet prasādas. Tas kādu dienu iedarbosies Krišnas apziņā. Tas iedarbosies. Tāda ir viņu propaganda. Viņi redz visus. Krišnu viņi redz ikvienā, šādi. Visi nav Krišna. Nekļūdieties tā. Krišna ir visaptverošs. Kāpēc tikai cilvēkā, Krišna ir arī atomā. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham (BS 5.35.). Tas teikts Brahma-samhitā, paramāṇu nozīmē atoms. Viņš ir arī atomā. Kāpēc ne katrā dzīvajā būtnē? Jums jābūt tādām zināšanām.