LV/Prabhupada 0705 - Mēs Bhagavad-Gītā Lasīsim par Šīs Dieva Zinātnes Lieliskumu Vispārākajā Pakāpē

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Bhagavad-Gītā Lasīsim par Šīs Dieva Zinātnes Lieliskumu Vispārākajā Pakāpē
- Prabhupāda 0705


Lecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Bhakta: Kas tieši mums jāsaprot par Krišnas tiešo izvērsumu Višnu?

Prabhupāda: Jā. Krišna spēj izvērsties. Tāpat kā jūs sēžat sēit. Jūs neesat savā dzīvoklī. Jo jūs esat saistīta dvēsele. Kad esat atbrīvota, arī jūs varat izvērsties. Bet Krišna, tā kā Viņam nav materiāla ķermeņa, var izvērsties miljoniem dažādos veidolos. Viņš var sēdēt šeit, tur. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Viņš atrodas ikviena sirdī. Ikviena, izvēršoties. Lai gan Viņš ir viens, Viņš spēj izvērsties. Tas ir... Jo Viņš ir dižens, tāpat kā varena ir saule. Tādēļ, ja jūs pusdienlaikā sūtāt telegrammu savam draugam, kurš atrodas tūkstošiem jūdžu tālu, "kur ir saule?" viņš teiks, "ak, virs manas galvas." Un jūs redzēsiet, ka saula ir virs jūsu galvas. Kāpēc? Jo tā ir varena. Krišna ir tik varens, ka var būt jebkur vienā un tajā pašā laikā. Tas ir izvērsums. Ņemiet par piemēru. Kas ir saule? Tā ir sīka daļiņa no Krišnas radītā. Ja saule var būt virs katra galvas vienlaicīgi, lai gan cilvēks atrodas piectūkstoš, desmit tūkstoš jūdžu tālu, vai tad to nevar Krišna? Kāpēc jūs neizmantojat saprātu? Vai saule ir dižāka par Krišnu? Nē. Krišna var radīt miljoniem sauļu. Ja saulei ir tāda vara, kāpēc ne Krišnam? Tad jūs nesaprotat Krišnu.

Krišna, akhilātma-bhūtaḥ (BS 5.37.). Viņš var izvērsties, to jūs redzēsiet trīspadsmitajā nodaļā. Ka kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata (BG 13.3). Kṣetra, kṣetra-jñam. Tāpat kā jūs esat garīga dvēsele. Jūs esat šī ķermeņa īpašnieks. Es esmu šī ķermeņa īpašnieks, jūs esat šī ķermeņa īpašnieks. Bet tā kā es atrodos šajā ķermenī... Bet Krišna ir visu šo ķermeņu īpašnieks, jo atrodas visur. Tāpat kā šī māja var piederēt man vai kādam citam. Šī māja var piederēt vienam. Bet visa Amerika var piederēt šai valstij. Līdzīgi, runājot par varenību, šāda izvēršanās ir iespējama. Un tā kā es izvērsties nespēju, vardes filozofija, tādēļ arī Krišna nevar izvērsties - tās visas ir blēņas. Mēs vienmēr domājam par savu stāvokli. Kā iespējams, ka Krišna var izvērsties, ka es to nevaru? Kas jūs esat? Kāds ir jūsu stāvoklis? Kāpēc Krišnu jūs salīdzināt ar sevi? Jā, Krišna spēj izvērsties. Ir tik daudzi piemēri. Nedomājiet, ka jūs nevarat izvērsties, tādēļ to nevar arī Krišna. Tā ir muļķu filozofijas bezjēdzība. Viņi formāli saka: "Dievs ir varens." Bet, kad viņš patiesībā tā domā: "Ak, cik gan dižens Viņš var būt? Es to nevaru. Kā to var Krišna." Bet formāli: "Ak, Dievs ir varens." Viņiem nav ne jausmas, cik varens ir Dievs. Tas lasāms Bhagavad-gītā. Tādēļ šī Dieva zinātne ir krietni pārāka. Akhilātma-bhūtaḥ (BS 5.37.). Ja vēlaties zināt, cik dižens ir Dievs, jums jāmeklē atsauces Vēdu literatūrā. Ne kādā citā literatūrā.

Bhakta: Prabhupāda? Mēs zinām, ka Viņa Dievišķā Žēlastība Bhaktisiddhānta Sarasvatī sēdēja pilnīgi taisni, un Bhagavad-gītā tiek teikts, ka jāsēž taisni. Vai tas mums palīdzēs mūsu džapas laikā, ja mēģinām koncentrēties, ja mēģinām sēdēt taisni bez (neskaidri), kamēr skandējam...?

Prabhupāda: Nē, tam nav vajadzīga sēdēšanas poza. Bet ja jūs varat sēdēt, tas jums var palīdzēt. Tas var jums palīdzēt. Ja jūs varat sēdēt taisni, tas būtu ļoti jauki. Tas var palīdzēt, jūs varat koncentrēties, pat skandējot un klausoties. Tādēļ kas tāds ir nepieciešams. Bet mēs neesam šeit tik sīkumaini. Viņš bija brahmačārī, viņš tā varēja sēdēt. Tā ir brahmačārī pazīme. Viņš nebija viltus brahmačārī, bet gan īstens brahmačārī, jā.