LV/Prabhupada 0724 - Bhakti Pārbaude

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhakti Pārbaude - Prabhupāda 0724


Lecture on SB 7.9.15 -- Mayapur, February 22, 1976

Šī materiālā pasaule ir ļoti nežēlīga pret bhaktām. Tā viņos rada lielas bailes. Tāda ir atšķirība. Materiālisti domā: "Šī pasaule ir ļoti patīkama. Mēs baudām. Ēdam, dzeram un līksmojam." Bet bhaktas domā: "Tā ir ļoti, ļoti bīstama. Kad es varēšu no tās izkļūt?" Mans Guru Mahārādžs mēdza teikt: "Šī materiālā pasaule nav piemērota džentlmeņiem." Viņš mēdza teikt: "Neviens džentlmenis nevar dzīvot šeit." To nebhaktas nesaprot, cik ļoti asa ir šī materālā pasaule. Duḥkhāla... Krišna saka, ka tā ir duḥkhālayam aśāśvatam (BG 8.15). Tā ir atšķirība starp bhaktu un nebhaktu. Duḥkhālayam, viņi mēģina pielāgoties, lai padarītu to sukhālayam. Tas nav iespējams.

Ja neizjūtam riebumu pret šo materiālo pasauli, jāsaprot, ka neesam ieguvuši garīgu sapratni. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (ŠB 11.2.42). Tas ir bhakti pārbaudījums. Ja kāds iegājis garīgās kalpošanas pasaulē, šī materiālā pasaule itin nemaz viņam nepatiks. Virakti. Nairs ne. Āra nāre bapa (?). Džagajs un Mādhajs, pārāk materiālistiski, brunču mednieki, dzērāji, gaļēdāji... Tas nu kļuvis par ikdienu. Bet tas ļoti, ļoti biedē bhaktas. Tādēļ mēs sakām: "Nekādu intoksikāciju, aizliegta seksa, nekādas gaļas ēšanas." Tas ir ļoti, ļoti bīstami. Bet viņi nezina. Mūḍhaḥ nābhijānāti. Viņi to nezina. Viņi ar to nodarbojas. Visa pasaule atrodas šajā līmenī. Viņš nezina, ka rada ļoti, ļoti bīstamu situāciju, iesaistoties šajās grēcīgajās darbībās.

Lai atradinātos no šiem ieradumiem, vajadzīga tapasā, tapasja.

tapasā brahmacaryeṇa
śamena damena vā
tyāgena śauca...
yamena niyamena vā
(ŠB 6.1.13)

To sauc pat attīstību garīgajā dzīvē, tapasā. Pirmais ir tapasja, brīvprātīga atteikšanās no, tā sauktās, ērtās situācijas materiālajā pasaulē. To sauc par tapasju. Tapasā brahmacaryeṇa. Un, lai veiktu šo tapasju, pirmais ir brahmačārja. Brahmačārja nozīmē izvairīties no dzimumdzīves. To sauc par brahmačārju.