LV/Prabhupada 0680 - Mēs Domājam, Ka Sēžam uz Šīs Grīdas, Bet Patiesībā Mēs Sēžam uz Krišnas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Domājam, Ka Sēžam uz Šīs Grīdas, Bet Patiesībā Mēs Sēžam uz Krišnas - Prabhupāda 0680


Lecture on BG 6.25-29 -- Los Angeles, February 18, 1969

"Patiess jogs redz Mani visās būtnēs. Un arī redz visas būtnes Manī." Kā "Manī"? Jo viss, ko jūs redzat, tā ir Krišna. Jūs sēžat uz šīs grīdas, tādēļ esat arī Krišnā. Jūs sēžat uz šī paklāja, jūs sēžat uz Krišnas. Tas jums jāzina. Kā šis paklājs ir Krišna?

Ko paklājs radīts no Krišnas enerģijas. Ir dažādi veidi - parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (ČČ Madhja 13.65., skaidrojums). Visaugstajam Kungam ir dažādas enerģijas. No šīm enerģijām primārās ir trīs. Materiālā enerģija, garīgā enerģija un robeženerģija. Mēs, dzīvās būtnes, esam robeženerģija. Visa materiālā pasaule ir materiālā enerģija. Un šeit ir garīgā enerģija. Garīgā pasaule. Un mēs esam robeženerģija. Mēs esam vai nu materiālajā enerģijā... Robeženerģina nozīmē vienā vai otrā. Jūs varat kļūt garīgi vai materiāli. Trešās iespējas nav. Vai nu jūs kļūstat materiālistisks vai garīgs. Kamēr esam materiālajā pasaulē, esat materialajā anerģijā, tādēļ esat Krišnā. Jo enerģija nav nošķirta no Krišnas. Tāpat kā šī gaisma, liesmas, katrsums, ir apgaismojums. Divas enerģijas. Katrsums nav atdalīts no uguns, gaisma nav adalīta no uguns. Tādēļ vienā ziņā karstums un gaisma arī ir uguns. Līdzīgi šī materiālā enerģija arī ir Krišna. Mēs somājam, ka sēžam uz šīs grīdas, bet patiesībā esam Krišnā. Tā ir filozofija. "... un arī redz visas būtnes Manī. Patiesi, sevi apzinājies cilvēks Mani redz visur." To redz visur. Redzēt katru dzīvo būtni, visu attiecībās ar Krišnu, tas nozīmē, ka redzat Krišnu visur. To māca Bhagavad-gītā, raso 'ham apsu kaunteya (BG 7.8): "Es esmu ūdens garša." Kāpēc dzīvās būtnes dzer ūdeni? Dzīvnieki, putni, zvēri, cilvēks, visi dzer ūdeni. Tādēļ ūdens ir ļoti nepieciešams. Krišna ir devis tik daudz ūdens. Vai redzat? Ūdens ir ļoti vajadzīgs. Lauksaimniecībai, mazgāšanai, dzeršanai. Ja cilvēks nedabū kaut glāzi ūdens, cilvēks nomirst. Tāda pieredze, tam, kurš ir kara laukā... Viņi var saprast, cik vērtīgs ir ūdens. Cīnoties viņi izslāpst, bte ja nav ūdens, viņi nomirst. Kāpēc ūdens ir tik vērtīgs? Jo tam ir laba garša. Ja esat ļoti izslāpis, iemalkojot ūdeni, "ak, paldies Dievam". Krišna saka: "Es esmu tā garša. Dzīvību dodošā garša esmu Es." Krišna saka. Ja jūs esat apguvuši šo filozofiju, kad viendzerat ūdeni, jūs redzat Krišnu. Kad jūs nedzerat ūdeni? Tā ir Krišnas apziņa. Raso 'ham apsu kaunteya prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ. "Es esmu saules un mēness gaisma." Vai dienu vai nakti, jūs redzat vai nu sauli, vai mēnesi. Kā gan jūs varat aizmirst Krišnu? Vai nu jūs dzerat ūdeni, vai redzat sauli, vai redzat mēnesi, vai dzirdat kādu skaņu... Śabdo ‘ham (ŠB 11.16.34). Ir tik daudz kas, ceturtajā nodaļā jūs esat lasījuši, kā Krišna ir visaptevrošs. Ir jāredz Krišna tādā veidā. Tad jums būs jogas pilnība. Šeit ir teikts: "Patiess jogs redz Mani visās būtnēs un katru būtni redz Manī. Patiesi, sevi apzinājies cilvēks redz Mani visur."