LV/Prabhupada 0689 - Ja Uzturaties Dievišķā Sabiedrībā, Tad Jūsu Apziņa ir Dievišķa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Uzturaties Dievišķā Sabiedrībā, Tad Jūsu Apziņa ir Dievišķa - Prabhupāda 0689


Lecture on BG 6.35-45 -- Los Angeles, February 20, 1969

Bhakta: "Ar agrākās dzīves dievišķo apziņu būtne automātiski pieķeras jogas principiem - pat tos nemeklējot. Tāds zinātkārs pārpasaulnieks, tiecas pēc jogas, vienmēr ir pārāks par svēto rakstu rituālajiem principiem (BG 6.44)."

Prabhupāda: Jā.

Bhakta: "Bet kad jogs..."

Prabhupāda: Nē, ļauj man paskaidrot. "Ar dievišķās apziņas tikumu." Mēs veidojam šo apziņu, Krišnas, dievišķo, apziņu. Un šī apziņa veidosies. Tāpat kā smaržu, rozes zieda aromātu var just gaisā, ja gaisā jūtama smarža, arī mēs to sajūtam. Līdzīgi nāves brīdī šim materiālajam ķermenim pienāk gals. "No zemes tu esi nācis, par zemi tu kļūsi." Ķermeni veido pieci elementi: zeme, ūdens, gaiss, uguns, ēteris. Kas attiecas uz zemes materiāliem, tie ir sajaukti. Kāds sadedzina šo ķermeni, kāds apglabā, kāds to aizmet zvēriem barībai. Trīs sistēmas cilvēku sabiedrībā. Tāpat kā Indijā, hindu dedzina ķermeņus. Kad ķermenis pārvēršas par pelniem - tas nozīmē nāvi. Pelni nozīmē zeme. Tie, kas apglabā savu priekšteču ķermeņus, zina, ka ķermenis pārvēršas pelnos, kā saka kristiešu Bībele: "No zemes tu esi nācis." Šis ķermenis ir zeme un tas par to atkal kļūs. Tie, kuru ķermeņus aizmet zvēru, maitu liju un putnu barībai, tāpat kā Indijā jums ir kopiena, pārsiju kopiena. Viņi ne dedzina, ne apglabā. Viņi aizmet un tos aprij plēsējputni. Tad ķermenis pārvēršas par izkārnījumiem. Tas vai nu pārvērtīsies pelnos, par zemi vai par izkārnījumiem. Šis skaistais ķermenis, kuru jūs tik jauki ziepējat, pārvērtīsies kādā no trim pakāpēm - mēsliem, pelniem, zemi. Smalkāki elementi - prāts, saprāts un ego, tos visus kopā sauc par apziņu. Tā nesīs jūs, garīgo dvēseli, mazu gara daļiņu. To nesīs šie smalkākie elementi: prāts, saprāts un ego. Tāpat kā smarža no rozes zieda, ko jūs baudāt. Bet tā ir netīra smaka, rodas no mēsliem vai kādas citas netīras vietas, un jūs sakāt: "Ak, tā ir slikta smaka." Šī apziņa jums dos vai nu mēslu, vai rožu smaržu, saskaņā ar jūsu darbu, kamēr veidojat savu apziņu. Ja jūs veidojat savu apziņu, trenējat savu apziņu vērsties uz Krišnu, tad tā jūs nogādās pie Krišnas. To nav ļoti grūti saprast. Jūs nevarat redzēt gaisu, bet varat pieredzēt smaržu. "Gaisā tā ir šāda." Līdzīgi šie dažādie ķermeņi attīstās saskaņā ar apziņu. Ja jūs esat izkopuši savu apziņu pēc jogas principiem, tad jūs iegūsiet līdzīgu ķermeni. Jums būs laba iespēja, vecāki, ģimene, kur jums ļaus praktizēt jogu, un automātiski jums atkal būs iespēja atdzīvināt agrāko apziņu, kādā jūs atstājāt ķermeni. Tas ir šeit izskaidrots. Ar dievišķās apziņas tikumu. Tādēļ mūsu šībrīža pienākums ir padarīt apziņu dievišķu. Tādam būtu jābūt mūsu pienākumam. Ja vēlaties dievišķu dzīvi, ja vēlaties garīgu izaugsmi atpakaļ mājās pie Dieva, tas nozīmē mūžīgu, svētlaimīgu, zināšanām pilnu dzīvi, tad mums sevi jāapmāca dievišķā jeb Krišnas apziņā. To jūs ļoti viegli varat darīt atbilstošā sabiedrībā. Saṅgāt sañjāyate kāmaḥ. Ja jūs esat dievišķā sabiedrībā, tad jūsu apziņa ir dievišķa. Ja jūsu sabiedrība ir dēmoniska, tad jūsu apziņa ir apmācīta tā. Mums jātrenē dievišķa apziņa. Tāds ir cilvēka dzīves pienākums. Ja mēs savu apziņu padarām dievišķu, tad mēs gatavojamies nākamajai dievišķajai dzīvei. Un ir dažādas dzīves pakāpes, un cilvēka veidols ir iespēja padarīt nākamo dzīvi pilnīgi dievišķu. Pilnīgi dievišķa nozīmē mūžīga, svētlaimīga un zināšanām pilna. Automātiski ar dievišķu apziņu jūs mēģināsiet sazināties ar cilvēkiem, kuri izkopj dievišķu apziņu. Tas izskaidrots šajā pantā. Turpini.