LV/Prabhupada 0710 - Mēs Radām Miljoniem un Triljoniem Ideju un Tajās Sapinamies

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Radām Miljoniem un Triljoniem Ideju un Tajās Sapinamies - Prabhupāda 0710


Lecture on SB 3.26.39 -- Bombay, January 14, 1975

Jebkurā jogas sistēmā, vai nu hatha, gjāna jogas vai... Karma joga ir zemākais standarts. Un augstākais - bhakti-joga. Kad sasniedzat bhakti jogu, tā ir dzīves pilnība. Bhakti-yogena manasa samyak praṇihite amale (ŠB 1.7.4). Bhakti-yogena amala: "Prāts tiek attīrīts." Ceto-darpaṇa-mārjanam (ČČ Antja 20.12). Tāda ir tieša bhakti-jogas iedarbība. Tā kā prāts nu ir piesārņots, jutekļu un to darbību ietekmē mēs radām miljoniem ideju un tajās sapinamies. Mums jāpieņem miljoniem un triljoniem ķermeņu un tad jādarbojas dzimšanas, nāves, vecuma un slimību ciklā. Tāda ir saistība. Tādēļ attīriet prātu. Tā ir Harē Krišnas mahā-mantras skandēšana. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam. Kad mūsu prāts ir attīrīts... Tas ir mahā-dāvāgni. Prāta ideju izpausmes, tūkstošiem un miljoniem, tas ir mahā, bhava-mahā-dāvāgni. Bhava-mahā-dāvāgni. Tātad tas ir guru pienākums - atbrīvot savu mācekli no bhava-mahā-dāvāgni. Saṁsāra-dāvānala-līḍha-loka-trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam. Kāruṇya, kāruṇa.

Kas ir guru? Guru ir saņēmis kārunju. Kārunja nozīmē ko līdzīgu mākonim, kas saņēmis ūdeni no jūras. Līdzīgi guru jeb garīgais skolotājs saņem žēlastības mākoni no Krišnas laipnības okeāna. Ghanāghanatvam. Un tas ir mākonis, kas var apdzēst meža ugunsgrēku, samsāru. Nekāda cita laistīšanas sistēma tur nepalīdzēs. Ja ir meža ugunsgrēks, jūsu brigāde ar ūdens spaiņiem nespēs palīdzēt. Tas nav iespējams. Ne jūs varat tur doties, ne arī sniegt kādu palīdzību ar savu ugunsdzēsēju komandu un spaini. Kā gan šo uguni apdzēst? Ghanāghanatvam. Ja mākonis no debesīm lej lietu, tad lielas meža ugunsgrēks var tikt apdzēsts tūdaļ pat. Šis mākonis apzīmē garīgo skolotāju. Viņš lej lietu. Śravaṇa-kīrtana-jale karaye secana (ČČ Madhja 19.152). Kas ir šis ūdens? Ūdens ir šravana un kīrtana. Bhava-mahā-dāvāgni, uguns, materiālās eksistences meža ugusgrēks, liesmo bez apstājas. Jums tā jāapdzēš ar lietusgāzi no mākoņa, un šīs lietusgāzes nozīmē šravanu-kīrtanu. Šravana nozīmē klausīšanās, kīrtana nozīmē skandēšana. Tas ir vienīgais veids. Śravaṇa-kīrtana-jale karaye secana.