LV/Prabhupada 0696 - Bhakti-joga ir Nesavtīga Ziedošanās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhakti-joga ir Nesavtīga Ziedošanās - Prabhupāda 0696


Lecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Bhakta: "Patiesībā bhakti joga ir augstākais mērķis, lai detalizēti analizētu bhakti jogu, jāsaprot citas, zemāku pakāpju jogas. Jogs, kurš progresē, tādēļ atrodas uz īstās mūžīgās labvēlības līmeņa. Tas, kurš pieturas pie noteikta punkta un tālāk neattīstās, tiek saukts tieši šajā konkrētajā vārdā."

Prabhupāda: Jā. Ja kāds prektizē gjāna jogu, ja viņš domā, ka viņam pienāks beigas, tas ir aplami. Jums jāattīstās tālāj. Tāpat kā daudzas reizes dotais piemērs par kāpnēm. Jums jādodas uz augstāko stāvu, teiksim, simto. Kāds atrodas piecdesmitajā, kāds - trīsdesmitajā, kāds - astoņdesmitajā. Ja, uzkāpjot, teiksim, astoņdesmitajā vai piecdesmitajā stāvā, cikvēks domā - "Nu man pietiks" -, tad viņš neattīst Kāpnes var saukt par jogas sistēmu saistošo saiti. Bet neapmierinieties, uzturoties piecdesmitajā vai astoņdesmitajā stāvā. Dodieties uz augstāko stāvu, simto vai pat simtu piecdesmito. Tāda ir bhakti joga. Turpini.

Bhakta: "Bet ja būtne ir gana veiksmīga, lai nonāktu līdz bhakti jogai, jāsaprot, ka tā pārspējusi visas citas da'

Prabhupāda: Ja kāds nesper soļus, bet izmanto liftu, viņš nonāks augšā pāris sekunžu laikā. Ja kāds saka: "Kāds labums no lifta izmantošanas? Man jāiet soli pa solim," viņš var iet. Bet iespējas pastāv. Ja pieņemat šo bhakti jogu, jūs tūdaļ uzbraucat kā ar liftu un sekunžu laikā esat jau simtajā stāvā. Tāds ir tiešais process. Jūs varat doties soli pa solim, ievērojot citas jogas sistēmas. Bet varat doties tieši. Kungs Čaitanja teicis, ka šajā laikmetā cilvēki dzīvo neilgu mūži, tie tiek traucēti, pilni ciešanu. Tādēļ ar Viņa bezcēloņu žēlastību Viņš jūs paceļ nekavējoties -nonākt bhakti jogas līmenī, skandējot Harē Krišna. Nekavējoties. Jums nav jāgaida. Pieņemiet tūdaļ. Tā ir Kunga Čaitanjas īpašā dāvana. Tādēļ Rūpa Gosvāmī lūdzas,izrāda cieņu Kungam Čaitanjam: namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te (ČČ Madhja 19.53). "Ak, Tu esi pati žēlsirdīgākā inkarnācija, jo tiešā veidā dalies Kunga Krišnas mīlestībā. Lai iegūtu Krišnas mīlestību, ir jāsper daudzi soļi un jāiziet jogas sistēmas pakāpes. Tu dod tieši. Tādēļ Tu esi pats žēlsirdīgākais." Tāds patiesībā ir stāvoklis. Turpini.

Bhakta: "Tādēļ, iegūt Krišnas apziņu ir augstākā jogas pakāpe, tāpat kā mūsu saruna par Himalajiem, mēs tos uzskatām par pasaules augstākajiem kalniem, no tiem Everests ir augstākā virsotne. Ar lielu veiksmi nonākot Krišnasapziņā, uz bhakti jogas ceļa, esot stabilam saskaņā ar Vēdu norādījumiem. Ideāls jogs vērš savu uzmanību uz Krišnu, ko sauc par Šjāmasundaru, kura ādas tonis ir skaistā mākoņkrāsā. Viņa lotosam līdzīgā seja ir mirdzoša kā saule, Viņa apgērbs ir brīnišķīgs, mirdzoši auskari, Viņa ķermeni rotā ziedu vītes. Apgaismojot visu ar Savu burvīgo starojumu, ko sauc par Brahmadžoti, Viņš iemiesojas dažādās fromās, kā Rāma, Nrisimha, Varāha un Krišna, Dieva Augstākā Personība. Viņš ierodas kā cilvēks, kā māmiņas Jašodas dēls, pazīstams kā Krišna, Givinda un Vāsudēva. Viņš ir nevainojams bērns, draugs, saimnieks, Viņam ir neskaitāmas pilnības un pārpasaulīgas īpašības. Ja būtne pilnīgi apzinās visas šīs Kunga pazīmes, viņu sauc par Augstāko Jogu. Šī augstākās pilnības pakāpe iegūstama tikai ar bhakti-jogas palīdzību, to apstiprona visa Vēdu literatūra."

Prabhupāda: Šī bhakti, Bhagavadgītā jūs varat izlasīt, ka bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Sākumā Krišna saka, ka no miljoniem cilvēku tikai viens var Mani patiesi saprast. Tas pats vārds lietots astoņpadsmitajā nodaļā, "Ja kāds vēlas Mani iepazīt", Krišnu jeb Dievu, "tas viņam jāiziet cauri bhakti jogas procesam." Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Tas pateikts ļoti skaidri. Arī Vēdās tiek teikts: ar bhakti, garīgo kalpošanu, vien jūs varat sasniegt augstāko pilnības pakāpi. Cita jogas sistēma ir bhakti sajaukums. Bet bhakti joga ir pilnīga ziedošanās. Tādēļ šis tiešais bhakti jogas process ieteikts šajā laikmetā, jo mums nav gana daudz laika, lai veiktu citus ieteikumus, jebkuru citu jogas sistēmu. Liels jums paldies.