LV/Prabhupada 0741 - Krišnas Apziņas Kustības Mērķis: Cilvēku Sabiedrības Rūpīga Apskate

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnas Apziņas Kustības Mērķis: Cilvēku Sabiedrības Rūpīga Apskate - Prabhupāda 0741


Lecture on BG 4.13 -- Bombay, April 2, 1974

Tathā dehāntara-prāptiḥ. Dehino 'smin yathā dehe (BG 2.13). Tā ir pirmā zināšanu izpratne, bet cilvēki nesaprot, ka šajā ķermenī ir dvēsele. Viņi ir tādi muļķi. Tādēļ viņus šastrās apraksta kā sa eva go-kharaḥ: (ŠB 10.84.13) "Šī ļaužu kārta nav labāka par govīm un ēzeļiem." Jūs nevarat kļūt laimīgi šādu dzīvnieku barā. Tādēļ cilvēki šobrīd ir tik nemierīgi. Viņiem nav skaidras dzīves, dhīras. Ja sabiedrībā vēlaties mierīgu dzīvi, jums jāpieņem šī programma. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). Ir jābūt brāhmaniem, kšatrijiem, vaišjām.

Vaišjas.... Galvenokārt mēs saprotam, ka vaišjas ir tirgotāji. Nē. Šobrīd tā sauktie vaišjas ir šūdras, pat zemāki par šūdrām. Kāpēc? Nu vaišjas darbs ir kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (BG 18.44). Vaišjām jānodarbojas ar graudaugu ražošanu ēdienam, bet viņi nav ieinteresēti to darīt. Viņus interesē rūpnīcu atvēršana, malkogles un riepas, Goodwheel uzņēmuma riepas, Goodyear riepas. Pamēģiniet apēst riepu vai malkogles. Nē, jūs to nevarat. Jums jāēd rīsi, tie maksā desmit rūpijas uz kilogramu. Tas ir viss. Tā kā neviens vaišja neražo ēdienu, rodas iztūkums. Viņi šo trūkumu neredz. Viņi tikai gaudo, bļauj: "Ak, cena palielinājusies!" Kāpēc ne, cena palielinājusies? Bombejā dzīvo miljoniem cilvēku. Kas ražo graudaugus ēdienam? Viņus pazīst kā vaišjas. Kādi vaišjas? Nav brahmaniskās kultūras, nav gudru galvu. Nav kšatriju, kas var jūs aizsargāt. Ir tik daudz trūkumu. Ja vēlaties no jauna izveidot savu dzīvi, sabiedrību, cilvēku sabiedrību, vietējā vai starptautiskā mērogā - viss teikts šeit, starptautiski - tad jums jāpieņem Krišnas padoms. Tāds ir Krišnas apziņas kustības mērķis: vairumtirdzniecība, precīza un vispārēja, pamatīga cilvēku sabiedrības apskate. Mums nekas nav jāizgudro. Tas ir ļoti zinātniski. Ja jūs patiesībā vēlaties piepildīt savas dzīves mērķi, tad jums jāpieņem Bhagavad-gītas padoms, ļoti zinātniski, Dieva Augstākās Personības teikts, bez nekādiem trūkumiem. Ja es kaut ko saku, teiktajā var būt tik daudz trūkumu, jo es esmu nepilnīgs. Ikviens no mums ir nepilnīgs. Mēs pieļaujam kļūdas. Kļūdīties ir cilvēciski. Nav cilvēka, kurš ir tiesīgs droši apgalvot: "Es nekad nepieļauju kļūdas." Tas nav iespējams. Jūs kļūdāties. Dažreiz atrodamies ilūzijā, pramāda. Uzskatām, ka esam viss, jo pieņemam šo ķermeni kā sevi pašu, lai gan neesam šis ķermenis. To sauc pramāda. Brahma, pramāda. Tad vipralipsā. Man ir brahma, es pieļauju kļūdas, esmu apmulsis, atrodos ilūzijā. Tomēr er pieņemu skolotāja lomu. Tā ir krāpšana. Ja jums ir trūkumi, tik dauzi trūkumi jūsu dzīvē, kā gan jūs varat kļūt par skolotāju? Jūs esat krāpnieks. Neviens nav skolotājs, jo, ja neesam nevainojami, kā gan varam būt skolotāji? Tā tas notiek.