LV/Prabhupada 0688 - Sacelt Karu Pret Iluzoro Enerģiju, Maiju

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sacelt Karu Pret Iluzoro Enerģiju, Maiju - Prabhupāda 0688


Lecture on BG 6.35-45 -- Los Angeles, February 20, 1969

Kas attiecas uz jogas praksi, tiek skaidrota diskusija starp Krišnu un Ardžunu. Pieņemsim, es praktizēju jogu - īstā joga nav šī pseido joga. Ja es nevaru to darīt pareizi, es pagrimstu. Kāds tad ir rezultāts? Pieņemsim, es atsakos no sava darba, atsakos no ierastās nodarbes un sāku praktizēt jogu. Bet tā vai citādi tā neizdodas. Kāds tad ir rezultāta? Tā jautā Ardžuna. To atbildēs Krišna. Kā? Turpini. "Ardžuna teica..."

Bhakta: "Ardžuna teica: Kur nonāk ticīgs cilvēks, kurš nepabeidz iesākto? Kurš uzsācis sevis apzināšanās procseu, bet vēlāk to nepabeidz pasaulīgā prāta ietekmē, tādējādi nesasniedzot pilnību misticismā? (BG 6.37)" Skaidrojums: "Sevis apzināšanās ceļš vai misticisms tiek aprakstīts Bhagavad-gītā. Sevis apzināšanās pamatprincips ir zināšanas, ka ikkatra dzīvā būtne nav materiālais ķermenis, ka tas atšķiras, un viņa laime ir mūžīga dzīve, svētlaime un zināšanas."

Prabhupāda: Pirms nonākam pie sevis apzināšanās jautājuma ir jāsaprot, kā teikts Bhagavad-gītā, ka cilvēks nav šis ķermenis. Ka dzīvā būtne atšķiras no materiālā ķermeņa, viņa laime ir mūžīga dzīve. Šī dzīve nav mūžīga. Jogas sistēmas pilnība nozīmē iegūt mūžīgu dzīvi, pilnu svētlaimes un zināšanu. Tā ir pilnība. Mums ir jāizpilda jebkura jogas sistēma ar šādu mērķi. Nevis es piedalos kādā jogas nodarbībā, lai zaudētu svaru vai lai uzturētu ķermeni formā jutekļu apmierināšanai. Tas nav jogas sistēmas gals. Bet cilvēkus tā māca: "Ak, praktizējot šo jogu..." To jūs varat darīt, ja vingrināt savu ķermeni, tas būs formā. Ir tik daudz ķermeņa vingrinājumu komplektu, Sandova sistēmā, svarcelšanas sistēmā, tas... Ir tik daudz sporta veidu, tie arī uztur ķermeni formā. Var ļoti viegli pārstrādāt ēdienu, samazināt taukus. Šim iemelsam nav vajadzīga joga. Īstais iemesls ir šāds: apzināties, ka es neesmu šis ķermenis. Es vēlos mūžīgu laimi, pilnīgas zināšanas, mūžīgu dzīvi. Tā ir augstākā jogas istēmas virsotne. Turpini.

Bhakta: "Tās ir pārpasaulīgas, pārākas par prātu un ķermeni. Sevis apzināšanās tiek meklētas zināšanu ceļā, astoņpakāpju jogas veidā vai ar bhakti jogas palīdzību. Katrā no šiem preocesiem ir jāazinās dzīvās būtnes sākotnējais stāvoklis, viņa attiecības ar Dievu, veids, kā atjaunot zunušo sakini un sasniegt augstāko pilnības pakāpi Krišnas apziņā. Ievērojot jebkuru no trim iepriekšminētajām trim metodēm ātrāk vai vēlāk jāsasniedz augstākais mērķis. To Kungs apliecināja otrajā nodaļā. Pat neliela piepūle bhakti jogas pārpasaulīgajā ceļā ir īpaši piemērota šajā laikmetā, jo tā ir vistiešākais ceļš uz Dieva apzināšanos. Lai būtu pilnīgi pārliecināts, Ardžuna jautāja Kungam Krišnam apstiprināt iepriekšminēto apgalvojumu. Iespējams patiesi pieņemt sevis apzināšanās ceļu. Bet zināšanu kultivēšanas process un astoņpakāpju jogas prakse galvenokārt šajā laikmetā ir ļoti grūta. Tādēļ par spīti patiesām pūlēm iespējams piedzīvot neveiksmi vairāku iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tas, ka cilvēks nav gana nopietns preocesa ievērošanā. Doties pa pārpasaulīgo ceļu nozīmē vairāk vai mazāk izziņot karu pret iluzoro enerģiju."

Prabhupāda: Kad pieņemam sevis apzināšanās procesu, tas praktiski nozīmē izziņot karu pret iluzoro enerģiju, maiju. Kad ir runa par maiju, runa par cīņu jeb karu, maija radīs daudzas grūtības, tas ir noteikti. Tādēļ iespējams piedzīvot neveiksmi, bet ir jākļūst ļoti pastāvīgam. Turpini.

BHakta: "Sākotnēju, kad vien cilvēks mēģina izbēgt no iluzorās enerģijas nagiem, maija mēģina sakaut praktizētāju ar dažādiem vilinātājiem. Saistīto dvēseli jau ir pievilinājušas materiālās dabas īpašības, pastāv iespējas atkal tikt savaldzinātiem, veicot šādu pārpasaulīgu prakse. To sauc yogāc calita-mānasaḥ:…"

Prabhupāda: Calita-mānasaḥ. Calita-mānasaḥ nozīmē novērst prātu no jogas prakses. Yogāc calita-mānasaḥ. Yogāt nozīmē no jogas prakses un calita nozīmē atšķirība. Mānasaḥ nozīmē prāts. Yogāc calita-mānasaḥ. Pastāv dažādas iespējas. Visiem ir pieredze. Jūs mēģināt lasīt kādu grāmatu, koncentrēties, bet prāts neatļauj, tas ir svārstīgs. Ļoti svarīgi ir iemācīties kontrolēt prātu. Tā ir īsta prakse. Turpini.

Bhakta: "...tas, kurš novirzījies no pārpasaulīgā ceļa. Ardžuna vēlas zināt, kas notiek tad, ka būtne novirzās no sevis apzināšanās ceļa."

Prabhupāda: Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājumus. Var sākt praktizēt kada veida jogu, vai nu astoņpakāpju, vai gjāna jogas sistēmu, tas ir, spekulējošo filozofiju, vai arī bhakti jogas sistēmu, garīgo kalpošanu. Bet ja kādam neizdodas pabeigt jogas sistēmu, kāds ir rezultāts? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, to uzdeva Ardžuna, Krišna uz to atbildēs.