LV/Prabhupada 0723 - Ķimikālijas rodas no Dzīvības. Dzīvība Nerodas no Ķimikālijām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ķimikālijas rodas no Dzīvības. Dzīvība Nerodas no Ķimikālijām - Prabhupāda 0723


Lecture on BG 7.4 -- Bombay, February 19, 1974

Prabhupāda; Ir dvēsele un rupjais, materiālais ķermenis, ir arī smalkais materiālais ķermenis. Dvēsele ir pamatprincips, bet, lai iegūtu ķermeni, kā es jau esmu izskaidrojis, sekrēts, kas rodas tēva un mātes savienošanas laikā, emulģē un izveidojas zirņa lieluma ķermenis. Dvēsele iznāk caur tēva sēklu un atrodas tur. Tad attīstās ķermenis. Nu, tikai mēģiniet to saprast. Jo tur ir garīgā dvēsele, tādēļ attīstās matērija. Ja tur dvēseles nav, bērns ir miris, attīstība nenotiek. Nekādas vairs attīstības. Miris bērns neattīsta ķermeni. To zina visi. Tādēļ šie materiālie elementi rodas no garīgās dvēseles, nevis gars - no materiālajiem elementiem. Tā tas nenotiek. Šāda teorija ir aplama. Ja tas rodas no materiālās kombinācijas, tad vai jūs varat... Radīt dzīvo būtni laboratorijā. Laboratorijā, nē, tas nav... Materiāls... Jo... Materiālā radīšana notiek, jo es vēlējos šādus apstākļus, gaisotni, un anumantā, Visaugstais Kungs, ir Augstākais svētības devējs - Viņš dod man iespēju ienākt noteikta veida ķermenī, un tas aug.

Patiesībā no garīgās dvēseles rodas materiālā enerģija. Piemēram... ķimikālijas. Ņemsim par piemēru apelsīnu koku. Tas ir dzīvā būtne. Tas rada vismaz desmitiem kilogramu citronskābes. Citroni, visi zina. Ņemiet piecdesmit citronus, atdaliet extraktu un dabūsiet lielu daudzumu citronskābes. No kurienes rodas citronskābe? Jo tur, kokā, ir dzīvā būtne. Tādēļ jāsecina, ka ķimikālijas rodas no dzīvības; dzīvība nerodas no ķimikālijas. Ja dzīvība rodas no ķimikālijas, saražojiet to! Ja dosies ķimikāliju, kādu vien vēlaties. Ķimikālijas tiek ražotas. Tāpat kā jums ir pieredze, kad notiek svīšana. Ja pagaršosiet sviedrus, būs jūtams kas sāļš. No kurienes sāls rodas? Sāls ir... Kāds ir ķimikālijas nosaukums? Nātrija karbonāts, nē?

Bhakta: Hlorīds.

Prabhupāda: Nātrija hlorīds. No kurienes tas tas rodas? Tas rodas no jūsu ķermeņa, bet ķermenis - no dvēseles. Tādēļ sākotnējais nātrija hlorīda cēlonis ir dvēsele. Analizējot nelielu daudzumu ķimikāliju no sava ķermeņa, koka stumbra vai cita ķermeņa, jūs varat iedomāties neierobežoto, milzīgo Krišnas ģermeni, virāt-purušu. Cik gan ķimikāliju tas var saražot. Tādēļ neuztveriet to visu kā fantāzijas augli. Krišna saka:

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

"Šie astoņu veidu elementi, rupjie un smalkie, ir Mana enerģija." Tie rodas no Krišnas. Ja jūs... Krišna nerunā muļķības. Viņš neblefo. Vismaz attīstītie, kāpēc jūs lasāt Bhagavad-gītu? Jo tā ir autoritatīva, Krišna runā. Tas ir fakts. Pati izcilākā autoritāte. Mums jāmācās no autoritātes, mēs zināšanas nevaram izgudrot. Tas nav... Tās ir nepilnīgas zināšanas, jo mūsu jutekļi ir nepilnīgi.