LV/Prabhupada 0708 - Atšķirība Starp Zivs Dzīvi un Manu Dzīvi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Atšķirība Starp Zivs Dzīvi un Manu Dzīvi - Prabhupāda 0708


Lecture on SB 3.26.32 -- Bombay, January 9, 1975

Tā kā esmu garīga dvēsele, man nav nekā kopīga ar materiālo gaisotni. Asaṅgo 'yaṁ puruṣaḥ. Šai garīgajai dvēselei ar to nav nekādas daļas. Bet savas materiālās sabiedrības dēļ, dažādu apstākļu ietekmē mēs esam ieguvuši šo materiālo ķermeni un nu esam... Sasaistīti. Tāpat kā zivs sapinas tīklā, mēs, dzīvās būtnes, esam sapinušās materiālo elementu veidojumu tīmeklī. Ļoti smags stāvoklis. Tāpat kā zivs, kas noķerta zvejnieka jerb maijas tīklā, mēs nu esam satverti materiālās dabas radītajā tīklā. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarva... (BG 3.27). Tā kā mēs saistām sevi ar noteiktu materālās dabas īpašību komplektu, mēs nu esam saistīti. Kā sapinusies zivs arī mēs esam sasaistīti. Šī materiālā pasaule ir kā liels okeāns, bhavārṇava. Arṇava nozīmē okeāns, un bhava nozīmē atkārtotas dzimšanas un nāves ciklu. To sauc bhavārṇava. Anādi karama-phale, paḍi' bhavārṇava-jale. Anādi karma-phale: "Pirms radīšanas man bija manu darbību radītās sekas, tā vai citādi es nu esmu iekritis šajā bhavārṇavas okeānā, atkārtotā dzimšanā un nāvē." Kā sapinusies zivs viņš pūlas izdzīvot, atbrīvoties no tīkla... Viņš ir nemierīgs. Jūs redzēsiet, ka tiklīdz viņš ir notverts tīklā, "Fut! Fut! Fut! Fut! Fut!" Viņš vēlas atbrīvoties. Tādas ir mūsu pūles izdzīvot, kā izkļūt. Mēs nezinām.

No tā izkļūt var mums palīdzēt tikai Krišnas žēlastība. Viņš var darīt visu. Viņš tūdaļ var izkļūt no šiem pinekļiem. Kā gan citādi Viņš ir Visvarens? Es nevaru izkļūt. Zivs nespēj, bet..., ja zvejnieks vēlas, viņš nekavējoties to izvilkt un iemest atpakaļ ūdenī. Tad tā atgūst dzīvību. Līdzīgi, ja mēs uzticam sevi Krišnam, viņš tūdaļ var no tā izkļūt. Un Viņš saka: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Vienkārši uzticiet sevi. Kā redz zvejnieks, "Fut! Fut! Fut!", bet, ja zivs pakļaujas... Tā vēlas pakļauties, bet nezina valodu. Tādēļ tā paliek tīklā. Bet, ja zvejnieks vēlas, viņš to var izviklt un iemest atpakaļ ūdenī. Līdzīgi, ja mēs uzticam sevi Krišnam... Šim sevis uzticēšanas procesam domāta cilvēka dzīve. Cita dzīve - zivs nespēj, bet es varu. Tāda ir atšķirība starp zivs dzīvi un manu dzīvi. Zivs, kas sapinusies tīklā ir bezspēcīga. Tā ir nolemta.